05.11.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na reciklažnom dvorištu za građevni otpad

05.11.2018 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2018./19

05.11.2018 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim učenicima za školsku godinu 2018./19.

02.11.2018 - Odsjek za kulturu

II. JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti iz područja kulture iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

02.11.2018 - Odsjek komunalnog redarstva

Prodaja svijeća ispred groblja

02.11.2018 - Odsjek komunalnog redarstva

Prigodna prodaja povodom Božića i Nove godine

31.10.2018 - Upravni odjel za gospodarstvo

Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta na području Grada Osijeka za poljoprivredne svrhe

29.10.2018 -

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave uređaja za odvlaživanje zidova i uklanjanje kapilarne vlage

26.10.2018 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu uređaja za odvlaživanje zidova i uklanjanje kapilarne vlage

19.10.2018 -

Obavijest o izmjeni troškovnika u postupku nabave uredskog materijala

18.10.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju ravne terase

18.10.2018 -

Obavijest o izmjeni troškovnika u postupku nabave uredskog materijala

18.10.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade idejnog rješenja za IT park

16.10.2018 -

Poziv za dostavu ponude za opremanje igrališta dječjih vrtića u Osijeku

16.10.2018 -

Odgovor na upit u postupku nabave uredskog materijala

15.10.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-uvid u spis predmeta VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – vodoopskrbna mreža, 2. skupine i građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje, 2. skupine na građevnoj čestici 8931/1, 4552, 4642, 4916, 6145, 6148/80, 6121/2, 8932, 8933 i 8947 k.o. Osijek Osijek, Dunavska i Čikolska ulica.

15.10.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-uvid u spis predmeta VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1 u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbna mreža, 2.skupine i građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda-sustav odvnodnje,2.skupine, na građevnoj čestici 8987, 8988, 8270, 8279 i 8272/3 k.o. Osijek u Osijeku, Primorska i Gluha ulica.

15.10.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-uvid u spis predmeta VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – vodoopskrbna mreža, 2. skupine, i za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odovodnje otpadnih voda – sustav odvodnje, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 4462, 4723, 4840, 6145, 6148/80, 6151/2, 8931/1, 8932 i 8933 k.o. Osijek Osijek, Savska ulica.

12.10.2018 -

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Osijeka

11.10.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala

10.10.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge provođenja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja

09.10.2018 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

05.10.2018 -

Poziv za dostavu ponude za zamjenu stolarije na stanovima u vlasništvu Grada Osijeka

02.10.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – Grad Osijek, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta Cvjetkove ulice (od Vukovarske do Matije Gupca), 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 7400 i 8982/1 k.o. Osijek u Osijeku, Cvjetkova ulica.

01.10.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za uslugu provođenja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za zgradu Gospodarskog centra u Osijeku

25.09.2018 -

Obavijest o izmjeni dokumentacije za nabavu u postupku jednostavne nabave najma punionica za električna vozila

24.09.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-ODS d.o.o., Zagreb za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije TS 10(20), Osijek 293 na građevnoj čestici 5787/2, 5741, 5745 i 5781 k.o. Osijek

24.09.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-ODS d.o.o., Zagreb za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije KB NN rasplet iz TS, Osijek 293 na građevnoj čestici 5787/1, 5787/2 i 5741 k.o. Osijek

22.09.2018 -

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Osijek

19.09.2018 - Upravni odjel za gospodarstvo

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta-Grad Osijek-k.č.br. 648/46 u k.o. Josipovac

19.09.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za najam punionica za električna vozila

17.09.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Auto-Reor d.o.o., Osijek za građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – trgovačko-servisna građevina – prodajni prostor i radionica na novoformiranoj čestici nastalo spajanjem kčbr.9549/1, 9549/3 i dr. k.o. Osijek

17.09.2018 -

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA OSIJEKA

08.09.2018 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Osijeka darovitim učenicima i studentima te učenicima i studentima koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2018./2019.

07.09.2018 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje pokretnih naprava za prodaju kestenja

04.09.2018 -

Poziv za dostavu ponude za energetsku obnovu na objektu DV Latica u Osijeku

31.08.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – usluge stručnog nadzora i koordinatora II nad izvođenjem radova na rekonstrukciji trga na Vijencu I. Meštrovića u Osijeku

30.08.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – parkiralište s pristupnom cestom na Vij. I. Meštrovića, kčbr. 11632 i 11670 k.o. Osijek

27.08.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – nadogradnja bežične mreže

27.08.2018 -

NATJEČAJ o prodaji građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području grada Osijeka

24.08.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-PLIN d.o.o., u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina – distribucijski plinovod od produžetaka Kanižlićeve ulice do Kampusa škole nogometa NK Osijek na česticama 4311 i dr. k.o. Osijek

24.08.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Lučka uprava Osijek, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – sportsko pristanište Donji grad, na čestici 8992/17, Donjodravska obala.

