08.12.2023 - Natječaji

Obavijest – Javno savjetovanje o Nacrtu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Osijek do 2027.

06.12.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na ugradnji vanjskog dizala u OŠ F. Krežme u Osijeku

05.12.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za opremanje prostora za odmor i objed učenika u OŠ Mladost u Osijeku (u sklopu Eksperimentalnog programa Osnovna škola kao cjelodnevna škola)

05.12.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za opremanje prostora za odmor i objed učenika u OŠ August Šenoa u Osijeku (u sklopu Eksperimentalnog programa Osnovna škola kao cjelodnevna škola)

05.12.2023 - Natječaji

Urbanističko-arhitektonski natječaj za odabir rješenja za izradu Urbanističkog plana uređenja prostora bivše ljevaonice (OLT) u Osijeku

01.12.2023 - Natječaji

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim studentima za akademsku godinu 2023./2024.

01.12.2023 - Natječaji

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima sa invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024.

01.12.2023 - Natječaji

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima koji su se opredjelili za deficitarna zanimanja za akademsku godinu 2023./2024.

01.12.2023 - Natječaji

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima koji su upisani na studijske programe iz STEM područja za akademsku godinu 2023./2024.

01.12.2023 - Natječaji

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim učenicima za školsku godinu 2023./2024.

01.12.2023 - Natječaji

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija učenicima s invaliditetom za školsku godinu 2023./2024.

01.12.2023 - Natječaji

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2023./2024.

29.11.2023 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na preuređenju dijela zgrade gradske uprave u Kuhačevoj 9

24.11.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade revizijskog izvješća neovisnog ovlaštenog revizora o verifikaciji troškova projekta (vanjska revizija projekta) “IT park Osijek”

23.11.2023 -

Poziv za dostavu ponude za održavanje križa krajputaša u Josipovcu

23.11.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – dobava i ugradnja toplinske pumpe te preinaka grijanja i elektroinstalacija u objektu BIOS-a, Strossmayerova 345

21.11.2023 - Natječaji

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija učenicima s invaliditetom za školsku godinu 2023./2024.

21.11.2023 - Natječaji

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim učenicima za školsku godinu 2023./2024.

21.11.2023 - Natječaji

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2023./2024.

21.11.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu serverske opreme

15.11.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – Usluga izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju biciklističko-pješačke staze u naselju Tenja

15.11.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju dječjeg igrališta u Dječjem vrtiću Maslačak u Osijeku

09.11.2023 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje pokretnih naprava – “štandova” za prodaju svijeća

27.10.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada spremišta za bicikle

24.10.2023 - Natječaji

Obavijest ponuditeljima o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka

23.10.2023 - Natječaji

Odluka o usvajanju Prijedloga Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

20.10.2023 - Natječaji

Obavijest – Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

20.10.2023 - Odsjek komunalnog redarstva

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto REFERENT 2. – KOMUNALNI REDAR

20.10.2023 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Osijeka za 2023./2024. za učenike i studente

18.10.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu sajamskih drvenih kućica

18.10.2023 - Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnine opterećene pravom građenja (k.č.br. 10440/29 k.o. Osijek – Poduzetnička zona Nemetin)

18.10.2023 - Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnine k.č.br. 10444/14 k.o. Osijek – Poduzetnička zona Nemetin

16.10.2023 - Natječaji

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2023.

12.10.2023 - Natječaji

Obavijest – Javno savjetovanje o Nacrtu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Grada Osijeka za 2024. godinu

11.10.2023 -

9. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.

11.10.2023 - Natječaji

NATJEČAJ za prodaju k.č.br. 9175/4, k.č.br. 9175/6 i k.č.br. 9176/1 sve u k.o. OSIJEK

11.10.2023 - Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnine opterećene pravom građenja (k.č.br. 10443/1 k.o. Osijek – Poduzetnička zona Nemetin)

07.10.2023 - Natječaji

Natječaj za zakup poslovnih prostora

06.10.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu i isporuku drvenih sajamskih kućica

03.10.2023 -

Poziv za dostavu ponude za demontažu dijela postojećeg limenog pokrova i dobava i ugradnja novog od bojanog pocinčanog lima iznad poslovnih prostora na adresi Hrvatske Republike 19

01.10.2023 - Natječaji

Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2024.

28.09.2023 - Natječaji

Natječaj za zamjenu nekretnina (dio k.č.br. 1910/305 i k.č.br. 1910/334, sve k.o. Tenja)

28.09.2023 - Odsjek za gospodarenje nekretninama

Natječaj za prodaju stambenih objekata

27.09.2023 - Natječaji

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023.

27.09.2023 - Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

27.09.2023 - Upravni odjel za gospodarstvo

Javni poziv za dodjelu stipendija u funkciji poticanja gospodarstva – GRADSKO – PODUZETNIČKA STIPENDIJA IZVRSNOSTI 2023.

26.09.2023 - Natječaji

Obavijest – Javno savjetovanje o Prijedlogu Odluke o određivanju imena parku u naselju Osijek, Gradskoj četvrti „Gornji grad“ u „Park Krunoslava Kiće Slabinca“

21.09.2023 -

Poziv za dostavu ponude za uslugu godišnjeg najma multifunkcijskih uređaja

15.09.2023 - Natječaji

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA OSIJEKA

15.09.2023 - Upravni odjel za gospodarstvo

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka

14.09.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – Pružanje usluga snimanja digitalne ortofoto podloge visoke rezolucije grada Osijeka

12.09.2023 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu programa za podršku provedbe natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH

11.09.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Križa misnog slavlja (Papin križ)

06.09.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na rekonstrukciji dječjeg igrališta u DV Maslačak u Osijeku

05.09.2023 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Odluka o poništenju dijela natječaja za prijam u službu

05.09.2023 - Odsjek komunalnog redarstva

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto REFERENT 2. – KOMUNALNI REDAR

01.09.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – konzultantske usluge za korištenje Microsoft365 platforme i popratnih alata

29.08.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – grafičke i tiskarske usluge

25.08.2023 - Savjet mladih Grada Osijeka

Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Osijeka

25.08.2023 - Savjet mladih Grada Osijeka

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

24.08.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – Izgradnja nerazvrstane ceste-pristup Zgradi 1. Gospodarskog centra Osijek – dio pješačko biciklistička staza, hortikultura i javna rasvjeta

24.08.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – Izgradnja sunčane elektrane dječji vrtić Latica u Osijeku

24.08.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za uređenje prostora GČ Novi grad na adresi Kralja P. Svačića 36 u Osijeku

23.08.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – izgradnja sunčane elektrane Kulturni centar Osijek

23.08.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – usluge promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „IT park Osijek“

23.08.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – Izrada tehničke dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske i građevinske dozvole 2. faze – izgradnja odlagališta inertnog otpada Sarvaš

21.08.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za održavanje internetske stranice Grada Osijeka www.osijek.hr

14.08.2023 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje pokretnih naprava za prodaju kestenja – NATJEČAJ

11.08.2023 - Natječaji

Obavijest – Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o održavanju, načinu i uvjetima korištenja javnih parkirališta

11.08.2023 - Natječaji

Obavijest – Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

11.08.2023 -

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave informatičke opreme

11.08.2023 -

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave informatičke opreme

10.08.2023 -

Poziv za dostavu ponuda- Izgradnja nerazvrstane ceste-pristup Zgradi 1. Gospodarskog centra Osijek – dio pješačko biciklistička staza, hortikultura i javna rasvjeta

09.08.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu razne informatičke opreme

04.08.2023 - Natječaji

IZMJENA JAVNOG NATJEČAJA za osnivanje prava građenja na nekretninama u Industrijskoj zoni NEMETIN

28.07.2023 - Natječaji

– Obavijest – Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o načinu i uvjetima utvrđivanja naknade za nedostajuća parkirališna mjesta

28.07.2023 - Natječaji

Obavijest – Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu uređenja terasa za pružanje ugostiteljskih usluga.

28.07.2023 -

8. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.

28.07.2023 - Natječaji

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Osijeka u 2023.

27.07.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – Izrada tehničke dokumentacije za izmjenu i dopunu lokacijske i građevinske dozvole 2. faze – izgradnja odlagališta inertnog otpada Sarvaš

27.07.2023 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Sportskog centra “LIO” u Osijeku

26.07.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – Izgradnja nerazvrstane ceste-pristup Zgradi 1. Gospodarskog centra Osijek – dio pješačko biciklistička staza, hortikultura i javna rasvjeta

22.07.2023 - Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

21.07.2023 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda – Usluga izrade glavnog projekta i troškovnika preuređenja i prilagođavanja prostora zgrade dječjeg odmarališta u Omišlju

21.07.2023 - Savjet mladih Grada Osijeka

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

19.07.2023 -

Poziv za dostavu ponude za izgradnju parkirališta na Vijencu A. Cesarca u Osijeku

15.07.2023 - Natječaji

NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

12.07.2023 - Natječaji

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2023.

11.07.2023 -

Poziv za dostavu ponude za izgradnju parkirališta na Vijencu A. Cesarca u Osijeku

11.07.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu glavnog projekta i troškovnika preuređenja i prilagođavanja prostora zgrade dječjeg odmarališta u Omišlju, novim potrebama sukladno projektnom zadatku

06.07.2023 - Natječaji

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja za prijam u službu u Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

30.06.2023 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu sredstava za čišćenje za osnovne škole na području Grada Osijeka u sklopu projekta “OSIgurajmo im JEdnaKost 6”.

27.06.2023 -

7. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.

27.06.2023 -

Poziv za dostavu ponude za izradu idejnog projekta koridora prometnice produžetka Delničke ulice (od Ulice Woodrowa Wilsona do dvorane Gradski vrt u Osijeku)

23.06.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge preventivnih zdravstvenih (sistematskih) pregleda službenika i namještenika Grada Osijeka

21.06.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – zamjena stolarije u stanovima u vlasništvu Grada Osijeka

21.06.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu i izgradnju solarne elektrane zgrade Pučkog otvorenog učilišta u Osijeku, L. Jagera 6

20.06.2023 - Upravni odjel za gospodarstvo

JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi na području grada Osijeka u 2023.

15.06.2023 - Natječaji

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu – Obavijest o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na natječaj

12.06.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji hidroizolacije ravnog krova iznad poslovnih prostora na lokaciji Vijenac I. Meštrovića 26 u Osijeku

07.06.2023 - Natječaji

Savjetnik 1. u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša – Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti

07.06.2023 - Natječaji

Viši stručni suradnik u Pododsjeku za ozakonjenje – Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti

07.06.2023 - Natječaji

Viši stručni suradnik u Pododsjeku za gradnju– Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti

07.06.2023 -

6. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.

05.06.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje instalaterskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

31.05.2023 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije potrebne za izgradnju sportsko-rekreacijskog centra Adica Tenja

27.05.2023 - Natječaji

Natječaj za zakup poslovnih prostora

19.05.2023 - Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

18.05.2023 -

5. dopune Plana nabave za 2023.

16.05.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – istražni radovi radi utvrđivanja stanja konstrukcije zapadne tribine stadiona Gradski vrt Osijek

16.05.2023 -

4. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.

16.05.2023 - Natječaji

Natječaj za utvrđivanje liste za davanje gradskih stanova u najam

15.05.2023 - Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za zakup dijelova zemljišta radi postavljanja ledenica za prodaju sladoleda na prostoru ŠRC „Copacabana“

15.05.2023 - Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za zakup dijelova zemljišta s montažnim kućicama na prostoru ŠRC „Copacabana“

10.05.2023 - Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

10.05.2023 -

Poziv za dostavu ponude za uklanjanje ruševnog stambenog objekta na adresi Osječka ulica 88 Josipovac

02.05.2023 - Natječaji

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2023. – POT-OS-2023

26.04.2023 -

Poziv za dostavu ponude za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dječjeg vrtića Latica u Osijeku

24.04.2023 - Natječaji

Odluka o poništenju dijela natječaja – viši stručni suradnik u Pododsjeku za ozakonjenje

20.04.2023 - Natječaji

REFERENT 2. u Upravnom odjelu za financije i fondove EU – Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti

18.04.2023 - Natječaji

Obavijest – Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o komunalnom redu

13.04.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – čišćenje i održavanje čistoće sanitarnih čvorova i kupališnog prostora na ŠRC Copacabana

13.04.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – spasilačka služba na ŠRC Copacabana

07.04.2023 - Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu – REFERENT 2. u Upravnom odjelu za financije i fondove Europske unije

06.04.2023 - Natječaji

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2023.

