Popis prijavitelja koji ne udovoljavaju uvjetima Poziva za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2019.

Objavljeno: 02.01.2019