23.08.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Vodovod-Osijek d.o.o., građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbna mreža 2. skupine i sustav odvodnje otpadnih voda na građevnoj čestici 3880 i dr., k.o. Tenja, J. Kaštelana

20.08.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta LUČKA UPRAVA OSIJEK, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – pristanište za putničke brodove na desnoj obali rijeke Drave na čestici 8992/19 k.o. Osijek

17.08.2018 -

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje zaštićene najamnine ili naknade

16.08.2018 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu materijala za čišćenje

14.08.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – izgradnja praonice za autobuse na postojećem autobusnom kolodvoru u Osijeku kčbr 8936/12 B. Kašića 70

13.08.2018 -

Natječaj o prodaji nekretnina

02.08.2018 -

Izmjena dokumentacije o nabavi za izradu projektne dokumentacije za Osnovnu školu Mladost u Osijeku i roka za dostavu ponude

02.08.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora i koordinatora II nad izvođenjem radova na rekonstrukciji OŠ Tenja

01.08.2018 -

Poziv za dostavu ponude za rekonstrukciju trga na Vijencu Ivana Meštrovića u Osijeku

31.07.2018 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za Osnovnu školu Mladost u Osijeku

30.07.2018 -

Poziv za dostavu ponude za izradu natječajnog elaborata za potrebe raspisivanja i provođenja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za zgradu gospodarskog centra u Osijeku

28.07.2018 - Odsjek za kulturu

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2019.

27.07.2018 -

4. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

20.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu tonera

20.07.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Miševečka 15a – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – vrelovod, 2. skupine, na građevnoj čestici 6677/1, 6676, 8940, 8965, 6679/1, 8879, 8882/2, 8950/1, 11547, 9976/4 i dr. k.o. Osijek Osijek, (od Toplane do TE-TO).

16.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Gradskih bazena u Osijeku

13.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju trga na Vijencu I. Meštrovića

12.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za najam multifunkcijskih uređaja

12.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu SD Zrinjevac u Osijeku

11.07.2018 -

Izmjena poziva za dostavu ponuda za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola

10.07.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEK, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – infrastruktura osječke Tvrđe, 2. skupine, na katastarskim česticama k.o. Osijek Osijek, Tvrđa.

09.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola

06.07.2018 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

05.07.2018 -

Obavijest o testiranju – viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za urbanizam

05.07.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA HEP D.D., ZAGREB U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE – KBNN MREŽA KTS OSIJEK 62, 2. SKUPINE, ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA , OSIJEK

05.07.2018 -

Izmjena poziva za dostavu ponuda za investicijsko održavanje osnovnih škola

04.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za investicijsko održavanje osnovnih škola

29.06.2018 -

3. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

28.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA – ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

28.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEKI, F. KUHAČA 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – infrastruktura osječke Tvrđe, 2. skupine na katastarskim česticama k.o. Osijek, Osijek, Tvrđa.

27.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-izgradnja prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja produžetaka Kanižlićeve ulice do Kampusa škole nogometa NK Osijek, 2.skupine na građevnoj čestici k.o. Osijek u Osijeku, Kanižlićeva ulica

26.06.2018 -

Poziv za dostavu ponude za izradu natječajnog elaborata za potrebe raspisivanja i provođenja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za zgradu gospodarskog centra u Osijeku

20.06.2018 -

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska na području grada Osijeka

19.06.2018 -

Javni poziv za otkup drvne mase na panju

19.06.2018 -

NATJEČAJ o prodaji građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području grada Osijeka

18.06.2018 -

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za urbanizam

15.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP DD, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37-uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabelski dalekovod KB 10(20) kV DV 10(20) kV TS 35/10 kV Istok-Tenja (stup br.7)-KTS Tenja 26, 2.skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1075, 3791 i 3882 k.o. Tenja u Tenji, Ulica Vjekoslava Hengla

15.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9-uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene-javna rasvjeta, 2.skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1314/2, 1314/34 i 1315/1 k.o. Josipovac u Josipovcu, Ulica kralja Petra Svačića

15.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV PTTS Tenja 12 – KTS Tenja 26, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 3787, 3791 i 1075 k.o. Tenja u Tenji, ulice Vjekoslava Hengla i Tome Matića

14.06.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za građevinsko-obrtničke radove na uređenju regionalne Vinoteke

12.06.2018 -

Izmjena poziva za dostavu ponuda za kratkoročni revolving kredit

11.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – kabelska niskonaponska mreža-rasplet iz KTS Osijek 289, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 6776/2, 6776/1, 6776/3, 8949/1, 6981, 8948/2 i 6766 k.o. Osijek u Osijeku

11.06.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – kratkoročni kredit

07.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, F. Kuhača 9, Osijek – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – biciklističko-pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 775/2, 1122/1, 1081, 1128, 1140 i 1129 k.o. Tvrđavica – Podravlje Osijek, Biljska cesta.

06.06.2018 -

2. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

05.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – Slavka Glavaš, Osijek, Sv. L. B. Mandića 174 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambeno poslovne namjene, 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 10785/4 k.o. Osijek, Sv. L. B. Mandića 174

28.05.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za ugradnju videonadzora pješačkog mosta u Osijeku

28.05.2018 - Odsjek za kulturu

Poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Osijeka

23.05.2018 -

Drugi poziv za dostavu ponude za rekonstrukciju propusta preko Glavnog tenjskog kanala

21.05.2018 -

Natječaj o prodaji nekretnina

17.05.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu studije opravdanosti koncesije za distribuciju toplinske energije u Osijeku

17.05.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2048,2689,2160/2,2182,2173/2,2172/2,2171/2,2170/2,2181,2169/2,2159/1,2183/4,2175/4,2184/4,2176/3,2185/3,2177/2….k.o. Josipovac Višnjevac, Poštansko naselje