06.04.2023 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na izgradnji pristupa za invalide i osobe smanjene pokretljivosti na lokaciji Sjenjak 127 u Osijeku

06.04.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu i isporuku garderobnih ormarića za ŠRC Copacabana

06.04.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – digitalni semafor (monitor)

06.04.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – automatski vanjski defibrilator

05.04.2023 - Natječaji

VIŠI STRUČNI SURADNIK u Pododsjeku za ozakonjenje – Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti

05.04.2023 - Natječaji

VIŠI STRUČNI SURADNIK u Pododsjeku za gradnju – Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti

05.04.2023 -

3. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.

04.04.2023 -

STRUČNI SURADNIK 2. – Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti

03.04.2023 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za izvanredno održavanje zgrade u Sunčanoj 22 u Osijeku

30.03.2023 -

Poziv za dostavu ponude za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije upravne zgrade Dječjeg vrtića Osijek u dječji vrtić

30.03.2023 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javni poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Osijeka

28.03.2023 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu sanitarnog čvora u poslovni prostor

22.03.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda službenika i namještenika Grada Osijeka

21.03.2023 - Natječaji

Natječaj za prijem u radni odnos – JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA

21.03.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za isporuku dara u naravi-darovne kartice za službenike i namještenike Grada Osijeka

17.03.2023 - Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO STRUČNOG SURADNIKA 2. U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU GRADA OSIJEKA

17.03.2023 - Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA U UPRAVNOM ODJELU ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA GRADA OSIJEKA

16.03.2023 - Natječaji

Ispravak Natječaja o prodaji nekretnine opterećene pravom građenja kčbr 10440_31 ko Osijek – Industrijska zona Nemetin.pdf

16.03.2023 - Natječaji

Natječaj za prodaju nekretnine opterečene pravom građenja k.č.br. 9824/12 k.o. Osijek Poduzetnička zona – IT park

14.03.2023 - Natječaji

Odluka o poništenju natječaja – vježbenici

14.03.2023 - Natječaji

Natječaj o prodaji nekretnine opterećene pravom građenja (k.č.br. 10440/31 k.o Osijek – Industrijska zona Nemetin)

10.03.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu prijenosnog računala i pripadajuće opreme

10.03.2023 -

2. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.

07.03.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem radova izgradnje nove javne rasvjete

06.03.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju pomoćne zgrade i nadstrešnice izgrađene na k.č. br. 9017/2 k.o. Osijek u zgradu športsko-rekreacijske namjene- kuhinja u funkciji športa

01.03.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju nove vanjske rasvjete na Športsko rekreacijskom centru „Copacabana“ u Tvrđavici, Biljska cesta 1E

01.03.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – povjeravanje prava lova na površini izvan lovišta na području Grada Osijeka

21.02.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za demontažu postojećih te dobavu i ugradnju novih drvenih prozora s obradom špaleta u prostoru za rad gradske uprave, Trg Vatroslava Lisinskog 1

20.02.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – posuđe za osnovne škole kojima je osnivač Grad Osijek (ponovljeni postupak)

16.02.2023 -

Odgovor na upit – Microsoft licence

15.02.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – posuđe za osnovne škole kojima je osnivač Grad Osijek (ponovljeni postupak)

15.02.2023 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje ledenica za prodaju sladoleda

15.02.2023 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje pokretnih naprava za prodaju kokica

13.02.2023 - Natječaji

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti: VJEŽBENIK u Pododsjeku za ozakonjenje

13.02.2023 - Natječaji

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti: VJEŽBENIK u Pododsjeku za gradnju

13.02.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – Najam Microsoft Office 365 licenci

10.02.2023 - Natječaji

Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka

10.02.2023 -

Odgovor na upit – posuđe za osnovne škole kojima je osnivač Grad Osijek

08.02.2023 - Natječaji

Obavijest – Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti

07.02.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – posuđe za osnovne škole

07.02.2023 -

1. izmjene i dopune Plana nabave za 2023.

03.02.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu bezalkoholnih pića i toplih napitaka za potrebe gradske uprave

01.02.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga higijeničarske službe-skupljanje lešina životinja na području grada Osijeka i njihovo neškodljivo uklanjanje

31.01.2023 - Natječaji

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2023. sa natječajnom dokumentacijom

30.01.2023 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu tonera i tinti za potrebe gradske uprave Grada Osijeka

30.01.2023 -

Izmjena troškovnika – sredstva za čišćenje

28.01.2023 - Natječaji

Natječaj za zakup poslovnih prostora

27.01.2023 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu uredskog materijala za potrebe gradske uprave Grada Osijeka

27.01.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – sredstva za čišćenje

25.01.2023 - Natječaji

Javni natječaj za prijam u službu VJEŽBENIKA (šest izvršitelja) u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

25.01.2023 -

Poziv za dostavu ponuda- Nabava materijala za čišćenje zgrade i ureda gradske uprave Grada Osijeka

20.01.2023 -

Obavijest – Javno savjetovanje o Nacrtu Studije zelene infrastrukture Grada Osijeka za razdoblje od 2022. do 2032. godine!

20.01.2023 - Natječaji

Obavijest – Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o podnošenju prijedloga i peticija građana

19.01.2023 - Natječaji

Obavijest – Javno savjetovanje o Nacrtu Strategije zelene infrastrukture Grada Osijeka za razdoblje od 2022. do 2032.

17.01.2023 - Natječaji

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – pročelnik UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

17.01.2023 - Natječaji

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – pročelnik UO za financije i fondove Europske unije

12.01.2023 -

Plan nabave Grada Osijeka za 2023.

10.01.2023 -

Poziv za dostavu ponuda – Produkcija dokumenata za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda

09.01.2023 -

Rješenje o financiranju elektroničkih medija i sklapanju ugovora o televizijskom i radijskom emitiranju programskih sadržaja od interesa za Grad Osijek u 2023. godini

22.12.2022 -

5. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.

21.12.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – usluga prehrane u pučkoj kuhinji – kuhani topli obrok

20.12.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – radovi na uređenju prostora na Trgu V. Lisinskog u Osijeku

16.12.2022 - Natječaji

NATJEČAJ o prodaji nekretnina neizgrađenog građevinskog zemljišta

15.12.2022 - Natječaji

Obavijest – Intervju – REFERENT 2. – Odsjek za računovodstvo i proračun, Pododsjek za računovodstvo

15.12.2022 - Natječaji

Obavijest – Intervju – REFERENT 2. Odsjek financijske operative i gradskih prihoda

14.12.2022 - Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za imenovanja: pročelnika Upravnog odjela za financije i fondove Europske unije i pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

14.12.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – informatička oprema

13.12.2022 -

Javni poziv za sklapanje Sporazuma o sufinanciranju kamata na kredite za rekonstrukciju i energetsku obnovu višestambenih zgrada i obiteljskih kuća na području grada Osijeka

12.12.2022 -

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija od interesa za Grad Osijek u 2023. godini

09.12.2022 - Natječaji

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima koji su upisani na studijske programe iz STEM područja za akademsku godinu 2022./2023

09.12.2022 - Natječaji

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja za akademsku godinu 2022./2023.

09.12.2022 - Natječaji

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim studentima za akademsku godinu 2022./2023.

09.12.2022 - Natječaji

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – REFERENT 2. – Odsjek za računovodstvo i proračun, Pododsjek za računovodstvo

08.12.2022 - Natječaji

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – REFERENT 2. – Odsjek financijske operative i gradskih prihoda, Pododsjek financijske operative

08.12.2022 -

Poziv za dostavu ponude za osvjetljavanje pješačkih prijelaza na području grada Osijeka

08.12.2022 -

Obavijest o izmjeni poziva za dostavu ponuda – usluge osiguranja

06.12.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – usluge osiguranja

01.12.2022 - Natječaji

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

30.11.2022 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Obavijest o mogućnosti postavljanja adventskih kućica ispred ugostiteljskih objekata

25.11.2022 - Natječaji

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima koji su se opredjelili za deficitarna zanimanja za akademsku god. 2022.-2023.

25.11.2022 - Natječaji

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija studentima koji su upisani na studijske programe iz STEM područja za ak. g. 2022.-2023.

25.11.2022 - Natječaji

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim studentima za akademsku godinu 2022.-2023.

25.11.2022 - Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I FONDOVE EUROPSKE UNIJE NA RADNA MJESTA: REFERENT 2. U ODSJEKU FINANCIJSKE OPERATIVE I GRADSKIH PRIHODA, PODODSJEK FINANCIJSKE OPERATIVE REFERENT 2. U ODSJEKU ZA RAČUNOVODSTVO I PRORAČUN, PODODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO

24.11.2022 - Natječaji

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim učenicima za školsku godinu 2022.-2023.

24.11.2022 - Natječaji

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2022.-2023.

24.11.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada Dječjih vrtića Stribor, Jabuka i Sunčica u Osijeku

23.11.2022 -

Poziv za dostavu ponude za remont i revitalizaciju Vodenice na Dravi u Osijeku

21.11.2022 - Gospodarstvo

Rješenje o dodjeli potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2022. POT-OS-2022 (II. dio)

17.11.2022 -

Poziv za dostavu ponude za usluge promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „Izgradnja zgrade l. Gospodarskog centra u Osijeku“

15.11.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu Elaborata optimalne snage fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe (samoopskrba) za zgrade u sustavu Grada Osijeka

14.11.2022 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje pokretnih naprava – “štandova” za prodaju svijeća ispred groblja – NATJEČAJ

11.11.2022 -

Izmjena dokumentacije o nabavi promidžbe i vidljivosti na projektu izvođenje radova na izgradnji podvožnjaka na Sv. L. B. Mandića u Osijeku

11.11.2022 - Odsjek komunalnog redarstva

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za postavljanje adventskih pokretnih naprava – kućica

10.11.2022 - Natječaji

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2022.- 2023.

10.11.2022 - Natječaji

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim učenicima za školsku godinu 2022.-2023.

09.11.2022 -

JAVNI POZIV za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Zavoda za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek u vlasništvu Grada Osijeka

08.11.2022 -

Poziv za iskazivanje interesa – usluge posredovanja u osiguranju

07.11.2022 -

Poziv za dostavu ponude za promidžbu i vidljivost na projektu izvođenje radova na izgradnji podvožnjaka na Sv. L. B. Mandića u Osijeku

03.11.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – Izvođenje elektroinstalaterskih radova na zamjeni rasvjete u prostorijama poduzetničkog inkubatora BIOS

02.11.2022 - Natječaji

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

27.10.2022 - Odsjek za gospodarenje nekretninama

Lista kandidata 2021.

26.10.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji pristupa za invalide i osobe smanjene pokretljivosti na lokacijama: Vijenac Murse 2, Medulinska 3 i Medulinska 5A u Osijeku

25.10.2022 - Natječaji

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja – Ured Gradonačelnika

24.10.2022 -

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – VIŠI SAVJETNIK u Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

19.10.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu Plana zaštite od štetnog djelovanja voda – poplava na području grada Osijeka u Projektu „SMARTRIVER-ADRION1042“,

18.10.2022 - Natječaji

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – Ured Gradonačelnika

14.10.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji pristupa za invalide i osobe smanjene pokretljivosti na lokacijama Vijenac Murse 2, Medulinska 3 i Medulinska 5A u Osijeku

08.10.2022 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Osijeka za 2022./2023. za učenike i studente

07.10.2022 -

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravnom odjelu za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose na radno mjesto VIŠI SAVJETNIK

07.10.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – Izvođenje radova na izvedbi plinskih zdenaca i biofiltera na saniranom i zatvorenom odlagalištu komunalnog otpada Filipovica u Osijeku

06.10.2022 -

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području obrazovanja, znanosti i istraživanja u polju financije iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

04.10.2022 -

Poziv za dostavu ponude za remont i revitalizaciju Vodenice na Dravi u Osijeku

03.10.2022 - IT Park Osijek

OBAVIJEST o otvaranju pristiglih ponuda – za rujan 2022.

30.09.2022 - Natječaji

Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2023.

29.09.2022 -

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Osijeka (371-05/22-01/7, URBROJ: 2158-1-02-22-9)

28.09.2022 -

Poziv za dostavu ponude za radove na izvedbi piezometara za mjerenje kakvoće vode i za dojavu opasnosti od poplave u projektu SMARTRIVER (ref oznaka 1042)

24.09.2022 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

23.09.2022 - Natječaji

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Uredu Gradonačelnika na radna mjesta: VIŠI STRUČNI SURADNIK, REFERENT 1. i VODITELJ PODODSJEKA 1

21.09.2022 - Natječaji

Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka

20.09.2022 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na izgradnji pristupa za invalide i osobe smanjene pokretljivosti na lokaciji Sjenjak 44 u Osijeku

16.09.2022 - Gospodarstvo

Rješenje o dodjeli potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2022. -POT-OS-2022

13.09.2022 -

4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022.

