Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2021., za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2021.

Objavljeno: 10.10.2022

Skip to content