15.05.2018 -

Poziv za dostavu ponude za rekonstrukciju propusta preko Glavnog tenjskog kanala

14.05.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića u Višnjevcu

14.05.2018 -

Izmjena dokumentacije o nabavi za izradu izmjena i dopuna projektne dokumentacije projekta „Rekonstrukcija infrastrukture u Tvrđi u Osijeku”

11.05.2018 -

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Osijek

10.05.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, F.Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na k.č.br. 8978/1 i 7827/2 k.o. Osijek u Osijeku, Crkvena ulica (između Huttlerove ulice i Donjogradskog groblja

09.05.2018 - Odsjek za sport

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

09.05.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, Osijek – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – Biciklistička staza na Šetalištu kardinala Franje Šepera u Osijeku (od Ulice Vjekoslava Hengla do Ulice kneza Trpimira), 2. skupine

07.05.2018 - Udruge

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2018. – Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

07.05.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za najam računala

02.05.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Građevinska dozvola-Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam, rješavajući po zahtjevu investitora Hrvatske vode, Grada Vukovara 220, Zagreb i Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek – izdaje GRAĐEVINSKU DOZVOLU – uređenje desne obale rijeke Drave na području grada Osijeka – poddionica stare luke “Tranzit” (od rkm 17+800 do rkm 18+800), građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – 1. skupine

02.05.2018 -

Poziv za dostavu ponude za izradu izmjena i dopuna projektne dokumentacije projekta „Rekonstrukcija infrastrukture u Tvrđi u Osijeku“

27.04.2018 -

Javni natječaj za davanje u zakup javnog skloništa na području grada Osijeka

26.04.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – VODOVOD OSIJEK d.o.o., Poljski put 1 zastupani po VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o. – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodoopskrbna mreža, 2. skupine…. na građevnoj čestici 5627, 5629, 5630, 5631, 5676, 5689 i 8940 k.o. Osijek u Osijeku, Šetalište Petra Preradovića (Sakuntala park)

24.04.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova na OŠ Antuna Mihanovića

24.04.2018 -

poziv za dostavu ponude – uređenje školskog sportskog igrališta OŠ Franje Krežme

24.04.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – putničko višenamjensko vozila (kombi 8+1) putem operativnog leasinga

20.04.2018 -

Poziv za dostavu ponude za najam računala

19.04.2018 -

Poziv za dostavu ponuda- snimanje drveća,grmlja i zelenih površina za GIS

19.04.2018 -

Poziv za dostavu ponuda- ocjenjivanje i opis drveća, grmlja i travnjaka

17.04.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za nadogradnju IT strukture u osnovnim školama

17.04.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV- Hrvatske vode, Zagreb, Grada Vukovara 220 i Grad Osijek, Osijek, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – Uređenje desne obale rijeke Drave na području grada Osijeka – poddionica stare luke “Tranzit”(od rkm 17+800 do rkm 18+800), 1. skupine

17.04.2018 -

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2018.

17.04.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37-uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene-kabelska niskonaponska mreža-KB NN 0,4 kV mreža, Šetalište kardinala F. Šepera 1a, 2. skupine, na građevnoj čestici 5698/2, 5602, 5693/1 i 5698/1 k.o. Osijek u Osijeku, Šet. k. F. Šepera 1a

16.04.2018 -

ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

16.04.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova na OŠ Grigor Vitez

11.04.2018 -

: OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – VIŠI REFERENT 2. U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

11.04.2018 -

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području Promicanja vrijednosti Domovinskog rata iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

11.04.2018 -

Javni poziv za otkup drvne mase

05.04.2018 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

30.03.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu toplih napitaka i bezalkoholnih pića

29.03.2018 - Udruge

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

28.03.2018 -

Obavijest o poništenju postupka nabave

28.03.2018 -

Poziv za dostavu ponuda-arheološki i istražni radovi

28.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – HEP DD, Zagreb, Grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine faza II infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 20 kV TS 110/20 kV Osijek 4 – TS 20/0,4 kV Avenue Mall Osijek, 2. skupine…

27.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S INTERVJUOM ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – VIŠI REFERENT 1. U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE GRADA OSIJEKA

27.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S INTERVJUOM ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – VIŠI STRUČNI SURADNIK U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE GRADA OSIJEKA

22.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, samouslužna autopraonica, podnositelj zahtjeva Albatros grupa d.o.o.

21.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – propust na kanalu Crni fok, 2. skupine, podnositelj zahtjeva Hrvatske vode

21.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene preko Glavnog tenjskog kanala 2. skupine podnositelja zahtjeva Grada Osijeka

21.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene- EKI Osijek Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.

20.03.2018 -

Poziv za dostavu ponuda- nabava alkoholnih,bezalkoholnih pića i toplih napitaka

20.03.2018 -

poziv za dostavu ponude za usluge stručnjaka za procjenu državne potpore za pozive u specifičnim ciljevima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za projektne prijave u sklopu ITU mehanizma

16.03.2018 -

ISPRAVAK OBAVIJESTI O PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI – RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE

16.03.2018 -

ISPRAVAK OBAVIJESTI O PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI – RADNO MJESTO VIŠI REFERENT 1. U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE

16.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – kabel KB 10(20) kV TS 211 Osijek – TS 209 Osijek, na građevnoj čestici k.č.br. 10780/60, 11411/1, 10780/43, 9700/19, 9700/20, 9700/12, 9688/2, 9700/1 i 9700/15 k.o. Osijek, Osijek