12.09.2022 - Natječaji

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – REFERENT 2.-KOMUNALNI REDAR I REFERENT 1.-PROMETNI REDAR

09.09.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu i isporuku drvenih sajamskih kućica

08.09.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za uklanjanje ruševnog stambenog objekta na adresi Cvjetkova 41 u Osijeku

01.09.2022 - Gospodarstvo

JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi na području grada Osijeka u 2022.

31.08.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za zamjenu stolarije u stanovima u vlasništvu Grada Osijeka

29.08.2022 -

NATJEČAJ ZA ZAMJENU NEKRETNINA

29.08.2022 - Natječaji

IZMJENA I DOPUNA JAVNOG NATJEČAJA za osnivanje prava građenja na nekretninama u Industrijskoj zoni NEMETIN

26.08.2022 - Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU U UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU NA RADNO MJESTO REFERENTA 2. -KOMUNALNOG REDARA U ODSJEKU KOMUNALNOG REDARSTVA I NA RADNO MJESTO REFERENTA 1. – PROMETNOG REDARA U ODSJEKU ZA PROMET

18.08.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu transnacionalne strategije u Projektu REInSER

12.08.2022 - Natječaji

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

11.08.2022 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje peći za pečenje i prodaju kestenja – Natječaj

10.08.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – fotokopirni papir

10.08.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – grafičke i tiskarske usluge

02.08.2022 -

Poziv za dostavu ponude za zamjenu stolarije u stanovima u vlasništvu Grada Osijeka (9 stanova)

26.07.2022 - Natječaji

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/ stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama kojima je Grad Osijek osnivač!

25.07.2022 -

Javni natječaj za davanje u zakup javnog skloništa na području grada Osijeka

25.07.2022 - Gospodarstvo

Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2022. – GRADSKO-PODUZETNIČKA STIPENDIJA

14.07.2022 -

Poziv za dostavu ponude za izgradnju tenis terena na k.č.br. 9919/1 k.o. Osijek (OŠ Grigor Vitez)

12.07.2022 - Natječaji

Natječaj o prodaji nekretnina

08.07.2022 -

Javni natječaj – viši savjetnik, Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

07.07.2022 - IT Park Osijek

OBAVIJEST o otvaranju pristiglih ponuda – za lipanj 2022.

05.07.2022 -

3. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.

05.07.2022 -

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga usmjerenih pružanju podrške obitelji i djeci iz Proračuna Grada Osijeka u 2022. sa natječajnom dokumentacijom

01.07.2022 - Odsjek komunalnog redarstva

Javni Natječaj za zakup montažnih kućica na prostoru ŠRC Copacabana

01.07.2022 - Odsjek komunalnog redarstva

Javni Natječaj za postavljanje ledenica za prodaju sladoleda na prostoru ŠRC Copacabana

24.06.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na investicijskom održavanju osnovnih škola na području grada Osijeka

24.06.2022 - Upravni odjel za gospodarstvo

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

23.06.2022 -

Poziv za dostavu ponude za usluge snimanja i obrade videozapisa (spotova) tijekom trajanja pilot akcije projekta REINSER (Ekonomska integracija izbjeglica kroz socijalno poduzetništvo)

21.06.2022 -

Natječaj za prijam u radni odnos na radno mjesto Vatrogasac

21.06.2022 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu 30 drvenih rasklopivih promotivnih štandova u okviru projekta KolOsijek

20.06.2022 -

Poziv za dostavu ponuda- nabava stolaca za vanjsku i unutarnju upotrebu za potrebe gledališta

18.06.2022 - Upravni odjel za gospodarenje imovinom i v

Natječaj za zakup vodenog bara

15.06.2022 -

Poziv za dostavu ponude za izradu Urbanističkog plana uređenja naselja uz Jablaničku ulicu u Osijeku

14.06.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – obavljanje poslova i zadataka spasilačke službe na bazenima Copacabana

13.06.2022 - Odsjek financijske operative i gradskih pr

Obavijest – intervju za radno mjesto Referent 1.

09.06.2022 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje ledenica za prodaju sladoleda

06.06.2022 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Osijeka

03.06.2022 - Upravni odjel za financije i nabavu

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – REFERENT 1.

01.06.2022 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

31.05.2022 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na sanaciji oborinske odvodnje u OŠ Franje Krežme u Osijeku

31.05.2022 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu mrežnih uređaja WIFI-AP

31.05.2022 -

Poziv za dostavu ponude za izgradnju/postavljanje dječjeg igrališta, Ulica N. Š. Zrinskog 28, Višnjevac

27.05.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – Obavljanje poslova i zadataka spasilačke službe na bazenima Copacabana

26.05.2022 -

Izmijenjeni Poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit

24.05.2022 - IT Park Osijek

OBAVIJEST o otvaranju pristiglih ponuda – za svibanj 2022.

21.05.2022 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora Grada Osijeka

21.05.2022 - Upravni odjel za gospodarenje imovinom i v

NATJEČAJ o prodaji nekretnina

17.05.2022 - Upravni odjel za financije i nabavu

REFERENT 1. u Upravnom odjelu za financije i nabavu – Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

13.05.2022 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Javni poziv za prikupljanje ponuda pružanja usluge iznajmljivanja E-romobila na području Grada Osijeka

10.05.2022 - Odsjek za gospodarenje nekretninama

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Osijeka (371-05/22-01/4, URBROJ: 2158-1-02-22-9)

09.05.2022 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

09.05.2022 -

Poziv za dostavu ponude za izradu idejnih rješenja za rekonstrukciju tri osnovne škole na području grada Osijeka

06.05.2022 -

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u Industrijskoj zoni NEMETIN

02.05.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – organizacija 5 dvodnevnih radionica u sklopu projekta „Umirovljenici zajedno protiv socijalne isključenosti“

02.05.2022 - Upravni odjel za gospodarstvo

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2022. -POT-OS-2022

28.04.2022 -

Poziv za dostavu ponude za usluge promidžbe i vidljivosti na projektu „REGIAMOBIL CE1658“

13.04.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji kupaonica u stanovima u vlasništvu Grada Osijeka na adresama: Kišpatićeva 7, potkrovlje i Opatijska 39/3 te sanaciji kupaonice i kuhinjske niše u stanu na adresi Vukovarska 36/1 u Osijeku

13.04.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu idejnih rješenja za rekonstrukciju četiri osnovne škole na području grada Osijeka

11.04.2022 -

Natječaj o prodaji nekretnine (k.č. br. 10440/33 k.o. Osijek – Industrijska zona Nemetin)

07.04.2022 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Obavijest o izboru kandidata – Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

04.04.2022 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.

25.03.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu idejnih rješenja za rekonstrukciju osam osnovnih škola na području grada Osijeka

17.03.2022 -

Poziv za dostavu ponude za snimanje javnih i nerazvrstanih cesta na administrativnom području Grada Osijeka te izrada i isporuka georeferenciranih sfernih (360) snimki

16.03.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – rekonstrukcija drvenih elemenata i krovnog pokrova Kapele Majke Božje Kraljice mira

15.03.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – usluge promidžbe i vidljivosti na projektu „REGIAMOBIL CE1658“

09.03.2022 -

Poziv za dostavu ponude za izradu prometnih elaborata sanacije opasnih mjesta

08.03.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade DV Sjenčica u Osijeku i usluge projektantskog nadzora

07.03.2022 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

05.03.2022 -

NATJEČAJ za zakup poslovnih prostora

02.03.2022 -

Poziv za dostavu ponude za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu nad izgradnjom pristupne prometnice iz Svilajske ulice

01.03.2022 -

Poziv za dostavu ponude za uslugu revizije EU projekta u sklopu projekta uređenja Centra za posjetitelje Tvrđa s izradom izvješća o verifikaciji troškova.

01.03.2022 -

2. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.

01.03.2022 - Natječaji

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2022. sa natječajnom dokumentacijom

21.02.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje instalaterskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

21.02.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

21.02.2022 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Popis odobrenih sredstava na Javni poziv režijski troškovi 1. dio

21.02.2022 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Popis odobrnih sredstava na Javni poziv režijski troškovi 2. dio

21.02.2022 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Popis odobrenih sredstava na Javni poziv za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja 1. dio

21.02.2022 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Popis odobrenih sredstava na Javni poziv za sufinanciranje, uređenja, rekonsktrukcije, izgradnje i opremanja 2. dio

18.02.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – računala i monitori

18.02.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji kupaonica u stanovima u vlasništvu Grada Osijeka na lokacijama: Krapinsko naselje 4a, stan 4 i Umaška 18, stan 19 u Osijeku

16.02.2022 -

Javni natječaj za imenovanje PROČELNIKA Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

16.02.2022 -

Poziv za dostavu ponuda za najam Microsoft Office 365 licenci

15.02.2022 -

Rješenje o dodjeli financijskih sredstava elektroničkim medijima od interesa za Grad Osijek u 2022. i sklapanju ugovora.

14.02.2022 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje ledenica za prodaju sladoleda

14.02.2022 - Odsjek komunalnog redarstva

Pokretne naprave za pečenje kokica

11.02.2022 -

Poziv za dostavu ponude za izgradnju/postavljanje dječjeg igrališta, Ulica N. Š. Zrinskog 28, Višnjevac

08.02.2022 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda – usluge vezane uz investicijsko održavanje osnovnih škola

08.02.2022 -

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u Industrijskoj zoni NEMETIN

01.02.2022 -

Poziv za dostavu ponude za remont i revitalizaciju Vodenice na Dravi u Osijeku

28.01.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – usluge vezane uz investicijsko održavanje osnovnih škola

22.01.2022 -

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija

21.01.2022 -

1. izmjene i dopune Plana nabave za 2022.

20.01.2022 -

Poziv za dostavu ponude za stručni nadzor nad izgradnjom parkirališta uz objekte na A. Cesarca 22, 22a, 22 b, Osijek

19.01.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – nabava, doprema i montaža odbojne ograde

10.01.2022 -

Poziv za dostavu ponuda – produkcija dokumenata za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda

03.01.2022 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu tonera i tinti za potrebe gradske uprave Grada Osijeka

03.01.2022 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu uredskog materijala za potrebe gradske uprave Grada Osijeka

30.12.2021 - Upravni odjel za gospodarstvo

Rješenje o dodjeli potpora iz Javnog poziva za dodjelu iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021. – POT-OS-2021.II

29.12.2021 -

Plan nabave Grada Osijeka za 2022

29.12.2021 -

5. izmjene i dopune Plana nabave za 2021.

28.12.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge tehničke podrške osnovnim školama na području grada Osijeka uključenim u projekt e-škole

28.12.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge tehničke podrške osnovnim školama na području grada Osijeka uključenim u projekt e-škole

23.12.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – radovi na povezivanju zgrade škole i dvorane u OŠ Ivana Filipovića grijanim hodnikom

16.12.2021 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu materijala za čišćenje za potrebe gradske uprave

15.12.2021 -

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima koji su upisani na studijske programe iz STEM područja za akademsku godinu 2021./2022.

15.12.2021 -

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim studentima za akademsku godinu 2021./2022.

14.12.2021 - Odsjek za gospodarenje nekretninama

Odluka o utvrđivanju konačne Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

14.12.2021 -

Natječaj o prodaji nekretnina neizgrađenog građevinskog zemljišta

13.12.2021 -

Poziv za dostavu ponude za remont i revitalizaciju Vodenice na Dravi

10.12.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje radova poboljšanja rasvjete u Istarskoj ulici, od Vukovarske do ulice B. Kašića

09.12.2021 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu i ugradnju sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata i vode – Kulturni centar Osijek

08.12.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – vrijednosne poklon kartice

08.12.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada glavnog projekta rekonstrukcije Kapele Majke Božje Kraljice mira

07.12.2021 -

Obavijest o izmjeni poziva za dostavu ponuda – dugoročni kredit za financiranje kapitalnih projekata Grada Osijeka

03.12.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – radovi na povezivanju zgrade škole i dvorane u OŠ Ivana Filipovića grijanim hodnikom

03.12.2021 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu sredstava za čišćenje za potrebe gradske uprave

03.12.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit za refinanciranje ostatka duga po kreditnim obvezama Grada Osijeka

03.12.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit za financiranje kapitalnih projekata Grada Osijeka

02.12.2021 -

Poziv za dostavu ponude za dobavu i ugradnju 3 pametne klupe na području GČ Novi grad i GČ Gornji grad u Osijeku

01.12.2021 -

KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SU SE OPREDJELILI ZA DEFICITARNA ZANIMANJA ZA AKADEMSKU GODINU 2021.-2022.

