Dodjela ugovora za programe javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Objavljeno: 16.02.2018

Sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi Grad Osijek svake godine u srpnju objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za sljedeću godinu. Pravo podnošenja prijave na Poziv imali su ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, trgovačka društva, obrti te druge pravne koje obavljaju djelatnost iz područja kulture, a imaju sjedište na području grada Osijeka (grad Osijek i prigradska naselja).
Grad je za programsku djelatnost udruga i ostalih korisnika u 2018. osigurao 409.000,00 kn (21 korisnik i 33 programa). Svečanost čina dodjele ugovora uveličao je kvartet gitara učenika Glazbene škole Franje Kuhača iz Osijeka.

Skip to content