Opći program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka

Sadržaj

Opći program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka

Općim programom poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka 11/15., 4/17., i 14/17.) utvrđeni su svrha i ciljevi programa, korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti.

Svrha ovoga programa je stvaranje uvjeta za poduzetničku klimu koja je poticajna za ukupni gospodarski i društveni razvoj na području grada Osijeka.

Ciljevi programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanje investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina.

Svi navedeni ciljevi ostvaruju se primjenom mjera usmjerenih jačanju konkurentnosti poduzetnika, korištenju potporne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, razvoju financijskih mjera potpore poduzetništvu te ostvarivanju stručnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.

Za provedbu mjera iz ovog programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Gradonačelnik u pravilu raspisuje javni poziv. Javni poziv se može raspisati za jednu ili za više mjera iz programa.

JAVNI POZIV za 2017. godinu je ZATVOREN:

Javnog poziva za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2017. od 4. svibnja 2017.

*IZMJENA Javnog poziva za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2017. od 4. svibnja 2017.

*IZMJENA Javnog poziva za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2017. od 2. listopada 2017.

Cjelokupni Opći program poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka možete preuzeti ovdje:

Opći program poduzetništva – Službeni glasnik Grada Osijeka 11/15, 4/17 i 14/17

PODRUČJA PROGRAMA:
1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika
2. Razvoj poduzetničke infrastrukture
3. Financiranje poduzetništva
4. Obrazovanje i informiranje u poduzetništvu