15.03.2018 -

Izmjena troškovnika za nabavu grafičkih i tiskarskih usluga

14.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta

14.03.2018 -

Poziv za dostavu ponuda- grafičke i tiskarske usluge

13.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – VIŠI REFERENT 1. U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE GRADA OSIJEKA

13.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – VIŠI STRUČNI SURADNIK U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE GRADA OSIJEKA

13.03.2018 -

Poziv za dostavu ponuda- sanacija krovišta Caritasa

08.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA PRIJAM U SLUŽBU POMOĆNIKA PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA – za zdravstvo i osobe s invaliditetom u UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO GRADA OSIJEKA

07.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO – PROČELNIK SLUŽBE U UREDU GRADA)

07.03.2018 -

Poziv za dostavu ponude za usluge stručnog nadzora i koordinatora II rekonstrukcije Šetališta Petra Preradovića u Osijeku (Sakuntala park)

07.03.2018 - Udruge

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

06.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv – LUČKA UPRAVA OSIJEK, 31000 OSIJEK, ŠET.KARDINALA F. ŠEPERA 6 – uvid u spis premeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – sportsko pristanište Donji grad, 2. skupine, na građevnoj čestici 8992/1 i 8992/13 (novoformirana) k.o. Osijek u Osijeku, Donjodravska obala

05.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU)

02.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM)

02.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE)

02.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA)

02.03.2018 -

Natječaj radi stjecanja prava građenja koje će biti osnovano na zemljištu označenom kao k. č. br. 9175/4, 9175/6 i 9176/1 k.o. Osijek, radi izgradnje i uređenja prostora poslovne namjene

02.03.2018 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

02.03.2018 -

Odgovor na upit u postupku nabave arheoloških i istražnih radova i usluge izrade konzervatorske studije

02.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO

02.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S NATJEČAJEM ZA PRIJAM U SLUŽBU POMOĆNIKA PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA U UPRAVNOM ODJELU ZA GOSPODARSTVO GRADA OSIJEKA

01.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO-PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE

01.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO-PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA UREDA GRADONAČELNIKA

01.03.2018 - Gospodarstvo

Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2018.

26.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda- usluge arheoloških i istražnih radova i usluge konzervatorske studije

26.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda-izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnih površina uz tramvajsku infrastrukturu

26.02.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv – Lučka uprava Osijek, 31000 Osijek, Šet. K. f. Šepera 6, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog susatava – pristanište za putničke brodove na d.o.o.r. Drave od rkm 21+800, 2.skupine,na novoformiranoj građevnoj čestici od 8992/1 i 1366/1 k.o. Osijek u Osijeku, na desnoj obali rijeke Drave

23.02.2018 -

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave usluga stručnjaka za procjenu državne potpore za pozive u specifičnim ciljevima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za projektne prijave u sklopu ITU mehanizma

22.02.2018 - Odsjek za radno-pravne i opće poslove

DOPUNA JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA

22.02.2018 - Odsjek za radno-pravne i opće poslove

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNA MJESTA: VIŠI STRUČNI SURADNIK I REFERENT 1. U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE

22.02.2018 - Odsjek za imovinsko-pravne poslove

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO POMOĆNIK PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA-ZA ZDRAVSTVO I OSOBE S INVALIDITETOM U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO

21.02.2018 -

Obavijest o izmjeni dokumentacije u postupku nabave za izradu studije izvodljivosti i analize troškova i koristi u okviru SC 7ii2

21.02.2018 -

Obavijest o izmjeni troškovnika-građevinsko-obrtnički radovi na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

19.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu studije izvodljivosti i analize troškova i koristi u okviru SC 7ii2

19.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje građevinsko obrtničkih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

19.02.2018 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje instalaterskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

19.02.2018 -

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave usluga stručnjaka za procjenu državne potpore za pozive u specifičnim ciljevima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za projektne prijave u sklopu ITU mehanizma

19.02.2018 - Odsjek za radno-pravne i opće poslove

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU na radno mjesto POMOĆNIK PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA u UPRAVNOM ODJELU ZA GOSPODARSTVO

19.02.2018 - Odsjek za radno-pravne i opće poslove

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA

16.02.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevnim česticama 7719, 7720, 7722/1 i 7722/2 k.o. Osijek, Trg bana Josipa Jelačića.

13.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnjaka za procjenu državne potpore za pozive u specifičnim ciljevima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za projektne prijave u sklopu ITU mehanizma

13.02.2018 - Odsjek za sport

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

12.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje radova na sanaciji poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku.

07.02.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – uvid u spis predmeta, DRUŽBA MARIJINIH SESTARA ČUDOTVORNE MEDALJICE, OSIJEK, J.J.STROSSMAYERA 141 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, vjerska ustanova – samostan, 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 10820/2 k.o. Osijek u Osijeku, sv. L.B. Mandića bb

07.02.2018 - Odsjek za kulturu

JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

06.02.2018 -

Poziv za dostavu ponude za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – prometnog sustava cestovnog prometa 3. skupine od Ulice sv. L. B. Mandića do koridora naselja Filipovica

02.02.2018 - Upravni odjel za gospodarstvo

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin

30.01.2018 - Udruge

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2018. sa natječajnom dokumentacijom

16.01.2018 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV – HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Osijek, Šet. K.F.Šepera 1a – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV priključni za TS Osijek 291, 2. skupine i građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 291, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 11327/1, 11301/2, 11345, 11344/2, 11344/1 i 11324 k.o. Osijek u Osijeku

