Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge nadzora, premještanja, blokiranja i deblokiranja parkiranih i nepropisno zaustavljenih vozila na površinama javne namjene na području grada Osijeka trgovačkog društva Unikom d.o.o.

Objavljeno: 18.07.2023

Skip to content