EU financijsko razdoblje 2014.-2020.

Povezane organizacijske jedinice

Sadržaj

EU financijsko razdoblje 2014.-2020.

Operativni programi Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje 2014. – 2020.  predstavljaju okvir za korištenje dodijeljenih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova (Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond, Europski socijalni fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo).

Na raspolaganju su nam i Programi Unije, koji promiču suradnju između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

Grad Osijek koristi sredstva Europske unije već više od 10 godina, još od razdoblja pretpristupnih programa kao što su bili CARDS 2004, Interreg, PHARE 2006, IPA itd.

Skip to content