Dodijeljene potpore poduzetnicima

Objavljeno: 13.12.2018

Grad Osijek je 1. ožujka 2018. raspisao Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva u 2018.
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka, kojim se provode mjere s ciljem jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina.

Korisnici potpore po Javnom pozivu mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti i zadruge.
U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:
1. Potpore za pokretanja gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika (70% troškova, a najviše 20.000,00 kn)
2. Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme (50% troškova, a najviše 40.000,00 kn)
3. Potpore za certificiranje proizvoda i procesa (50% troškova, a najviše 10.000,00 kn)
4. Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima (80% troškova, a najviše 10.000,00 kn)
5. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije (50% troškova, a najviše 10.000,00)
6. Potpore za izlaganje na sajmovima (50% troškova, a najviše 8.000,00 kn)
7. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika (50% troškova, a najviše 20.000,00 kn)

Potpore je dobilo 18 poduzetnika za 18 prijava u ukupnom iznosu od 242.940,27 kuna.
Po mjeri Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika potpore je dobilo 11 poduzetnika početnika za nabavu strojeva, opreme i alata te uređenje poslovnog prostora u ukupnom iznosu od 170.145,11 kn.
Po mjeri Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme potpore su dobila 4 poduzetnika za nabavu strojeva i opreme u iznosu od 59.599,07 kn. Ovu mjeru mogu koristi poduzetnici čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirana za Prerađivačku industriju područje C od odjeljka 10 do 33 i Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62.
Po mjeri Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije potpore su dobila 2 poduzetnika za izradu projektnih prijedloga u iznosu od 12.500,00 kn.
Po mjeri Potpore za izlaganje na sajmovima potporu je dobio 1 poduzetnik za troškove izlaganja na sajmovima u iznosu od 696,09 kn.
Ukupno raspoloživa sredstva za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 2.150.000,00 kuna.
Jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera i ostvariti pravo na maksimalan iznos potpore ne veći od 70.000,00 kuna.
Ukupan iznos dodijeljenih potpora po ovom Javnom pozivu iznosi 1.924.627,87 kuna.
Nakon ove dodjele potpora preostali iznos sredstava po Javnom pozivu iznosi 225.372,13 kuna.
Današnja dodjela sredstava odnosila se na podnesene prijave iz mjeseca listopada. Nakon današnje dodjele uslijedit će dodjela za prijave podnesene u studenom tijekom koje će se utrošiti preostali iznos sredstava predviđen po Javnom pozivu u ovoj godini.

Skip to content