Urbani vrtovi

Sadržaj

Urbani vrtovi

Grad Osijek projektom Osječki urbani vrt omogućio je građanima korištenje obradivog zemljišta, u površinama primjerenim za neprofitnu upotrebu, a u svrhu proizvodnje hrane, začinskog i ljekovitog bilja i cvijeća za vlastite potrebe. Urbani vrtovi vrijedan su doprinos sadržaju i kvaliteti života u gradu i kao takvi pridonose održivom razvoju, razvoju partnerstva Grada s građanima, očuvanju bioraznolikosti i zdravije okoline, ekološkoj svijesti građana, poticanju tradicionalnog načina uzgoja hrane, zdravom načinu korištenja slobodnog vremena te promoviranju zdravog stila života.

Osječki urbani vrt na lokaciji JUG II „Rastanci“ sastoji se od 180 vrtne parcele površine 50 m² i zajedničkih dijelova s pripadajućom zajedničkom opremom (pristupni putovi i staze, drvena i montažna spremišta alata, tri zdenca, komposteri, klupe i kante za odlaganje otpada). Zasad je to pilot projekt, na sveukupno 11.000 m², plan je širiti vrtove i na druge dijelove grada, kako bi naši građani napokon stekli pravo na uzgoj hrane za vlastite potrebe.

Parcele se dodjeljuju na temelju Javnog poziva; od ukupnog broja 20% vrtnih parcela dodijelit će se na korištenje neprofitnim udrugama, koje imaju zadatak prenijeti primjere dobre prakse ekološkog vrtlarenja i permakulture na ostale korisnike i korisnice prostora u Osječkom urbanom vrtu. Uz to, za korisnike i korisnice organizirane su i praktične radionice i edukacijski sastanci, kako bi sve prihvatili osnovne principe rada u urbanom vrtu. Vrtne parcele daju se na korištenje na vrijeme od dvije godine bez naknade, s mogućnošću produljenja korištenja pod uvjetom da se korisnici prema istima odnose pažnjom dobrog gospodara.

Pravo podnošenja Zahtjeva za davanje na korištenje vrtne parcele imaju sve građanke i građani koji žive u Osijeku, ali i brojna osječka studentska populacija koji nema prebivalište na području Osijeka, a na redovnom je studiju u Osijeku.

Javni poziv za davanje na korištenje parcela zajedno s Obrascem zahtjeva možete preuzeti ovdje:

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje vrtnih parcela na lokaciji urbanog vrta Jug II (Rastanci) – Projekt “Osječki urbani vrtovi”

Slika vrtnih parcela na lokaciji JUG II „Rastanci“ – Osječki urbani vrt

Urbani vrtovi Rastanci

Svi koji žele znati nešto više o Osječkim urbanim vrtovima mogu pogledati i video materijal u prilogu:

video materijal

Skip to content