O mehanizmu integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU)

Sadržaj

O mehanizmu integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU)

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam (ITU mehanizam) Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja, a sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. U Republici Hrvatskoj ITU mehanizam se koristi  za održivi urbani razvoj odnosno provođenje integriranih aktivnosti koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju i kombiniraju sredstva iz više tematskih ciljeva, a prepoznati su u okviru strategija razvoja urbanih područja.

Odlukom o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja odabrano je sedam gradova u čijim urbanim područjima će se provoditi ulaganja – Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar, Slavonski Brod i Pula. Navedena urbana područja broje nešto malo preko 2. mil. stanovnika i 100 gradova i općina što govori o veličini i značaju udjela područja pokrivenog ITU-om u okvirima Republike Hrvatske.

Uredbom (EU) br. 1303/2013. propisana je alokacija 5% sredstava integriranim mjerama za održivi urbani razvoj što čini za ITU mehanizam u Hrvatskoj iznos od 345.351.269 mil.€.

Za urbanu aglomeraciju Osijek indikativno alocirano 39.942.741,39 €.

Tablica 1. Alocirana sredstva ITU mehanizma po TC i SC iz OPKK i OPULJP-a | Preuzmi tablicu

Aktivnosti koje će se urbana aglomeracija Osijek provoditi kroz ITU mehanizam doprinijet će stvaranju povoljnijeg okruženja za poduzetnike, revitalizirati će i unaprijediti njenu kulturnu baštinu kao i  zapušteno industrijsko i vojno naslijeđe, poboljšati će uslugu javnog prijevoza i to kroz OPKK 2014-2020.  Za soft aktivnosti ITU mehanizam predviđa unapređenje sustava obrazovanja za odrasle, modernizaciju ponude strukovnog obrazovanja, povećanje zapošljavanja te doprinos borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, kroz OPULJP 2014.-2020. ITU mehanizam nudi i relativno raznolike intervencije koje omogućuju integriranje infrastrukturnih projekata i soft aktivnosti.

Skip to content