16.01.2018 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv-LUČKA UPRAVA OSIJEK, Šet.Kardinala F. Šepera 6, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju – športsko pristanište s vezovima na plutajućem objektu, 2. skupine, na građevnoj čestici 11461/6 k.o. Osijek Nemetin, sportsko pristanište

15.01.2018 -

OBAVIJEST u svezi Natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 130 od 27. prosinca 2017. za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež Grada Osijeka

11.01.2018 -

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave izrade studije izvodljivosti za projekt Centar za posjetitelje Tvrđa

10.01.2018 -

Obavijest o izmjeni Dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave izrade studije izvodljivosti za projekt Centar za posjetitelje Tvrđa

09.01.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – Digitalna javna rasprava – “ČIST RAČUN – OSJEČKI PRORAČUN”

08.01.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – Studija izvodljivosti za projekt Centar za posjetitelje Tvrđa

02.01.2018 -

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU na radno mjesto viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež

28.12.2017 -

Plan nabave Grada Osijeka za 2018.

21.12.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV-za uvid u spis predmeta Grad Osijek, F. Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevnim česticama kčbr. 8988 i 8208/1 k.o. Osijek u Osijeku, Donjodravska obala

21.12.2017 -

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA u Upravnom odjelu za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo

20.12.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV – za uvid u spis predmeta , Grad Osijek, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevinskim česticama 9203/2, 11427, 9427/1 i 9426/2 k.o. Osijek u Osijeku, Svilajska

19.12.2017 -

6. izmjene i dopune Plana nabave

18.12.2017 -

Dodatak pozivu za dostavu ponude za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste – produžetak Kanižlićeve ulice u Osijeku

18.12.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4, za uvid u izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – DV 2×110 kV Osijek 2 – Nemetin, 2. skupine

12.12.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste – produžetak Kanižlićeve ulice u Osijeku

12.12.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Odluka o utvrđivanju konačne Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

11.12.2017 -

javni poziv za sklapanje ugovora o pružanju platnih usluga

08.12.2017 - Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umiro

Obavijest u svezi natječaja za radno mjesto savjetnik 1. u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka

07.12.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za dekorativnu javnu rasvjetu obnovljenih pročelja (kulturna dobra) na području grada Osijeka

05.12.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

NATJEČAJ za davanje u zakup dijela krova zgrade u Osijeku, I. G. Kovačića 2 radi postavljanja bazne stanice mreže operatera mobilne telefonije

04.12.2017 -

5. izmjene i dopune Plana nabave

04.12.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV -za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – sustav za odvodnju oborinskih voda, 2.skupine na kčbr. unutar k.o. Osijek i k.o. Tenja k.o. Osijek, Industrijska zona Nemetin

30.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu Studije potencijala uporabe obnovljivih izvora energije na području Grada Osijeka

29.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – dogradnja IT infrastrukture osnovnih škola Grada Osijeka

28.11.2017 -

Obavijest o izmjeni poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit

28.11.2017 -

KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA DAROVITIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./18.

28.11.2017 -

KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SU SE OPREDIJELILI ZA DEFICITARNA ZANIMANJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./18.

27.11.2017 -

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik

27.11.2017 - Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umiro

Javni natječaj za prijam u službu savjetnika 1.

27.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – istražni radovi na pješačkom mostu u Osijeku

21.11.2017 -

Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda

20.11.2017 -

2. poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit

17.11.2017 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda – izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete

17.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – usluge čuvanja imovine i osoba

16.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit

15.11.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb,

13.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze duž Ulice M. Gupca i Vukovarske ulice

07.11.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Zagreb, Ul. grada Vukovara 37 za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV KTS “Aerodroma Klisa” – DV 10(20) kV “Nemetin – Sarvaš” (odcjep za Klisu), 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 258/2 i 365/2 k.o. Klisa i k.č.br. 4052/2, 4054/1 i 3026/6 k.o. Tenja

07.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka

03.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – usluga arheološkog istraživanja pri izgradnji javne rasvjete

03.11.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj o prodaji nekretnina

03.11.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Dopune teksta natječaja za zakup poslovnih prostora kojima gospodari Grad Osijek

31.10.2017 -

Konačna bodovna lista za učenike deficitarnih zanimanja

31.10.2017 -

Konačna bodovna lista za darovite učenike

30.10.2017 -

Poziv za dostavu ponude za pripremu i izradu projektne dokumentacije za prijavu na natječaj „Šuma Rosinjača“

30.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9 za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 1101 i 335/1 k.o. Tvrđavica-Podravlje u Podravlju, (Tvrđavica – odvojak)

30.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9, za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 1140 k.o. Tvrđavica-Podravlje u Podravlju (između Biljske ceste i Nove ulice)

30.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, Franje Kuhača 9, za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 1307/2 i 1315/1 k.o. Josipovac u Josipovcu, Kralja Krešimira

30.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, Franje Kuhača 9 za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrstrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine na k. č. br. 1307/1, 1315/1 i 1325/1 k. o. Josipovac u Josipovcu, Kneza Branimira

26.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 za građenje građevine infrastukturne namjene, tekelomunikacijskog sustava – PM Insustrijska zona Jug, 2. skupine, na građevnim česticama k. č. br. 10780/2, 9723/1 i dr. k. o. Osijek u Osijeku – Industrijska zona Jug

26.10.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Osijeka

25.10.2017 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na izmjeni pokrova na Podcentru „Vrapčić“ u Tenji

24.10.2017 -

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izvođenje dijela radova na proširenju i sanaciji odlagališta komunalnog otpada Lončarica velika u Osijeku

23.10.2017 -

Registar ugovora 2016.

