Grad osigurao novu informatičku opremu svim predsjednicima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina

Objavljeno: 10.07.2018

Grad Osijek ima 6 vijeća (Albanci, Bošnjaci, Mađari, Nijemci, Slovaci, Srbi) i 3 predstavnika (Crnogorci, Makedonci i Slovenci), a sredstva za njihov rad (za obavljanje administrativnih i računovodstvenih poslova, troškove prijevoza i naknade članovima) osigurana su također u Proračunu Grada Osijeka – vijećima u iznosu od 40.000,00 kn, a predstavnicima u iznosu od 10.000,00 kn. Osim toga, u Proračunu su osigurana sredstva i za zajedničke režijske troškove u Kišpatićevoj 7 (električna energija, plin, voda i odvoz smeća) u ukupnom iznosu od 35.000,00 kn.
Od danas su stanari na ovoj adresi i predstavnici makedonske te crnogorske nacionalne manjine, koji su izrazili želju pridružiti se ostalima u zajedničkim prostorima pa su im, uz računala, uručeni i ključevi novouređenih prostorija.

– Početkom lipnja održali smo koordinacijski sastanak s predsjednicima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina grada Osijeka te ćemo i ubuduće nastaviti s kvartalnim sastancima kako bi doprinijeli njihovu radu. Nova računala i pisač koji će ubrzo stići korak su u tom smjeru, a od danas su i preostala dva predstavnika makedonske i crnogorske manjine smještena u istom prostoru, što će doprinijeti lakšoj međusobnoj suradnji kao i suradnji s Gradom- poručio je zamjenik gradonačelnika.

Skip to content