Grad uskoro kreće s nadogradnjom i energetskom obnovom OŠ Mladost

Objavljeno: 11.07.2018

Radi se o dva nevezana projekta za koje je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju što je planirano do kraja ove godine, a onda započeti i s njihovom realizacijom. Nadogradnja će biti financirana iz proračuna Grada, dok se kod energetske obnove računa i na sredstva EU fondova.
U nekoliko osječkih osnovnih škola već je pokrenuta energetska obnova, a ovo bi trebala biti sljedeća u kojoj se kreće s ovim projektom, tim prije što se radi o jednoj od dvije osnovne škole u Osijeku koje su ušle u pilot projekt kurikularne reforme. Stara stolarija više ne odgovara potrebama i teško ju je obnavljati zbog nedostatka dijelova, a potrebno je i podići standard dogradnjom novog dijela, jer broj upisane djece u ovoj školi raste.
Pored toga, ulaskom u kurikulum, škola Mladost mora izdvojiti i dodatnu učionicu za potrebe regionalne informatičke učionice – završio je zamjenik gradonačelnika, koji je i sam pohađao upravo ovu školu na Sjenjaku.

Skip to content