23.10.2017 -

Registar ugovora 2015.

23.10.2017 -

4. izmjene i dopune Plana nabave

23.10.2017 -

3. izmjene i dopune Plana nabave

23.10.2017 -

2. izmjene i dopune Plana nabave

23.10.2017 -

1. izmjene i dopune Plana nabave

21.10.2017 - Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorom

Natječaj za zakup poslovnih prostora

19.10.2017 -

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova” za prigodnu prodaju na području Grada Osijeka povodom Božića i Nove godine

19.10.2017 - Odsjek komunalnog redarstva

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova“ za prodaju svijeća ispred groblja na području Grada Osijeka

17.10.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – mikroračunala za učenike petih razreda osnovnih škola grada Osijeka

17.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 za građenje građevine infrastukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije Kabel KB 10(20) kV interpolacijs TS 10(20)/0,4 kV HOPS, 2. skupine, na građevnim česticama k. č. br. 9989/3., 9989/5. i 10040. k. o. Osijek u Osijeku

17.10.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izmjenu pokrova na Podcentru „Vrapčić“ u Tenji

17.10.2017 -

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje dijela radova na proširenju i sanaciji odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika u Osijeku

13.10.2017 -

Izmjena troškovnika i roka za dostavu ponuda u pozivu za dostavu ponuda za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku za ITU PT

13.10.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Obavijest o objavi Odluke o usvajanju Prijedloga Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

13.10.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Odluka o usvajanju Prijedloga Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

11.10.2017 -

OBAVIJEST u svezi natječaja objavljenog u Narodnom novinama br. 96 od 27. rujna 2017. za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti

11.10.2017 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponude za nabavu opreme i potrošnog materijala za potrebe projekta „Centar izvrsnosti“

09.10.2017 -

Poziv za dostavu nabave za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku za ITU PT

09.10.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku za ITU PT

03.10.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda u Osijeku, Bistrička ulica

03.10.2017 - Ured Gradonačelnika

Natječaj za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2017. godini.

02.10.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – nabava mikroračunala za učenike petih razreda osnovnih škola u Osijeku

29.09.2017 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu opreme i potrošnog materijala za potrebe projekta „Centar izvrsnosti“

29.09.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP – TOPLINARSTVO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Miševečka 15a za građenje građevine infrastrukturne namjene – parovod, 2. skupine na građevnim česticama k. č. br. 9971/9., 9975/5. i 9975/7 k. o. Osijek

28.09.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – arheološki nadzor pri izgradnji javne rasvjete

28.09.2017 - Odsjek za radno-pravne i opće poslove

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA U UPRAVNOM ODJELU ZA DRUŠTVENE DJALATNOSTI GRADA OSIJEKA, ODSJEK ZA PROSVJETU, TEHNIČKU KULTURU, DJECU I MLADEŽ

28.09.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta Gornji grad i reciklažnog dvorišta Retfala

27.09.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pristupna cesta, pješačke površine i oborinska odvodnja, 2. skupina te građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – javna rasvjeta, 2. skupine na novoformiranim česticama 10625/3., 10626/3., 10671/17. i 11414/9. te postojećim česticama 10671/12., 10671/13. i 10671/14. sve k. o. Osijek (OSIJEK, STADIONSKO NASELJE)

22.09.2017 -

Plan nabave 2017.

21.09.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom za građenje građevine infrstukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – distribucijski plinovod, 2. skupine na građevnim česticama k. č. br. 8979., 7740., 7719. i 7723. k. o. Osijek (Osijek, Trg Bana Josipa Jelačića)

15.09.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Natječaj o prodaji zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području grada Osijeka

14.09.2017 -

Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka

14.09.2017 -

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Osijeka darovitim učenicima i studentima te učenicima i studentima koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2017./2018.

07.09.2017 -

Registar ugovora 2017.

05.09.2017 -

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Zelena ulica Briješće

30.08.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv za uvid u spis predmeta za građenje građevine infrastrukturne namjene – sustav navodnjavanja područja Poljoprivrednog instituta Osijek u Osijeku (tlačni dovodni sustav navodnjavanja 2. skupine, investitor Osječko-baranjska županija

28.08.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji Zelene ulice I i II, Briješće

22.08.2017 -

Izvođenje radova na izgradnji Zelene ulice u Briješću

22.08.2017 -

Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju odlagališta Nemetin

22.08.2017 -

Usluge deratizacije

22.08.2017 -

Izvođenje radova izgradnje biciklistički staze u Vinkovačkoj ulici

22.08.2017 -

Izvođenje radova na uređenju Trga kod paviljona GV

16.08.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

16.08.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Poziv za dostavu ponude za izradu idejnog projekta – Izmještanje biciklističke staze na Gornjodravskoj obali u potezu od Henglove do Ribarske ulice i to na lukobran Zimske luke uključivo pješačko-biciklistički most i spoj na nastavak biciklističko-pješačke staze

07.08.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Ulice kneza Trpimira u Osijeku – raskrižje s Drinskom ulicom (1. dio 2. dionice) – TROŠKOVNIK

07.08.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Ulice kneza Trpimira u Osijeku – raskrižje s Drinskom ulicom (1. dio 2. dionice)

02.08.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (vodovod i odvodnja) u Osijeku, Gundulićeva ulica

02.08.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (vodovod i odvodnja) u Osijeku, Reisnerova, Stepinčeva i dr.