01.12.2021 -

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto vatrogasac i vatrogasac-vozač vatrogasnog vozila

29.11.2021 -

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim učenicima za školsku godinu 2021./2022.

27.11.2021 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

25.11.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu računalne opreme

24.11.2021 -

Poziv za dostavu ponude za izradu tehničke dokumentacije potrebne za rekonstrukciju zgrade DV Sjenčica na k.č.br. 11848 k.o. Osijek, Sjenjak 8 u Osijeku

20.11.2021 -

Javni poziv za iskazivanje interesa za postavljanje adventskih naprava – kućica

19.11.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge hvatanja i premještanja zaštićenih vrsta zmija i prava lova i sokolarenja vrana i golubova na području grada Osijeka

19.11.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada tehničke dokumentacije za gradnju zgrade dječjeg vrtića na k.č.br. 1910/94 k.o. Tenja u Tenji i usluga projektantskog nadzora

19.11.2021 -

4. izmjene i dopune Plana nabave za 2021.

17.11.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – blagdanska rasvjeta

17.11.2021 - Upravni odjel za gospodarenje imovinom i v

Natječaj za zakup dijela zemljišta k.č.br. 9009/2 k.o. Osijek, u svrhu sporta i rekreacije

12.11.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – sanacija krovišta i uređenje prostorija sjedišta MO Klisa Vukovarska ulica 48, Klisa

12.11.2021 -

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2021./2022.

11.11.2021 -

Obavijest o izmjeni poziva za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave nadogradnja sustava “Osijek FreeWifi” na lokaciji Trg Vatroslava Lisinskog

10.11.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge hvatanja i premještanja zaštićenih vrsta zmija i prava lova i sokolarenja vrana i golubova na području grada Osijeka

10.11.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – nadogradnja sustava “Osijek FreeWifi” na lokaciji Trg Vatroslava Lisinskog

10.11.2021 -

Poziv za dostavu ponude za Izrada projektne dokumentacije – glavni projekt izgradnje prometnice, javne rasvjete, oborinske odvodnje i nogostupa u Grobljanskoj ulici i Ulici jorgovana te dijelu Zelene ulice u Briješću

05.11.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju autobusnog stajališta i parkirališta u Dugoj ulici u Briješću

05.11.2021 - Odsjek komunalnog redarstva

Prodaja svijeća ispred groblja

04.11.2021 -

NATJEČAJ za prodaju, odnosno prodaju i zamjenu nekretnina na području Gospodarske zone Jug

29.10.2021 - Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – Viši stručni suradnik, Upravni odjel za urbanizam, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

29.10.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za uslugu novelacije Prometnog elaborata – Usklađivanje postojećih biciklističkih staza sa važećim Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi

28.10.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – svijeće (lampioni) za osnovne škole grada Osijeka povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara

27.10.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkirališta s nogostupom u Ulici sv. Ane u Tenji

27.10.2021 -

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim učenicima za školsku godinu 2021./2022.

27.10.2021 -

Privremena bodovna lista za dodjelu stipendija učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2021./2022.

26.10.2021 - Odsjek komunalnog redarstva

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – REFERENT 2. – KOMUNALNI REDAR

25.10.2021 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Usorske ulice u naselju Brijest

21.10.2021 -

Poziv za dostavu ponude za obnovu licence na 2 godine za Veeam backup software

20.10.2021 -

Poziv za dostavu ponude za izgradnju/postavljanje dječjeg igrališta, Ulica N. Š. Zrinskog 28, Višnjevac

20.10.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za dobavu, isporuku i ugradnju elektroagregatskog sustava neprekidnog napajanja na lokaciji Kuhačeva 9, Osijek

18.10.2021 -

Poziv za dostavu ponude za održavanje internetske stranice Grada Osijeka

18.10.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – informatička oprema

14.10.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javno prometnih površina na Vijencu J. Kozarca u Osijeku

13.10.2021 -

Poziv za dostavu ponude za izradu tehničke dokumentacije potrebne za izgradnju zgrade dječjeg vrtića- Kutinska, Uske njive

13.10.2021 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javno prometnih površina u Lošinjskoj ulici u Osijeku

09.10.2021 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

08.10.2021 -

3. izmjene i dopune Plana nabave za 2021.

06.10.2021 - Upravni odjel za urbanizam

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK u Upravnom odjelu za urbanizam

06.10.2021 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na uređenju stropova, zidova, podova te dobavu i ugradnju sanitarne opreme u poslovnom prostoru u Višnjevcu, Dubrovačka 1

06.10.2021 -

Poziv za dostavu ponude za izradu tehničke dokumentacije potrebne za rekonstrukciju zgrade dječjeg vrtića Latica – Gornji grad

06.10.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – dobava i ugradnja tramvajske nadstrešnice na području MO Višnjevac

06.10.2021 -

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto REFERENT 2. – KOMUNALNI REDAR

05.10.2021 -

Obavijest o jednostavnoj nabavi – nabava, doprema i montaža JO, H1, W4 odbojne ograde na sjevernom privozu mostu Dr. F. Tuđmana

04.10.2021 -

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

04.10.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javno prometnih površina u ulici Bele Bartoka u Osijeku

02.10.2021 -

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Osijeka darovitim učenicima i studentima te učenicima i studentima koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja i studentima koji su upisani u studijske programe iz STEM područja znanosti za školsku godinu 2021./2022.

01.10.2021 - Odsjek za kulturu

2. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

01.10.2021 -

Obavijest o izmjeni troškovnika i poziva na dostavu ponude – izvođenje građevinskih radova na uređenju stropova, zidova, podova te dobava i ugradnji sanitarne opreme u poslovnom prostoru u Višnjevcu, Dubrovačka 1

01.10.2021 - Upravni odjel za gospodarstvo

Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021. -POT-OS-2021-II

30.09.2021 -

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

29.09.2021 -

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području stvaralaštva mladih iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

24.09.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na uređenju stropova, zidova, podova te dobava i ugradnja sanitarne opreme u poslovnom prostoru u Višnjevcu, Dubrovačka 1

24.09.2021 - Odsjek komunalnog redarstva

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – Referent 2. – komunalni redar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, Odsjek komunalnog redarstva

24.09.2021 -

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika u osnovnoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama kojima je Grad Osijek osnivač!

24.09.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – izgradnja parkirališta ispred OŠ Josipovac

24.09.2021 - Odsjek za kulturu

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2022.

22.09.2021 - Pododsjek za administrativne poslove proto

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – Voditelj Pododsjeka 1. u Uredu Gradonačelnika, Odsjek za protokol, promidžbu, međunarodnu i međugradsku suradnju, Pododsjek za administrativne poslove protokola i promidžbe

22.09.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju krovišta dvorane u OŠ Augusta Šenoe u Osijeku

21.09.2021 - Ured Gradonačelnika

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – zamjenik pročelnika upravnog tijela u Uredu Gradonačelnika

16.09.2021 -

Odgovori na upite u postupku nabave za Usluge promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „lzgradnja Zgrade l. Gospodarskog centra u Osijeku“

15.09.2021 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

14.09.2021 -

Poziv za dostavu ponude za usluge promidžbe i vidljivosti na projektu „REGIAMOBIL CE1658“

13.09.2021 -

Obavijest o izmjeni poziva za dostavu ponude za usluge promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „lzgradnja Zgrade l. Gospodarskog centra u Osijeku“

10.09.2021 -

Poziv za dostavu ponude za usluge promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „lzgradnja Zgrade l. Gospodarskog centra u Osijeku“, referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.1.2.26.0001

09.09.2021 -

Natječaj o prodaji nekretnina

08.09.2021 - Pododsjek za administrativne poslove proto

Javni Natječaj za prijam u službu na radno mjesto Voditelj Pododsjeka 1. u Uredu Gradonačelnika, Odsjek za protokol, promidžbu, međunarodnu i međugradsku suradnju, Pododsjek za administrativne poslove protokola i promidžbe

08.09.2021 - Odsjek komunalnog redarstva

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto referent 2. – komunalni redar

02.09.2021 - Ured Gradonačelnika

Javni natječaj za prijam u službu – zamjenik pročelnika u Uredu Gradonačelnika

26.08.2021 -

Poziv za dostavu ponude za stručni nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije propusta na kanalu Petruš u Ulici N. Š. Zrinskog u Višnjevcu

24.08.2021 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – administrativni tajnik 1.

23.08.2021 -

Odluka o poništenju dijela Javnog natječaja za prijam u službu u upravna tijela Grada Osijeka

13.08.2021 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje pokretnih naprava – “peći” za pečenje i prodaju kestenja

11.08.2021 -

Odluka o poništenju dijela javnog natječaja za prijam u službu u upravna tijela Grada Osijeka

10.08.2021 -

Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi u osnovnoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama kojima je Grad Osijek osnivač!

07.08.2021 -

NATJEČAJ o prodaji nekretnine (k.č. br. 10440/27 k.o. Osijek – Industrijska zona Nemetin)

06.08.2021 -

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – pročelnici upravnih tijela

04.08.2021 -

Javni natječaj za prijam u službu u upravna tijela Grada Osijeka

04.08.2021 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu bezalkoholnih pića i toplih napitaka za potrebe gradske uprave

04.08.2021 -

Obavijest o izmjeni troškovnika u postupku jednostavne nabave sredstava za čišćenje za osnovne škole Grada Osijeka iz projekta „Osigurajmo Im JednaKost”

03.08.2021 -

Poziv za dostavu ponude za zamjenu stolarije u stanovima u vlasništvu Grada Osijeka

30.07.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – fotokopirni papir

30.07.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – materijal za čišćenje za osnovne škole Grada Osijeka iz projekta „Osigurajmo Im JednaKost“

30.07.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – Sredstva za čišćenje za osnovne škole Grada Osijeka iz projekta „Osigurajmo Im JednaKost“

30.07.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – Promidžbeni materijal u okviru projekta “OSIgurajmo im JEdnaKost 4”

30.07.2021 -

Izrada spuštenog stropa i poda na katu prostora za rad umirovljenika u Višnjevcu

27.07.2021 -

Dobava i ugradnja pametne klupe u MO Klisa

24.07.2021 -

Javni natječaj za imenovanje pročelnika upravnih tijela Grada Osijeka

17.07.2021 -

Natječaj za zakup poslovnog prostora

16.07.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne i druge dokumentacije potrebne za gradnju dječjeg vrtića kapaciteta 120 djece (minimum 100) vrtićke i jasličke dobi na novoformiranoj građevnoj čestici od kčbr. 10835/34 i dijela kčbr. 10835/40, k.o. Osijek (Vijenac Lipa)

15.07.2021 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu grafičkih i tiskarskih usluga

15.07.2021 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu računala i monitora

14.07.2021 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu plutajuće zaštitne ograde na rijeci Dravi

12.07.2021 -

Usluga godišnjeg najma multifunkcijskih uređaja

07.07.2021 -

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

30.06.2021 -

Odgovor na upit – namještaj za OŠ Mladost

29.06.2021 -

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2021.

28.06.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – Usluge promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta „lzgradnja Zgrade l. Gospodarskog centra u Osijeku“, referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.1.2.26.0001.

24.06.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – namještaj za OŠ Mladost

18.06.2021 -

Poziv za dostavu ponude – PVC stolarijea u stanu u vlasništvu Grada Osijeka, Vijenac Lj.Babića 14.

14.06.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu, isporuku i ugradnju opreme za OŠ Mladost u Osijeku

14.06.2021 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na investicijskom održavanju osnovnih škola Grada Osijeka

01.06.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu idejnog rješenja i Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u svrhu povećanja prostornog kapaciteta postojećeg odlagališta neopasnog otpada ”Lončarica Velika”

31.05.2021 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu tableta

24.05.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – Usluge izrade smjernica i savjetovanje oko izrade dispozicija unutarnjeg prostora i opreme za urbane sportove

17.05.2021 -

Poziv za dostavu ponude za uslugu stručnog nadzora nad obavljanjem komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Osijeka

14.05.2021 -

Poziv za dostavu ponude za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš VIII. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka

14.05.2021 -

Natječaj za utvrđivanje liste za davanje gradskih stanova u najam

12.05.2021 -

Obavijest o izmjeni troškovnika u postupku jednostavne nabave dobave i ugradnje podnih obloga u poslovnom prostoru na adresi Martina Divalta 4 (Paviljon Gradski vrt),

12.05.2021 - Upravni odjel za gospodarstvo

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

10.05.2021 -

Poziv za dostavu ponude za stručni nadzor i koordinator zaštite na radu nad izvođenjem radova na izgradnji Dječjeg vrtića u Tenji

10.05.2021 -

Poziv za dostavu ponude za dobavu i ugradnju podnih obloga u poslovnom prostoru na adresi Martina Divalta 4 (Paviljon Gradski vrt)

03.05.2021 - IT Park Osijek

OBAVIJEST o otvaranju pristiglih ponuda – za travanj 2021.

