EU financijsko razdoblje 2021.-2027.

Povezane organizacijske jedinice

Sadržaj

EU financijsko razdoblje 2021.-2027.

O Urbanoj aglomeraciji Osijek 2021.2027.

 

Urbana aglomeracija Osijek 2021. – 2027.

Dana 11. listopada 2021. Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Odluku o Konačnom prijedlogu obuhvata Urbane aglomeracije Osijek koja broji 10 jedinica lokalne samouprave. (Grad Osijek – središte UA Osijek i općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Petrijevci, Vladislavci i Vuka).

Dana 15. studenog 2021. godine od strane ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije donesena je Odluka o ustrojavanju Urbane aglomeracije Osijek za financijsko razdoblje 2021.-2027. u koje ulazi 10 jedinica lokalne samouprave: Grad Osijek te općine Antunovac, Bilje, Bizovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Petrijevci, Vladislavci i Vuka.

Dana 17. studenog 2021. Gradonačelnik donosi Rješenje o sklapanju Sporazuma o suradnji i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek. Dana 22. studenog sve JLS UA Osijeka potpisuju Sporazum.

Dana 17. studenog 2021. Gradonačelnik donosi Odluku o osnivanju Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Osijek. Dana 22. studenog održana je Konstituirajuća sjednica Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Osijek te je izabran predsjednik Ivan Radić, gradonačelnik Grada Osijeka i zamjenik Davor Tubanjski, načelnik Općine Antunovac.

Dana 29. studenog 2021. Gradsko vijeće Grada Osijeka donosi Odluku o pokretanju izrade Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2027.

Dana 28. veljače.2022. održana je 1. konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Osijek od 25 članova.

Tijekom ožujka pripremljena i 22. ožujka.2022. donesena Odluka o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2027. (Akcijski plan Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek, Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan)

Dana 21. travnja.2022. Potpisan ugovor o izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2027. sa Apsolon strategija d.o.o.

O mehanizmu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) 2021.2027.

Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam Europske unije koji je uveden u financijskom razdoblju 2014.-2020. Temeljem pozitivnih iskustva provedbe i nacionalnog zakonodavstva za teritorijalni ustroj i razvoj urbanih područja, RH je proširila provedbu ITU mehanizma u razdoblju 2021. – 2027. na 22 grada sa ukupno 192 jedinice lokalne samouprave . Ovim pristupom smanjit će se nejednakosti u razvoju RH.

  • 4 grada središta urbanih aglomeracija: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek
  • 10 gradova središta većih urbanih područja: Zadar, Slavonski Brod, Pula, Karlovac, Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar i Vinkovci
  • 8 gradova središta manjih urbanih područja koji su sjedišta županija sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj: Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Krapina, Gospić i Pazin.

Urbana područja u RH suočavaju se s izazovima poput klimatskih promjena, onečišćenja, povećanog rizika od prirodnih katastrofa, pojačanog korištenja resursa, održivog gospodarstva, neodržive urbanizacije, degradacije, gubitka prirodnog kapitala.

EU regulativa 2021.-2027. predviđa pet ciljeva kohezijske politike:

  1. Konkurentnija i pametnija Europa,
  2. Zelenija, otporna Europa,
  3. Povezanija Europa,
  4. Socijalna i uključivija Europa
  5. Europa bliža građanima

uz poticanje održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja i lokalnih inicijativa. Na teritorijalni razvoj usmjeren je peti cilj politike koji se među ostalim može provoditi putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).

Skip to content