Ugostiteljstvo

Povezane organizacijske jedinice

Sadržaj

Ugostiteljstvo

Odlukom o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Osijeka propisuje se drugačije radno vrijeme ugostiteljskih objekata od propisanog Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i uvjeti za rad u takvom radnom vremenu isto, radno vrijeme prostora za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt, te radno vrijeme u kojem ugostitelj može pružati ugostiteljske usluge izvan ugostiteljskog objekta, radno vrijeme objekata na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu unutar kojeg se mogu pružati ugostiteljske usluge na području grada Osijeka.

Cjelokupni tekst Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Osijeka možete pronaći u Službenom glasniku Grada Osijeka br. 14/17., te ju pročitati ovdje:

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Osijeka donešena na GV 27.11.2017.

Odlukom je predviđeno da Grad Osijek može na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“ i „Barovi“ rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (svadbi, maturalnih zabava i sličnih događaja).

Skip to content