03.05.2021 -

Natječaj o prodaji nekretnina

30.04.2021 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijski troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka za 2021.

26.04.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – Usluga kompletnog stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu nad izvođenjem radova rekonstrukcije betonske konstrukcije pješačkog mosta preko rijeke Drave

21.04.2021 -

JAVNI NATJEČAJ za prodaju osobnih rabljenih vozila u vlasništvu Grada Osijeka

20.04.2021 - Upravni odjel za gospodarstvo

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka

08.04.2021 -

1. izmjene i dopune Plana nabave za 2021.

08.04.2021 -

Javni natječaj za davanje u zakup javnih skloništa na području grada Osijeka

02.04.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu projektno-tehničke dokumentacije za obnovu Židovskog groblja u Osijeku

31.03.2021 - Odsjek za kulturu

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka za 2021.

30.03.2021 -

Javni natječaj za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih panoa na području grada Osijeka

27.03.2021 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

26.03.2021 -

NATJEČAJ o prodaji nekretnine (k.č. br. 10440/32 k.o. Osijek – Industrijska zona Nemetin)

26.03.2021 -

NATJEČAJ o prodaji nekretnine (k.č. br. 10440/24 k.o. Osijek – Industrijska zona Nemetin)

18.03.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda službenika i namještenika Grada Osijeka

16.03.2021 -

Javni natječaj za zakup površina javne namjene radi postavljanja kioska na području grada Osijeka

15.03.2021 -

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2021. sa natječajnom dokumentacijom

12.03.2021 -

Odluka o poništenju Javnog natječaja za davanje u zakup javnih skloništa na području Grada Osijeka

11.03.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – najam Microsoft OVS licenci

10.03.2021 -

Poziv za dostavu ponude za zamjenu stolarije u stanovima u vlasništvu Grada Osijeka (5 stanova)

09.03.2021 -

Javni natječaj za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih panoa na području grada Osijeka

08.03.2021 -

Javni natječaj za davanje u zakup javnog skloništa na području grada Osijeka

02.03.2021 -

Poziv za dostavu ponude za Procjena tržišne vrijednosti nekretnina kako slijedi; -Sportska dvorana Jug, Ulica kralja Petra Svačića 67, Osijek, (kčbr. 10605/1, 9897/126, 11417/12, 9897/127, 10605/8) k.o. Osijek, – Srednjoškolsko igralište, Istarska 1, Osijek, (kčbr. 5989/7) k.o. Osijek, – Teniski centar Osijek, Perivoj kralja Tomislava 1, Osijek (kčbr. 5701) k.o. Osijek, – Streljana Pampas, Šandora Petefija 80a, Osijek (kčbr.9017/1, 9017/2, 9017/4) k.o. Osijek, – Boćarski dom Retfala, Ljudevita Posavskog 29a, (kčbr. 771/2) k.o. Osijek, – Nogometno igralište Sarvaš, Osječka 64, Sarvaš (kčbr. 1/1) k.o. Sarvaš

01.03.2021 - IT Park Osijek

OBAVIJEST o otvaranju pristiglih ponuda – za veljaču 2021.

26.02.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji pristupa za invalide i osobe smanjene pokretljivosti na adresi Drinska 10o u Osijeku

26.02.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji pristupa za invalide i osobe smanjene pokretljivosti na adresi Drinska 10 O u Osijeku

25.02.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – Microsoft OVS licence

25.02.2021 -

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Osijeka

23.02.2021 -

Poziv za dostavu ponuda – usluge higijeničarske službe (skupljanje životinjskih lešina)

19.02.2021 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje automata za prodaju kokica

19.02.2021 - Odsjek komunalnog redarstva

Ledenice za prodaju sladoleda

12.02.2021 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu, dobavu i ugradnju igrala za potrebe dječjih vrtića u Osijeku

10.02.2021 - Upravni odjel za financije i nabavu

Obavijesti o održavanju intervjua – Viši stručni suradnik-vježbenik

09.02.2021 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje instalaterskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

09.02.2021 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje građevinskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

08.02.2021 -

Popis odobrenih prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.

02.02.2021 - IT Park Osijek

OBAVIJEST o otvaranju pristiglih ponuda – za siječanj 2021.

02.02.2021 - Upravni odjel za financije i nabavu

Obavijesti o provjeri znanja i sposobnosti – VIŠI STRUČNI SURADNIK-VJEŽBENIK

29.01.2021 - Ured Grada

Javni natječaj za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka

20.01.2021 -

Poziv za dostavu ponude za produkciju dokumenata za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda

20.01.2021 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Popis odobrenih prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.

18.01.2021 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na izgradnji pristupa za invalide i osobe smanjene pokretljivosti na lokacijama: Sjenjak 44 i Sjenjak 127 u Osijeku-izvedbeni projekti

18.01.2021 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na izgradnji pristupa za invalide i osobe smanjene pokretljivosti na lokacijama: Sjenjak 44 i Sjenjak 127 u Osijeku

14.01.2021 - Upravni odjel za financije i nabavu

NATJEČAJ za prijam u službu – vježbenik u Upravnom odjelu za financije i nabavu

04.01.2021 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu dugoročnog kredita

29.12.2020 -

Plan Nabave Grada Osijeka za 2021.

22.12.2020 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu tonera i tinti za potrebe gradske uprave Grada Osijeka

19.12.2020 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

15.12.2020 -

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – POMOĆNIK PROČELNIKA

15.12.2020 -

KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SU UPISANI NA STUDIJSKE PROGRAME IZ STEM PODRUČJA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

15.12.2020 -

KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA DAROVITIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

15.12.2020 -

KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDNTIMA KOJI SU SE OPREDIJELILI ZA DEFICITARNA ZANIMANJA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

10.12.2020 -

4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020

07.12.2020 - Upravni odjel za financije i nabavu

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – VIŠI STRUČNI SURADNIK u Upravnom odjelu za financije i nabavu

04.12.2020 -

Odgovor na upit – usluge tehničke pomoći upravljanja projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta Donji grad“

04.12.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala za potrebe gradske uprave Grada Osijeka

03.12.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – Izrada studije izvedivosti i analize troškova i koristi (CBA) analize za projekt „Izgradnja podvožnjaka u Ulici sv.L.B.Mandića u Osijeku“

03.12.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga informiranja i edukacije ranjivih skupina građana grada Osijeka u opasnosti od energetskog siromaštva o mogućnosti prijave na Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća

03.12.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu Godišnjeg plana energetske učinkovitosti (GPEnU) Grada Osijeka za 2021. godinu.

03.12.2020 -

Upravni odjel za urbanizam – natječaj za prijam u službu

01.12.2020 -

Odgovor na upit – usluge tehničke pomoći upravljanja projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta Donji grad“

01.12.2020 - IT Park Osijek

OBAVIJEST o otvaranju pristiglih ponuda – za studeni 2020.

30.11.2020 -

PRIVREMENA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SU UPISANI NA STUDIJSKE PROGRAME IZ STEM PODRUČJA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

30.11.2020 -

PRIVREMENA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA DAROVITIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

30.11.2020 -

PRIVREMENA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDNTIMA KOJI SU SE OPREDIJELILI ZA DEFICITARNA ZANIMANJA ZA AKADEMSKU GODINU 2020./2021.

30.11.2020 -

Poziv za dostavu ponude za izradu Idejnog i Glavnog projekta, ishođenje pravomoćne građevinske dozvole, usluge koordinatora zaštite na radu izgradnje nerazvrstane ceste I. faze za pristup zgradi 1. Gospodarskog centra u Osijeku

27.11.2020 -

Poziv za dostavu ponude za usluge tehničke pomoći upravljanja projektom „Izgradnja reciklažnog dvorišta Donji grad“

25.11.2020 -

Poziv za dostavu ponude za dobavu i ugradnju novih dijelova za klizna vrata RECORD TIPA 20 nakon demontaže starih neispravnih dijelova TIPA 16 koji se više ne proizvode za klizna vrata u pothodniku-izlaz prema Strossmayerovoj

24.11.2020 -

Poziv za dostavu ponude za izradu idejnog i glavnog projekta prometnog koridora Retfala jug (produžetak prometnice od Portanove prema istoku)

23.11.2020 -

KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA DAROVITIM UČENICIMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

23.11.2020 -

KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

19.11.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – priprema i posluživanje toplog obroka za korisnike prava na pomoć prehrane u pučkoj kuhinji Grada Osijeka

19.11.2020 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA, GRAD OSIJEK, OSIJEK U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE – IZGRADNJA OBORINSKOG KOLEKTORA PODRUČJA “PAMPAS” NA KČBR. 9121/36, 9121/8 I DR. K.O. OSIJEK

19.11.2020 -

Javni natječaj za zakup površina javne namjene – kiosci

13.11.2020 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA GRAD OSIJEK, OSIJEK, ZA GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE – PARKIRALIŠTE UZ CENTRALNO GROBLJE U OSIJEKU, KČBR. 10709 I 11412/1 K.O. OSIJEK, VINKOVAČKA CESTA 63D

12.11.2020 -

Poziv za dostavu ponude za usluge stručnog nadzora nad radovima i koordinatora zaštite na radu tijekom građenja višestambene zgrade na lokaciji Osječka ulica u Tenji

12.11.2020 - Upravni odjel za financije i nabavu

Natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik – vježbenik i viši stručni suradnik

09.11.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – obnova licence za antivirus

06.11.2020 - Odsjek komunalnog redarstva

Prodaja svijeća ispred groblja

05.11.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju postojećeg sustava video nadzora javnih površina grada Osijeka- 2. faza

02.11.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu gipskartonske obloge strojarskih instalacija u OŠ Vijenac u Osijeku

02.11.2020 -

JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi na području grada Osijeka u 2020. godini

22.10.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – materijali za čišćenje

19.10.2020 -

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.

15.10.2020 - Upravni odjel za gospodarstvo

Obavijest u vezi s Natječajem za prijam u službu Savjetnika 2.

06.10.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada tehničke dokumentacije za gradnju zgrade dječjeg vrtića u Tenji

05.10.2020 -

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.

05.10.2020 -

Natječaj o prodaji nekretnina u k.o. Osijek

02.10.2020 -

Poziv za dostavu ponude za izradu VIII. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Osijeka

01.10.2020 - Upravni odjel za gospodarstvo

Natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za gospodarstvo

01.10.2020 - Upravni odjel za gospodarstvo

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka

01.10.2020 -

Poziv za dostavu ponude za usluge izrade konzervatorske studije/elaborata s prijedlogom prezentacije obnove Židovskog groblja u Gornjem gradu u Osijeku

29.09.2020 -

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.

26.09.2020 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

25.09.2020 -

Odgovor na upit – usluga stručnjaka za identifikaciju projekata i shema/analize stanja na području urbane aglomeracije Osijek

24.09.2020 -

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine posebne namjene, 2.b skupine-Rekonstrukcija postojećeg prostora odarnica i ugradnja kremacijske peći na Centralnom groblju u Osijeku na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 10709 k.o. Osijek (Osijek, Vinkovačka cesta 63E)

23.09.2020 -

Odgovor na upit i izmjena Poziva za dostavu ponuda – usluga stručnjaka za identifikaciju projekata i shema/analize stanja na području urbane aglomeracije Osijek

23.09.2020 -

21.09.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – osobni automobil operativnog leasinga

16.09.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – Usluge stručnjaka za identifikaciju projekata i shema/analize stanja na području urbane aglomeracije Osijek

14.09.2020 -

Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2020. – gospodarska mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize K-2020 II

12.09.2020 -

Natječaj za stipendije

12.09.2020 -

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA OSIJEKA

11.09.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga arheološkog nadzora tijekom izvođenja radova u sklopu projekta uređenja Centra za posjetitelje “Tvrđa” u Osijeku.

