Programi potpora

Povezane organizacijske jedinice

Sadržaj

Programi potpora

Grad Osijek Programom poticaja i olakšica za Poduzetničku zonu „IT park“ želi potaknuti jačanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti te pružiti određene poticaje i olakšice radi privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta na području grada Osijeka u IT sektoru.

Program poticaja i olakšica za Poduzetničku zonu „IT park“ – Službeni glasnik Grada Osijeka 22/18 i 8/19.

Grad Osijek Programom poticaja i olakšica za Industrijsku zonu NEMETIN želi  usmjeriti djelovanje na privlačenje domaćih i stranih ulagača na dugoročna ulaganja primarno u dijelu proizvodno-prerađivačkih poduzetničkih aktivnosti, te logističko-distribucijskih  i uslužnih aktivnosti.

Opći cilj ovog Programa je :

–          privlačenje domaćih i stranih ulagača,

–          stvaranje novih radnih mjesta,

–          smanjenje nezaposlenosti,

–          osiguranje kvalitetnog okružja za razvoj i djelovanje gospodarskog sektora.

Program poticaja i olakšica za Industrijsku zonu Nemetin (Službeni glasnik Grada Osijeka 22/21)

Skip to content