Energetska obnova zgrade OŠ Vijenac

Objavljeno: 13.04.2021

Grad Osijek uspješno je proveo sve projektne aktivnosti Projekta Energetska obnova zgrade OŠ Vijenac, na adresi Vijenac Ivana Meštrovića 36, Osijek, KK.04.2.1.04.0195.

Prema mjerama energetske učinkovitosti predviđenih Projektom Energetske obnove zamijenjena je vanjska stolarija, ugrađena je izolacija vanjskih zidova i ravnog krova, zamijenjena je rasvjeta s novom baziranom na LED tehnologiji, zamijenjena je stara toplinska podstanica novom indirektnog tipa, ugrađeni su termostatski ventili i glave, ugrađen je sustav ventilacije s povratom topline te je ugrađen sustav daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode s mogućnošću spajanja na ISGE.

Provedbom navedenih mjera omogućena je proračunata ušteda toplinske energije za grijanje od 58,17 %, odnosno ušteda primarne energije od 96,73 % te smanjenje emisije CO2 za 90,08 %.
Projekt Energetska obnova zgrade OŠ Vijenac na adresi Vijenac Ivana Meštrovića 36, Osijek počeo je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 19. listopada 2018. godine s planiranim trajanjem projekta od 24 mjeseca. Potpisom Dodatka Ugovoru Projekt je produžen za dodatnih 6 mjeseci s 30. travnjem 2021. kao novim datumom završetka projekta.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, te je Grad Osijek i krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.404.392,50 kn s PDV-om, od čega su odobreni ukupni prihvatljivi troškovi u iznosu 5.357.161,25 kn, a dodijeljena su bespovratna sredstva u iznosu 3.237.867,37 kn. Udio Grada u provedbi projekta iznosi 2.166.525,13 kn, od čega je ESIF kreditnom linijom HBOR-a osigurano 844.800,00 kn.

Skip to content