03.09.2020 -

Odgovor na upit gospodarskog subjekta u predmetu nabave postavljanja gumenih podloga, urbane opreme, uređenje okoliša i sadnja drveća – dječje igralište, Ulica Jela, MO Cvjetno

01.09.2020 -

UO za urbanizam – obavijest o provjeri znanja i sposobnosti

28.08.2020 -

Obavijest o izmjeni poziva za dostavu ponude za postavljanje gumenih podloga, urbane opreme, uređenje okoliša i sadnja drveća – dječje igralište, Ulica Jela, MO Cvjetno, k.č.br. 10830/42 k.o. Osijek

24.08.2020 -

Obavijest o ispravku poziva za dostavu ponude za usluge upravljanja EU projektom i administracije u sklopu projekta uređenja Centra za posjetitelje Tvrđa

24.08.2020 -

Poziv za dostavu ponude za postavljanje gumenih podloga, urbane opreme, uređenje okoliša i sadnja drveća – dječje igralište, Ulica Jela, MO Cvjetno, k.č.br. 10830/42 k.o. Osijek

20.08.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge promidžbe i vidljivosti projekta “IT PARK OSIJEK”

20.08.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge upravljanja projektom i administracije projekta “IT PARK OSIJEK”

20.08.2020 -

Poziv za dostavu ponude za usluge upravljanja EU projektom i administracije u sklopu projekta uređenja Centra za posjetitelje Tvrđa

20.08.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta uređenja Centra za posjetitelje Tvrđa

19.08.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – Izvođenje radova na sanaciji kapilarne vlage unutarnjih zidova galerije Waldinger

11.08.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – stručni nadzor nad rekonstrukcijom čelične konstrukcije pješačkog mosta preko rijeke Drave u Osijeku

11.08.2020 -

Upravni odjel za urbanizam – viši stručni suradnik – oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

10.08.2020 -

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020.

07.08.2020 - Odsjek komunalnog redarstva

Natječaj za davanje u zakup površine javne namjene za postavljanje pokretnih naprava – “peći” za pečenje i prodaju kestenja na području grada Osijek

06.08.2020 - Odsjek za kulturu

Poziv za Predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2021.

06.08.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – Rekonstrukcija i dogradnja skladišnih prostora na lokaciji Streljana Pampas u Osijeku, 2. dio radova

03.08.2020 -

Upravni odjel za urbanizam – Odluka o poništenju oglasa

27.07.2020 -

Poziv za dostavu ponude za izgradnju sportskih terena u OŠ Višnjevac

27.07.2020 -

Poziv za dostavu ponude za sanaciju krova OŠ Ljudevita Gaja Područne škole Sarvaš

27.07.2020 -

Poziv za dostavu ponude za sanaciju krova OŠ Ljudevita Gaja Područne škole Sarvaš

27.07.2020 -

Poziv za dostavu ponude za radove na popravku krova OŠ Tin Ujević u Osijeku

24.07.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga stručnog nadzora i zaštite na radu nad izvođenjem radova na izgradnji višestambene zgrade u Opatijskoj ulici u Osijeku

22.07.2020 -

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

17.07.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Jela, MO Cvjetno (postavljanje gumene podloge, urbane opreme, uređenje okoliša i sadnja drveća)

15.07.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za izgradnju javne rasvjete uz spojnu prometnicu u Sveučilišnom kampusu u Osijeku

14.07.2020 -

Obavijest o izmjeni poziva za dostavu ponuda za uslugu godišnjeg najma multifunkcijskih uređaja

11.07.2020 -

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2020. sa priloženom natječajnom dokumentacijom

10.07.2020 - Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Obavijest u svezi oglasa za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Upravnom odjelu za urbanizam Grada Osijeka

10.07.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – Izgradnja spojne prometnice u Sveučilišnom campusu-kolnik

07.07.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za uslugu godišnjeg najma multifunkcijskih uređaja

02.07.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga tehničke pomoći osnovnim školama na području grada Osijeka, uključenima u projekt e-škole

29.06.2020 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda za nabavu bezalkoholnih pića i toplih napitaka

25.06.2020 -

Poziv za dostavu ponude za postavljanje/izgradnju novog dječjeg igrališta, Zeleno polje 32 a, Osijek

20.06.2020 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

19.06.2020 - Odsjek za prostorno uređenje i gradnju

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik

16.06.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje radova na sanaciji kapilarne vlage unutarnjih zidova galerije Waldinger

15.06.2020 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Obavijest u svezi Natječaja za prijam u službu u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

12.06.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – kratkoročni revolving kredit

10.06.2020 -

Nabava bezalkoholnih pića i toplih napitaka za potrebe gradske uprave Grada Osijeka

04.06.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor (uključivo i zaštita na radu) nad izvođenjem radova održavanja kanala Pampas u Osijeku

28.05.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – Stručni nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji postojećih i izgradnji novih prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete u Krapinskom naselju u Osijeku

28.05.2020 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

27.05.2020 -

1. izmjene i dopune Plana nabave za 2020.

27.05.2020 -

Poziv za dostavu ponude za izradu strateškog dokumenta u sklopu projekta Inclusive Community

22.05.2020 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijski troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.

22.05.2020 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge; iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.

22.05.2020 - Upravni odjel za gospodarenje imovinom i v

Natječaj o prodaji dijela građevinskog zemljišta kčbr. 9826/5 k.o. Osijek

21.05.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za grafičke i tiskarske usluge

20.05.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – zastave

19.05.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – isporuka, montaža i konfiguracija mreže za bežični pristup internetu sukladno tehničkoj specifikaciji u sklopu projekta WiFi4EU

18.05.2020 -

Poziv za dostavu ponuda- nabava fotokopirnog papira za potrebe gradske uprave Grada Osijeka

18.05.2020 - Odsjek komunalnog redarstva

Za davanje u zakup zemljišta na površini javne namjene na području grada Osijeka za postavljanje ledenica za prodaju sladoleda

18.05.2020 - Odsjek komunalnog redarstva

Za davanje u zakup zemljišta na površini javne namjene radi postavljanja pokretnih naprava – “automata” za prodaju kokica, sećerne vate i balona

13.05.2020 -

Poziv za dostavu ponuda-usluge arheološkoga nadzora tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji i dogradnji komunalne infrastrukture Tvrđe u Osijeku

13.05.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom javne rasvjete Grada Osijeka primjenom mjera energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete

13.05.2020 -

Odgovor na upit gospodarskog subjekta i izmjena dokumentacije u postupku jednostavne nabave izvođenja radova na sanaciji kapilarne vlage unutarnjih zidova galerije Waldinger

12.05.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje radova na investicijskom održavanju osnovnih škola Grada Osijeka

04.05.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje radova na sanaciji kapilarne vlage unutarnjih zidova galerije Waldinger

20.04.2020 -

Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2020. – gospodarska mjera za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize K-2020

20.04.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – Izrada idejnog rješenja, Glavnog projekta, ishođenje pravomoćne građevinske dozvole i usluga projektantskog nadzora na projektu rekonstrukcije i dogradnje sportskog kompleksa (bazena) Copacabana u Osijeku

10.04.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije višestambene zgrade u Tenji, Osječka ulica

14.03.2020 -

Natječaj o prodaji nekretnina

05.03.2020 -

Javni Poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata iz Proračuna Grada Osijeka za 2020. sa natječajnom dokumentacijom

03.03.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – izgradnja parkirališta na Vijencu A.Cesarca

03.03.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – Izrada strategije osječkog sporta 2020. – 2030.

22.02.2020 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

20.02.2020 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje pokretnih naprava za prodaju sladoleda

20.02.2020 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje pokretnih naprava za prodaju kokica, šećerne vate i balona

19.02.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – Sanacija/rekonstrukcija krovišta dvorane Gradski vrt u Osijeku

10.02.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada projektne dokumentacije za izgradnju višestambene zgrade u Osijeku, Opatijska ulica

10.02.2020 -

Odluka o raspodjeli sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020.

03.02.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje instalaterskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

31.01.2020 -

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2020. sa natječajnom dokumentacijom

27.01.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

27.01.2020 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

24.01.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – korištenje i održavanje informacijskog sustava za obavljanje poslova prometnog redarstva

21.01.2020 -

Izmjena poziva za dostavu ponuda – dugoročni krediti

10.01.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit 2

10.01.2020 -

Poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit 1

09.01.2020 -

Plan nabave Grada Osijeka za 2020.

30.12.2019 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javni natječaj za povjeravanje na upravljanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

21.12.2019 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

18.12.2019 -

7. izmjene i dopune Plana nabave

12.12.2019 -

OBAVIJEST O POTPISIVANJU UGOVORA ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

11.12.2019 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji pristupa za invalide

11.12.2019 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na izgradnji pristupa za invalide

10.12.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2.b skupine – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 294 i kabel KB 10(20) kV priključni za TS Osijek 294 na katastarskoj(im) čestici(ama) 4312/3, 202, 9121/5, 9121/38 k.o. Osijek (Osijek, Novi stadion).

09.12.2019 -

Odluka o dodjeli potpora iz Javnog poziva za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva za poduzetnike iz IT sektora za mjeru poticanja zapošljavanja na području grada Osijeka u 2019. – ZAP-OS-2019-IT-2

09.12.2019 -

Odluka o dodjeli potpora iz Javnog poziva za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva za mjeru poticanja zapošljavanja na području grada Osijeka u 2019. – ZAP-OS-2019-2

09.12.2019 -

Javni poziv za sklapanje ugovora o pružanju platnih usluga

05.12.2019 -

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studentima koji su upisani na studijske programe iz STEM područja za akademsku godinu 2019./2020.

05.12.2019 -

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija studntima koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja za akademsku godinu 2019./2020.

05.12.2019 -

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim studentima za akademsku godinu 2019./2020.

03.12.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – postavljanje i rekonstrukcija wi-fi mreže

02.12.2019 -

Poziv za dostavu ponuda za uklanjanje objekata na adresama J.R. Kira 1 i Rabska 47 u Osijeku

28.11.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – javna rasvjeta na katastarskim česticama k.č.br. 4330, 1223/1, 1223/2, 11400, 9120/3, 11446/9, 11446/10, 1246 i 1249 k.o. Osijek (OSIJEK, STRMA ULICA).

27.11.2019 -

Konačna bodovna lista stipendija darovitim učenicima za školsku godinu 2019./2020.

27.11.2019 -

Svjetleća prometna signalizacija na križanju Čvrsničke i Kozjačke ulice

26.11.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – Pripremni radovi sanacije prostora galerije Waldinger

25.11.2019 -

Obavijest o ispravku Troškovnika za demontažu postojeće te dobavu i ugradnju nove PVC stolarije u stanove u vlasništvu Grada Osijeka

23.11.2019 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

22.11.2019 -

Konačna bodovna lista stipendija učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2019./2020.

21.11.2019 -

Poziv za dostavu ponuda za demontažu postojeće te dobavu i ugradnju nove PVC stolarije u stanove u vlasništvu Grada Osijeka

20.11.2019 -

6. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

19.11.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine insfrastrukturne namjene, 2. skupine – javna rasvjeta na katastarskoj(im) čestici(ama) 377 i 368 k.o. Klisa (Klisa, Vukovarska ulica).

06.11.2019 -

Poziv za dostavu ponuda- Nabava, isporuka i ugradnja nadstrešnica za autobusno i tramvajsko stajalište na području MO Brijest i MO Višnjevac

04.11.2019 - Odsjek komunalnog redarstva

PRODAJA SVIJEĆA ISPRED GROBLJA

04.11.2019 - Odsjek komunalnog redarstva

Prigodna prodaja povodom Božića i Nove godine

28.10.2019 -

Poziv za dostavu ponuda- usluge stručnog nadzora nad radovima na rekonstrukciji biciklističkih staza grada Osijeka-dionice Biljska cesta i Tenjska cesta

28.10.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – Usluge stručnog nadzora (uključivo i zaštita na radu) nad radovima na izgradnji odvodnje oborinskih voda industrijske zone Nemetin

28.10.2019 -

Odluka o usvajanju Prijedloga Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

26.10.2019 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

24.10.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HT d.d., HR-10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – SVK za BP OS Vinkovačka na postojećoj građevnoj čestici kčbr. 4024 i 8931/1 k.o. Osijek (Osijek, Vinkovačka cesta i Jadranska ulica).

18.10.2019 -

Poziv za dostavu ponuda- Demontaža postojećih izloga i ulaznih vrata poslovnoga prostora na Šetalištu kardinala F. Šepera 8 te dobava i ugradnja novih od aluminijskih profila

16.10.2019 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Popis odobrenih prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojim upravljaju sportski klubovi – udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.

