Centar za posjetitelje Tvrđa, KK.06.2.2.05.0001

Objavljeno: 05.12.2020

Grad Osijek prijavio je strateški projekt Centar za posjetitelje Tvrđa, KK.06.2.2.05.0001 na Poziv na dostavu projektnog prijedloga Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u sklopu izravne dodjele bespovratnih sredstava, u okviru Investicijskog prioriteta 6e „Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promocija mjere za smanjenje buke“, Specifičnog cilja 6e2„Obnova brownfield lokacija (bivša vojna i industrijska područja) unutar mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u Republici Hrvatskoj (ITU mehanizam) unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Projekt “Centar za posjetitelje Tvrđa” planira doprinijeti povećanju iskoristivosti brownfield lokacija na području Grada Osijeka u javne i gospodarske svrhe, kroz rekonstrukciju građevine, izgradnju prateće infrastrukture te uređenje okoliša prostora Hornwerk osječke Tvrđe. Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija zgrade, izgradnja prometnica i parkirališta, te krajobrazno uređenje prostora. Potreba za provedbom Projekta proizlazi iz potrebe za revitalizacijom zapuštenog (vojnog) područja, kvalitetnijim upravljanjem zaštićenom kulturno povijesnom cjelinom grada Osijeka ali i za uspostavom regionalnog prijemnog centra, koji nedostaje u ponudi, a sve s ciljem pružanja potrebno standarda osnovnih usluga posjetitelja grada i regije.

Regionalni prijemni centar svojim radom i sadržajima pružit će potreban standard osnovnih usluga (prostor namijenjen za informacije i edukaciju, trgovački dio za lokalne, regionalne i nacionalne proizvode, sanitarni čvorovi, turističke agencije, turistički vodiči, mjenjačnica, bankomati i info-točka za cikloturiste), pridonijeti prepoznatljivosti Kontinentalne Hrvatske (Grad Osijek, Tvrđa, Baranja, Kopački rit, dvorci i kurije u krugu 50 km, vinske ceste, cikloturisti, lovci, ribolovci i dr.), ali i stvoriti na jednom mjestu sinergijski efekt kroz razmjenu iskustava, znanja i razvojnih prilika, koji će rezultirati povećanim brojem investicijskih projekata u Tvrđi, kroz koje se očekuje i povećanje javnih i privatnih investicija.

Skip to content