Budući ekonomisti posjetili Grad Osijek

Objavljeno: 26.01.2018

U sklopu kolegija Poduzetničke vještine i Upravljanje javnim i neprofitnim organizacijama studenti su posjetili različite privatne, javne i neprofitne organizacije. Svojim dolaskom u Grad Osijek htjeli su istražiti koje to vještine treba posjedovati i razvijati zamjenik gradonačelnika, kako se upravlja ljudskim resursima te na koji način zamjenik gradonačelnika može i treba biti poduzetna osoba. Budući da je i sam ekonomske struke, zamjenik gradonačelnika Boris Piližota s velikim je oduševljenjem nakon kratke prezentacije svojih nadležnosti odgovarao na pitanja studenata. Tako su razgovarali o problemima s kojima se Gradska uprava suočava, o razlikama privatnog i javnog sektora, o planiranim gradskim projektima, EU fondovima, ljudskim potencijalima kao i o motivaciji djelatnika. Na kraju posjeta Piližota je sa studentima podijelio svoja dugogodišnja iskustva te im kao savjet objasnio malu „hijerarhiju rada“: 1. trebate biti zadovoljni poslom koji radite, 2. trebate biti zadovoljni ljudima s kojima radite, 3. trebate za svoj posao biti adekvatno plaćeni; naglasivši kako samo takav redoslijed rezultira uspješnim poduzetnikom.

Skip to content