02.08.2017 - Odsjek za nabavu

2. obavijest o izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)

02.08.2017 - Odsjek za nabavu

Obavijest o izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave – Pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)

28.07.2017 - Odsjek za kulturu

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018.

28.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Stručna podrška Gradu Osijeku u izradi Priručnika o postupanju i u procesu akreditacije Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) mehanizam

26.07.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

NATJEČAJ – pravo građenja u Kupskoj ulici na dijelu kčbr 3989/23

24.07.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)

21.07.2017 - Savjet mladih Grada Osijeka

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

18.07.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Šetališta Petra Preradovića u Osijeku

18.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja ceste u Južnom Stadionskom naselju u Osijeku (I. faza priključak)

12.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (I.faza priključak) (troškovnik)

12.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (I.faza priključak)

07.07.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – investicijsko održavanje osnovnih škola Grada Osijeka

07.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Natječaj za zakup poslovnih prostora

06.07.2017 - Upravni odjel za provedbu dokumenata

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Osijeku (Ulica M. Gupca i Trg bana J. Jelačića)

05.07.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – nabava i ugradnja IP sustava video nadzora na pješački most u Osijeku

04.07.2017 -

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka

28.06.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za izradu Koncepta mreže javnih sportskih građevina Grada Osijeka kao stručna podloga za izradu prostorno planske dokumentacije Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku

27.06.2017 - Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Javni poziv strankama radi davanja očitovanja pri utvrđivanju stvarnog stanja nekretnine u postupku provedbe urbane komasacije na području obuhvata Detaljnog plana uređenja „Industrijska četvrt – Zapad

23.06.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Osijeka

21.06.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – nabavu, dopremu i postavljanje jednog trepćućeg solarnog prometnog znaka A33 (obilježen pješački prijelaz)

05.06.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Poziv za dostavu ponuda- za kratkoročni revolving kredit

01.06.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Usluge arheološkog nadzora pri izvođenju radova na rekonstrukciji Trga V. Lisinskog i na rekonstrukciji Stare Pekare u Osijeku

30.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – ugradnja dekorativne rasvjete na pješačkom mostu u Osijeku

22.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – nabava, doprema i postavljanje dva para solarnog trepćućeg prometnog znaka obilježenog pješačkog prijelaza na pješačkim prijelazima preko Ulice S. Radića kod križanja sa Školskom – Trgom LJ. Gaja

19.05.2017 - Odsjek za nabavu

Obavijest o 2. izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave usluge održavanja mrežnog sustava bežični osijek

18.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – usluge arheološkog nadzora pri izvođenju radova na rekonstrukciji Trga V. Lisinskog i na rekonstrukciji Stare Pekare u Osijeku

16.05.2017 - Odsjek za nabavu

Obavijest o izmjeni dokumentacije-održavanje mrežnog sustava Bežični Osijek

08.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – održavanje mrežnog sustava Bežični Osijek

05.05.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave usluge izrade tipologije javnih zgrada u vlasništvu Grada Osijeka

05.05.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Natječaj za utvrđivanje liste za davanje gradskih stanova u najam

03.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Izrada glavnog projekta obnove Šetališta Petra Preradovića u Osijeku (Sakuntala park)

03.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv na dostavu ponude za usluge izrade tipologije javnih zgrada u vlasništvu Grada Osijeka

02.05.2017 -

Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti udruga u području Promicanja vrijednosti Domovinskog rata iz proračuna Grada Osijeka za 2017.

28.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – oprema dječjeg vrtića Ribica u Sarvašu

28.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom

28.04.2017 -

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi – udruge, temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

25.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – I. faza izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja

25.04.2017 -

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

25.04.2017 - Odsjek za nabavu

Natječaj za zakup poslovnih prostora

25.04.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Otvoreni javni poziv Projekt obnove kulturnih dobara grada Osijeka

25.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – troškovnik

25.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – nabava roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – DoN

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – troškovnik

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – nabava roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – DoN

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- javna nabava I. faze izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja-troškovnik

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-postupak javne nabave I. faze izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja

20.04.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda-usluge godišnjeg najma multifunkcijskih uređaja

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – usluge oglašavanja u dnevnom tisku

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit 2 – jednostavna nabava usluga obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika Grada Osijeka

20.04.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj o prodaji zemljišta – buduće građevinske parcele koja bi nastala od dijelova k.č. br. 9121/1, 9121/3, 9121/4, 9121/5 i 9121/8, površine 15,5 ha, k.o. Osijek

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit – jednostavna nabava usluga obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika Grada Osijeka

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika Grada Osijeka

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave izgradnje biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)

20.04.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Osijeka

20.04.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -izgradnja biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)-troškovnici

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-dokumentacija o nabavi izgradnje biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)

20.04.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)-Troškovnici

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – zamjena stolarije na stanovima u vlasništvu Grada Osijeka

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju – izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izrada studije razvoja gradskog prometa Grada Osijeka

19.04.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2017.

