O urbanoj aglomeraciji Osijek

Povezane organizacijske jedinice

Sadržaj

O urbanoj aglomeraciji Osijek

Urbana aglomeracija Osijek je integrirani prostor konkurentnog gospodarstva, održivog razvoja i kvalitetnog življenja stanovnika koji ostvaruju svoje razvojne potencijale.

U teritorijalni obuhvat urbane aglomeracije Osijek ulazi 19 jedinica lokalne samouprave – tri grada i šesnaest općina: gradovi Osijek, Belišće i Valpovo te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Erdut, Ernestinovo, Kneževi Vinogradi, Koška, Petrijevci, Punitovci, Šodolovci, Tordinci, Vladislavci i Vuka.

Karta 1. Urbana aglomeracija Osijek

Urbana aglomeracija Osijek površinom od 1.923,95 km2 obuhvaća 45,07% površine Osječko-baranjske županije i 2,05% površine Vukovarsko–srijemske županije (Općina Tordinci). Na području urbane aglomeracije Osijek prema Popisu stanovništva iz 2011. živi 195.235 stanovnika, od čega ih je najviše u središtu aglomeracije Gradu Osijeku (108.048 tj. 55,34%), a najmanje u općini Vuka (1.200 tj. 0,61%).

U skladu s Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje prepoznajući potrebu za učinkovitijom suradnjom jedinica lokalne samouprave urbane aglomeracije Osijek kao mehanizma za postizanje ciljeva održivog razvoja urbanog područja Grad Osijek sklopio je s 18 jedinica lokalne samouprave Sporazum o suradnji jedinica lokalne samouprave u izradi i provedbi Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek. Sporazumom se za potrebe izrade i provedbe Strategije ustrojila dva tijela: Upravljački odbor kao koordinacijskog tijelo i Tehničko tajništvo.

Strategija razvoja urbane aglomeracije Osijek koja čini osnovu za razvoj aglomeracije, prvenstveno za identificiranje projekata koji ispunjavaju uvjete za financiranje iz ESI fondova i koji su u interesu svih jedinica lokalne samouprave u sastavu urbane aglomeracije i njihova stanovništva.

Sukladno Sporazumu o partnerstvu između Europske komisije i Republike Hrvatske, sedam najvećih urbanih centara u Republici Hrvatskoj s najvećom koncentracijom stanovništva, odnosno, gradovi koji imaju više od 50.000 stanovnika u centralnim naseljima – Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod, Zadar i Pula dana 5. listopada 2016. odabrana su područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).

Skip to content