11.10.2019 -

Poziv za dostavu ponuda- Usluge izrade projektne dokumentacije za obnovu pročelja zgrade na adresi L. Jagera 6 u Osijeku

09.10.2019 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda – Izgradnja novog dječjeg igrališta u Ulici Jela

04.10.2019 -

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva za mjeru poticanja zapošljavanja na području grada Osijeka u 2019. – ZAP-OS-2019-2

04.10.2019 -

JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Grada Osijeka u 2019. godini

04.10.2019 -

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva za poduzetnike iz IT sektora za mjeru poticanja zapošljavanja na području grada Osijeka u 2019. – ZAP-OS-2019-IT-2

01.10.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – Izgradnja novog dječjeg igrališta u Ulici Jela, MO Cvjetno Osijek

24.09.2019 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu tonera i tinti

24.09.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Agencija za obnovu osječke Tvrđe u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Bastione trase od Bastiona Sv. Karla do Donjogradskih vrata na k.č.br. 5746/1, 5746/2 i dr. k.o. Osijek

16.09.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek u postupku izdavanja građevinske dozvole – rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih prometnih površina, oborinske odvodnje i javne rasvjete u Krapinskom naselju u Osijeku, kčbr. 4528/30 i 8931/1 k.o. Osijek

14.09.2019 -

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA OSIJEKA

14.09.2019 -

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Osijeka darovitim učenicima i studentima te učenicima i studentima koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja i studentima koji su upisani u studijske programe iz STEM područja znanosti za školsku godinu 2019./2020.

13.09.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada revizijskog izvješća o verifikaciji troškova projekta „Edukativni i informativni turistički centar mladih Stara Pekara s trgom Vatroslava Lisinskog, Tvrđa“

12.09.2019 -

Nabava materijala za čišćenje zgrade i ureda gradske uprave Grada Osijeka

06.09.2019 -

Odluka o dodjeli potpora iz Javnog poziva za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva za mjeru poticanja zapošljavanja na području grada Osijeka u 2019. – ZAP-OS-2019

06.09.2019 -

Odluka o dodjeli potpora iz Javnog poziva za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva za poduzetnike iz IT sektora za mjeru poticanja zapošljavanja na području grada Osijeka u 2019. – ZAP-OS-2019-IT

06.09.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP TOPLINARSTVO d.o.o., HR-10000 Zagreb – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija-građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2.b skupine – parovod Palčić-TE-TO na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 9971/9, 9971/4, 10552/1 i 11421 k.o. Osijek (Osijek).

04.09.2019 - Odsjek komunalnog redarstva

Pokretna naprava za pečenje i prodaju kestenja

04.09.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – Izrada mobilne aplikacije za planiranje integriranog transporta i mobilnosti na području urbane aglomeracije Osijek

04.09.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP PLIN d.o.o., HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencija-građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2.b skupine – distribucijski plinovod u IT parku u Gackoj ulici na postojećoj građevnoj čestici 9824/17 i 9830/5 k.o. Osijek (Gacka ulica).

02.09.2019 -

Poziv za dosatvu ponuda – usluga promidžbe i vidljivosti u projektu “E mobilnost Grada Osijeka”

02.09.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – usluga upravljanja projektom “E mobilnost Grada Osijeka”

29.08.2019 -

Registar ugovora

29.08.2019 -

Izvođenje radova na zgradama: dječji vrtić Mak i dječje jaslice Ivančica

29.08.2019 -

Ispravak dokumentacije o nabavi u postupku nabave usluga upravljanja projektom “Biciklističke staze grada Osijeka-Biljska cesta i Tenjska cesta”

28.08.2019 -

5. izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

28.08.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA TVORNICA ŠEĆERA OSIJEK D.O.O., OSIJEK, U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA REKONSTRUKCIJU GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE – REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE KOTLOVNICE, KČBR.7105/12 K.O. OSIJEK, FRANKOPANSKA 99

26.08.2019 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge promidžbe i vidljivosti za projekt “Biciklističke staze grada Osijeka-Biljska cesta i Tenjska cesta”

26.08.2019 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge upravljanja projektom “Biciklističke staze grada Osijeka-Biljska cesta i Tenjska cesta”

26.08.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – Usluga stručnog nadzora nad izgradnjom energetski učinkovite javne rasvjete na području Grada Osijeka

23.08.2019 -

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme savjetnika 2.

14.08.2019 -

Poziv za dostavu ponuda za dobavu i ugradnju izloga na sjevernoj strani poslovnog prostora, Vijenac J. Gotovca 5

03.08.2019 -

Poziv za Predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020.

31.07.2019 - Ured Grada

OBAVIJEST – POZIV NA INTERVJU REFERNT 1

31.07.2019 -

obavijest – poziv na intervju referent 1.

29.07.2019 -

Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga u području izvaninstitucionalnog obrazovanja iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.

26.07.2019 - Pododsjek za računovodstvo

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – referent 1.

25.07.2019 -

Konzervatorski elaborat potreban za utvrđivanje posebnih konzervatorskih uvjeta za Pučko učilište, Osijek

25.07.2019 -

Stručni nadzor nad održavanjem javne rasvjete Osijeka 2019.-2023.

19.07.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV KTS Novo groblje – KTS 10(20)/0,4 kV Osijek 244 na katastarskim česticama 10708/13, 10714, 10708/5, 11412/1, 10708/7 i 10712/2 k.o. Osijek (OSIJEK, VINKOVAČKA ULICA).

19.07.2019 -

Poziv za dostavu ponuda za godišnji najam multifunkcijskih uređaja

19.07.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK,HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – priključak i ređenje trga uz državnu cestu D u naselju Klisa na katastarskim česticama k.č.br. 122/1, 122/14 i 368 k.o. Klisa (KLISA).

08.07.2019 - Odsjek za nabavu

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme – Savjetnik 2.

05.07.2019 - IT Park Osijek

IZMJENA I DOPUNA JAVNOG NATJEČAJA za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni „IT park

04.07.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje radova na izgradnji vanjskih sportskih terena u OŠ Višnjevac

03.07.2019 -

4. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

03.07.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d., Zagreb, za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine kabel KB 10(20) kV TS 110/10(20) kV Osijek – 3 R Osijek VIII infrastrukturne namjene (Gacka ulica, M. Divalta, Svačičeva do Campusa) kčbr. 9824/5, 9824/10, 6604/6 i dr. k.o. Osijek

03.07.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d., Zagreb, za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine kabel KB 10(20) kV TS 110/10(20) kV Osijek – 3 R Osijek VIII infrastrukturne namjene (Gacka ulica, M. Divalta, Svačičeva do Campusa) kčbr. 9824/5, 9824/10 i dr. k.o. Osijek

29.06.2019 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

28.06.2019 -

Usluga izrade projekta rekonstrukcije propusta preko kanala Petruš u Ulici N.Š. Zrinskog u Višnjevcu

28.06.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK,HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – prometne površine, mješovita kanalizacija, javna rasvjeta i EK infrastruktura u budućem IT parku uz Gacku ulicu u Osijeku na katastarskim česticama k.č.br. 9824/17, 9830/5 i 9824/10 k.o. Osijek (OSIJEK, GACKA ULICA).

18.06.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA, HR-31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene (srednjoškolska ustanova), 2. skupine – 1. gimnazija na novoformiranoj građevnoj čestici od k.č.br. 9121/23 i 9121/30 k.o. Osijek (Osijek, Ulica Josipa Jurja Strossmayera)

17.06.2019 -

JAVNI POZIV – Hrvatski Telekom DD, HR-10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencije – građevinska dozvole za građenje infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava, 2. skupine izgradnja “EKI-PM OSIJEK, MLINSKA ULICA” na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 619, 4315/1, 9227/2, 9251/36, 9228/1, 9237/2, 9251/62, 646,26, 646/28, 2938/17, 2938/16, 2940/6, 9244, 9236, 2948/1, 2949/6, 2949/5, 2947/24 i dr. k.o. Osijek (Osijek, dio Mlinska, Marjanska, Vlašička i Kozjačka ulica).

17.06.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP-PLIN d.o.o., HR-31000 Osijek, Cara Hadrijana 7 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja ekonferencije – građevinska dozvola za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (cijevni transport plina), 2. skupine – izgradnja distribucijskog plinovoda u IT parku na postojećoj građevnoj čestici 9824/17 i 9830/5 k.o. Osijek (Gacka ulica)

13.06.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – Analiza davanja koncesije za obavljanje poslova izmještanja i blokiranja nepropisno parkiranih ili zaustavljenih motornih vozila na području grada Osijeka

12.06.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje radova na investicijskom održavanju osnovnih škola Grada Osijeka

10.06.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP d.d. HR-10000 Zagreb, uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građevnje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV od TS Osijek 119 do TS Osijek 121 na katastarskoj(im) čestici(ama) 11110/1, 11110/11, 11119/44, 11119/43 i 11120/110 k.o. Osijek (Brijest).

05.06.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit

05.06.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – kratkoročni kredit

04.06.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje skladišnih prostora na lokaciji streljane Pampas

04.06.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – demontaža starih, dotrajalih i dobava i ugradnja novih drvenih prozora na adresi Trg V. Lisinskog 1 u Osijeku

29.05.2019 - Upravni odjel za gospodarenje imovinom i v

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Osijeka

24.05.2019 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.

23.05.2019 - Odsjek za gospodarenje nekretninama

Natječaj za utvrđivanje liste za davanje gradskih stanova u najam

22.05.2019 -

Registar ugovora 2018./2019

17.05.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada i ugradnja drvenih vrata

15.05.2019 -

Obavijest o poništenju postupka jednostavne nabave za izradu izrade glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje skladišnih prostora na lokaciji streljane Pampas

14.05.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-AMPLITUDO DD, HR-31000 Osijek, Ivana Gundulića 5 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju poslovne građevine, 2. skupine-dogradnja MALLA 1. kata u sklopu poslovno-trgovačkog centra Portanova na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 9463/1 k.o. Osijek (Osijek, Svilajska 31A).

10.05.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje skladišnih prostora na lokaciji streljane Pampas

10.05.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1-uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za -rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine i rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2. skupine na katastarskim česticama 4326, 4325, 4322, 4324, 4323, 827, 824, 2795/32, 832/10, 4320/16, 4320/21, 4320/34, 661/5, 661/4, 661/19, 660, 649/2, 650/15, 650/10, 650/9, 650/1, 650/2, 650/5, 650/4, 650/3, 651/11, 4316/1, 640/20, 619, 615/13, 615/26, 615/25, 616/26, 4315/1, 9250/1, 9252/9, 9252/8, 9249/1, 9227/2, 9260/32, 9260/33, 9260/34, 9260/35, 9260/36, 9260/37, 9260/38, 9260/39, 9259/9, 9259/7, 9258/6, 9252/5 i 9248/10 k.o. Osijek (Osijek, Kozjačka ulica).

08.05.2019 -

Nabava bezalkoholnih pića i toplih napitaka

07.05.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje infrastrukturne namjene, 2. skupine – javna rasvjeta na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 8432/1 i 8978/1 k.o. Osijek (OSIJEK, ULICA VRBIK).

07.05.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEK, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene 2. skupine – javna rasvjeta na katastarskim česticama k.č.br. 8342, 8987 i 7995 k.o. Osijek (OSIJEK, LAĐARSKA ULICA).

07.05.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-VODOVOD-OSIJEK, HR-31000 Osijek, Poljski put 1- uvid u spis predmeta u postupku izdavanj građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, 2.skupine-Energetska rekonstrukcija sustava rasvjete na prostoru pogona Vodovod-Osijek d.o.o. na katastarskim česticama k.č.br. 3358/52, 3358/56, 3358/62 i 3494/2 k.o. Osijek (OSIJEK, POLJSKI PUT 1)

06.05.2019 -

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti i podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga proisteklih iz Domovinskog rata iz Proračuna Grada Osijeka za 2019.

06.05.2019 -

Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – viši stručni suradnik

03.05.2019 -

3. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

03.05.2019 -

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva za mjeru poticanja zapošljavanja na području grada Osijeka u 2019. – ZAP-OS-2019

03.05.2019 -

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2019. za poduzetnike iz IT sektora – POT-OS-2019-IT

03.05.2019 -

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva za poduzetnike iz IT sektora za mjeru poticanja zapošljavanja na području grada Osijeka u 2019. – ZAP-OS-2019-IT

03.05.2019 -

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz općeg programa poticaja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2019. – POT-OS-2019

02.05.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – osobni automobil putem operativnog leasinga

02.05.2019 -

Odgovor na upit gospodarskog subjekta u postupku jednostavne nabave integriranog sustava praćenja posjetitelja i poslovanja Stare pekare i trga Vatroslava Lisinskog

29.04.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine -javna rasvjeta na katastarskoj(im) čestici(ama) 4335 k.o. Osijek (Osijek, I. Kršnjevog)

29.04.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Ekotip d.o.o., Osijek, za građenje građevine poslovne namjene – Restoran McDonalds, na novoformiranoj čestici kčbr.9151/1, 9150/1 i 9150/3, k.o. Osijek, Strossmayerova ulica

26.04.2019 -

Usluge stručnog nadzora nad radovima na izgradnji nerazvrstane ceste – produžetak Kanižlićeve ulice

24.04.2019 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda – Integrirani sustava praćenja posjetitelja i poslovanja Stare pekare i trga Vatroslava Lisinskog

18.04.2019 -

Viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za urbanizam – natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

17.04.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV priključni za TS Osijek 291 i -građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 291 na katastarskim česticama 11327/1, 11301/2, 11345, 11344/2, 11344/1 i 11324 k.o. Osijek (Osijek, Južna obilaznica).

