Programi potpora

Povezane organizacijske jedinice

Sadržaj

Programi potpora

Grad Osijek Programom poticaja i olakšica za Poduzetničku zonu „IT park“ želi potaknuti jačanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti te pružiti određene poticaje i olakšice radi privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta na području grada Osijeka u IT sektoru.

Program poticaja i olakšica za Poduzetničku zonu „IT park“ – Službeni glasnik Grada Osijeka 22/18 i 8/19.

Veličina slova