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Nabava, doprema i postavljanje para solarnih svjetlosnih uređaja sa radarskim mjerenjem brzine te pomoćnim displejom za obavještavanje vozača „USPORITE“ u Tvrđavici u zoni pješačkog prijelaza ispred kućnog broja 51-54

12.04.2017 -

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Osijeka

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

NATJEČAJ o prodaji građevinskog zemljišta mladoj obitelji

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Obavijest o raspisivanju javnih natječaja

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova” za prigodnu prodaju na području Grada Osijeka povodom Božića i Nove godine

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova“ za prodaju svijeća ispred groblja na području Grada Osijeka

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – “peći” za pečenje i prodaju kestenja na području grada Osijeka

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Otvoreni javni poziv – Projekt obnove kulturnih dobara na području grada Osijeka

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnoj površini radi postavljanja reklamnih panoa na području Grada Osijeka

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj o prodaji nekretnina

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja montažnih kioska

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za kupovinu nekretnina

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

JAVNO IZLAGANJE O SANACIJI ODLAGALIŠTA OTPADA LONČARICA VELIKA

22.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta

21.03.2017 - Odsjek za komunalno gospodarstvo

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska na području grada Osijeka

21.03.2017 - Odsjek za komunalno gospodarstvo

Javni natječaj za davanje u zakup javnih skloništa na području grada Osijeka

20.03.2017 -

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

20.03.2017 -

JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

20.03.2017 -

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti iz područja kulture iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

20.03.2017 -

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2017. sa natječajnom dokumentacijom

14.03.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje vrtnih parcela na lokaciji urbanog vrta Jug II (Rastanci) – Projekt “Osječki urbani vrtovi”

14.03.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

Otvoreni poziv radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin

14.03.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

Poništenje Otvorenog poziva radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin od 15. prosinca 2012.

14.03.2017 -

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin

14.03.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

Otvoreni poziv za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Tenja

14.03.2017 -

Izmjena i dopuna otvorenog poziva radi prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin

09.03.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje za zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih – troškovnici

09.03.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih

09.03.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku-troškovnik

09.03.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- javne nabava za izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku

08.03.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – nabava, doprema i postavljanje para solarnih svjetlosnih prometnih znakova C02 „obilježeni pješački prijelaz“ u Vukovarskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza kod Prolaza Snježne Gospe

08.03.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora II na rekonstrukciji Trga V.Lisinskog i rekonstrukciji stare pekare u Osijeku

02.03.2017 - Odsjek komunalnog redarstva

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – “automata” za prodaju kokica, šećerne vate i balona na području grada Osijeka

02.03.2017 - Odsjek komunalnog redarstva

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja ledenica za prodaju sladoleda na području grada Osijeka

02.03.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Konačna lista kandidata za davanje gradskih stanova u najam

01.03.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – studija razvoja gradskog prometa na području Grada Osijeka

28.02.2017 - Odsjek za nabavu

Obavijest o izmjeni poziva za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

28.02.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

27.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora II na rekonstrukciji Trga V.Lisinskog i rekonstrukciji stare pekare u Osijeku

27.02.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Natječaj za zakup poslovnih prostora

23.02.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka

22.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete uz cestu Osijek-Tenja (troškovnik)

22.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete uz cestu Osijek-Tenja

22.02.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Javni natječaj za prodaju sporednih dijelova poslovnog prostora na adresi Županijska 15 u Osijeku

21.02.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – održavanje informatičke opreme

20.02.2017 - Odsjek za nabavu

OBAVIJEST O IZMJENI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVE USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

17.02.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Usluge higijeničarske službe

16.02.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – javna nabava obnove horizontalne prometne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka

16.02.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – javna nabava izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa

14.02.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za građevinsko-obrtničke radove na popravcima objekata u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Osijeka

13.02.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Izvođenje instalaterskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

09.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa – troškovnik

09.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa

07.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – obnova horizontalne prometne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka

01.02.2017 - Odsjek za nabavu

Izmjena dokumentacije za nadmetanje za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

31.01.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave usluga preventivne deratizacije na području Grada Osijeka

31.01.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

30.01.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit i izmjena dokumentacije za nadmetanje za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

25.01.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji i uređenju trga uz paviljon Gradski vrt (troškovnik)

25.01.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji i uređenju trga uz paviljon Gradski vrt

24.01.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga izrade Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

24.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – sanacija Križa misnog slavlja

17.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

11.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za nabavu toplih napitaka, alkoholnih i bezalkoholnih pića

10.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda-Dokumentacija za nadmetanje u postupku nabave usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji reciklažnog dvorišta za građevni otpad Sarvaš

10.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda-Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ Grigor Vitez u Osijeku

03.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za obavljanje usluga stručnog nadzora nad održavanjem, izgradnjom, sanacijom i rekonstrukcijom energetski efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka u 2017. i 2018. godini

29.12.2016 -

Obavijest o izmjeni dokumentacije za nadmetanje u postupku nabave izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ F. Krežme

29.12.2016 -

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnju) infrastrukturne namjene prometnog sustava zračnog prometa – hala za njegu letjelica u Klisi, Vukovarska 67

29.12.2016 -

Poziv za dostavu ponuda – Usluge čuvanja imovine i osoba

29.12.2016 -

Javni natječaj za davanje u zakup javnih skloništa na području grada Osijeka

29.12.2016 -

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) gospodarske namjene pretežito ugostiteljsko-turistička djelatnost – depadansa hotela u Osijeku, Županijska 6