12.04.2019 - Odsjek komunalnog redarstva

Pokretne naprave za prodaju kokica, šećerne vate i balona

11.04.2019 -

Odgovor na upit gospodarskog subjekta u postupku jednostavne nabave usluge promidžbe i vidljivosti na projektima energetske obnove javnih zgrada

09.04.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – usluge promidžbe i vidljivosti na projektima energetske obnove javnih zgrada

08.04.2019 -

Nabava grafičkih i tiskarskih usluga

05.04.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta u Hvarskoj ulici na kčbr. 11489 i 11490 k.o. Osijek

05.04.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta u Korčulanskoj ulici na kčbr. 11479 k.o. Osijek

03.04.2019 - Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umiro

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.

03.04.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Agencija za obnovu osječke Tvrđe u postupku izdavanja lokacijske dozvole za obnovu i restituaciju građevine BASTIONA TRASA U OSJEČKOJ TVRĐI na kčbr. 5705/2, 5845 i dr. k.o. Osijek

03.04.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – odvodnja oborinskih voda Poslovne zone Nemetin na kčbr. unutar k.o. Osijek i Nemetin

02.04.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – Analiza davanja koncesije za obavljanje poslova izmještanja i blokiranja nepropisno parkiranih ili zaustavljenih motornih vozila na području grada Osijeka

02.04.2019 - Upravni odjel za gospodarstvo

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.

01.04.2019 -

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.

01.04.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – Integrirani sustava praćenja posjetitelja i poslovanja Stare pekare i Trga Vatroslava Lisinskog

27.03.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – VODOVOD OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: -rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2.skupine; -rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja otpadnih voda), 2.skupine na katastarskim česticama 8938/1, 5330, 5221, 5305, 5247, 5303, 11695, 5544, 5861 i 5888 k.o. Osijek (Osijek, Ulica Ivana Gundulića – od Ulice Stjepana Radića do Vukovarske ulice te dio Vukovarske ulice i Ulice kardinala Alojzija Stepinca).

26.03.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – kontrole mehaničke otpornosti i stabilnosti za pet lokacija u Tvrđi

25.03.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP-ODS d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek; – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV interpolacija TS Osijek 274; – građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabelski niskonaponski rasplet iz TS Osijek 274 na katastarskoj(im) čestici(ama) 3100, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185 i 3187 k.o. Osijek (Osijek, Sljemenska ulica).

25.03.2019 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

21.03.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje instalaterskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

20.03.2019 -

Poziv za dostavu ponuda-usluge obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda službenika i namještenika Grada Osijeka

20.03.2019 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda-nabava fotokopirnog papira

19.03.2019 -

2. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

14.03.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje izvođenje radova na povezivanju prilaznih prometnica preko propusta kanala Crni fok u Višnjevcu

14.03.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta u Lokrumskoj ulici, na kčbr.11488, 11494 i 11497 k.o. Osijek

14.03.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta u Banovoj ulici, na kčbr.7940, 8297 i dr. k.o. Osijek

12.03.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP d.d, Zagreb, za uvid u izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – kabelski dalekovod KB 10(20) Istok – Tenja (stup br.7) u ulici V. Hengla na kčbr. 1075, 3791 i 3882 k.o. Tenja

11.03.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – kontrola mehaničke otpornosti i stabilnosti za četiri lokacije u Tvrđi

11.03.2019 - Upravni odjel za gospodarenje imovinom i v

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na kčbr. 9820/10 k.o. Osijek

06.03.2019 -

Nabava fotokopirnog papira

05.03.2019 - Odsjek komunalnog redarstva

POSTAVLJANJE POKRETNIH NAPRAVA ZA PRODAJU SLADOLEDA

05.03.2019 - Odsjek komunalnog redarstva

POSTAVLJANJE POKRETNIH NAPRAVA ZA PRODAJU KOKICA

01.03.2019 - IT Park Osijek

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u Poduzetničkoj zoni „IT park“

27.02.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEK, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – javna rasvjeta na postojećim katastarskim česticama k.č.br. 7563, 7903, 8980 i 8981/1 k.o. Osijek (u Osijeku, Ulica svetog Petka)

27.02.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEK, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine – javna rasvjeta na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 11547 k.o. Osijek (Osijek, Velebitska ulica)

14.02.2019 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda – izvođenje građevinskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

14.02.2019 -

Poziv za dostavu ponuda- Higijeničarska služba

13.02.2019 -

Dugoročni kredit u kunama – obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda

13.02.2019 -

JAVNI POZIV- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. ,HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine-transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 292 i građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – kabel KB 10(20) kV interpolacija TS Osijek 292 na novoformiranoj građevnoj čestici 10145/24 k.o. Osijek (Vukovarska), 10145/19 i 10145/9 k.o. Osijek (Vukovarska)

13.02.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – HEP -Operator distribucijskog sustava d.o.o. , HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine – KB 10(20) kV interpolacija TS Josipovac 16 na postojećoj čestici k.č.br. 2697/1, 653, 2668, 61/2 i 31/3 k.o. Josipovac (Josipovac)

06.02.2019 - IT Park Osijek

OBAVIJEST o otvaranju pristiglih ponuda – za siječanj 2019.

04.02.2019 -

1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019.

31.01.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta u Srijemskoj ulici, kčbr.6799. 6981 i dr. k.o. Osijek

31.01.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta u Frankopanskoj ulici, kčbr.11607. 11611 i dr. k.o. Osijek

30.01.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit u kunama

26.01.2019 -

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2019. sa natječajnom dokumentacijom

25.01.2019 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada

23.01.2019 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta, Panturist d.d., Osijek, za uvid u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, B. Kašića 70, kčbr.8936/12 k.o. Osijek

18.01.2019 -

Poziv za dostavu ponuda – usluge digitalne javne rasprave „Čist račun – osječki proračun“

17.01.2019 - Upravni odjel za gospodarenje imovinom i v

NATJEČAJ o prodaji zemljišta kčbr. 9121/1 u k.o. Osijek

07.01.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK, HR-31000 Osijek, J. Huttlera 4 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova), 2. skupine – OBJEDINJENI HITNI BOLNIČKI PRIJEM I DNEVNA BOLNICA na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 6686 k.o. Osijek (Osijek, Josipa Huttlera 4).

04.01.2019 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava 2. skupine – biciklistička staza u Huttlerovoj ulici u Osijeku (od M.Divalta do C. Hadrijana), na postojećim katastarskim česticama k.č.br. 8948/2, 7211, 11817, 6776/3, 6766, 8986, 7343, 8982/1, 7344 i 8979 k.o. Osijek (Osijek, J. Huttlera (od M.Divalta do C. Hadrijana)).

31.12.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava 2. skupine – biciklistička staza Osijek-Tenja na postojećim katastarskim česticama k.č.br. 10607/2, 11418/3, 11433/3 i 11251 k.o. Osijek, i k.č.br. 3780 k.o. Tenja (Osijek, Osijek-Tenja)

28.12.2018 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

28.12.2018 -

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska na području grada Osijeka

24.12.2018 -

Plan nabave za 2019.

24.12.2018 -

6. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

21.12.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene-javna rasvjeta Ulice Dravska obala u Podravlju na kčbr.1145/1 i 1145/2 k.o. Osijek

20.12.2018 -

Poziv za dostavu ponude za izradu glavnog projekta kružnog toka na raskrižju ulica M. Gupca i Zeleno Polje

14.12.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP – TOPLINARSTVO d.o.o. HR-10000 Zagreb, Miševačka 15,a u postupku izdavanja Građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – parovod Ina – Šećerana, 2. skupina, na katastarskim česticama broj 8879, 8882/2, 8950/1, 11547 i 9976/4 k. o. Osijek u Osijeku, Istočna industrijska zona

13.12.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na reciklažnom dvorištu Sarvaš

13.12.2018 -

Javni poziv za sklapanje ugovora o pružanju platnih usluga

11.12.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu Streljane Pampas

10.12.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ Vladimira Becića u Osijeku

10.12.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – uklanjanje nadstrešnice iznad nogostupa na Vijencu Ivana Meštrovića u Osijeku

10.12.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu tehničke dokumentacije za energetsku obnovu ETC Mačkamama

03.12.2018 -

Poziv za dostavu ponuda- Popravak rasvjete na pješačkom nathodniku na Trgu L. Ružičke

03.12.2018 -

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim studentima za akademsku godinu 2018./19.

03.12.2018 -

Konačna bodovna listu za dodjelu stipendija studentima koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja za akademsku godinu 2018./19.

27.11.2018 -

Poziv za dostavu ponude za usluge arheološkog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dijela infrastrukture u Tvrđi (dio koji je vezan uz Trg V. Lisinskog)

27.11.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – ambijentalna rasvjeta

23.11.2018 -

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija darovitim učenicima za školsku godinu 2018./19.

23.11.2018 -

Konačna bodovna lista za dodjelu stipendija učenicima koji se školuju za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2018./19.

20.11.2018 -

5. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

16.11.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – izgradnja javne rasvjete – Dravska ulica Podravlje

15.11.2018 -

Obavijest o poništenju postupka nabave za izvođenje dijela radova na reciklažnom dvorištu za građevni otpad u Sarvašu

14.11.2018 - Upravni odjel za gospodarstvo

Izmjene Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta na području Grada Osijeka za poljoprivredne svrhe

05.11.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na reciklažnom dvorištu za građevni otpad

02.11.2018 -

II. JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti iz područja kulture iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

02.11.2018 - Odsjek komunalnog redarstva

Prodaja svijeća ispred groblja

02.11.2018 - Odsjek komunalnog redarstva

Prigodna prodaja povodom Božića i Nove godine

31.10.2018 - Upravni odjel za gospodarstvo

Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta na području Grada Osijeka za poljoprivredne svrhe

29.10.2018 -

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave uređaja za odvlaživanje zidova i uklanjanje kapilarne vlage

26.10.2018 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu uređaja za odvlaživanje zidova i uklanjanje kapilarne vlage

19.10.2018 -

Obavijest o izmjeni troškovnika u postupku nabave uredskog materijala

18.10.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju ravne terase

18.10.2018 -

Obavijest o izmjeni troškovnika u postupku nabave uredskog materijala

18.10.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za uslugu izrade idejnog rješenja za IT park

16.10.2018 -

Poziv za dostavu ponude za opremanje igrališta dječjih vrtića u Osijeku

16.10.2018 -

Odgovor na upit u postupku nabave uredskog materijala

15.10.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-uvid u spis predmeta VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – vodoopskrbna mreža, 2. skupine i građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – sustav odvodnje, 2. skupine na građevnoj čestici 8931/1, 4552, 4642, 4916, 6145, 6148/80, 6121/2, 8932, 8933 i 8947 k.o. Osijek Osijek, Dunavska i Čikolska ulica.

15.10.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-uvid u spis predmeta VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1 u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbna mreža, 2.skupine i građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda-sustav odvnodnje,2.skupine, na građevnoj čestici 8987, 8988, 8270, 8279 i 8272/3 k.o. Osijek u Osijeku, Primorska i Gluha ulica.

15.10.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-uvid u spis predmeta VODOVOD-OSIJEK d.o.o., HR-31000 Osijek, Poljski put 1, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – vodoopskrbna mreža, 2. skupine, i za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odovodnje otpadnih voda – sustav odvodnje, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 4462, 4723, 4840, 6145, 6148/80, 6151/2, 8931/1, 8932 i 8933 k.o. Osijek Osijek, Savska ulica.

12.10.2018 -

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Osijeka

11.10.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala

10.10.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge provođenja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja

09.10.2018 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

05.10.2018 -

Poziv za dostavu ponude za zamjenu stolarije na stanovima u vlasništvu Grada Osijeka

02.10.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – Grad Osijek, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta Cvjetkove ulice (od Vukovarske do Matije Gupca), 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 7400 i 8982/1 k.o. Osijek u Osijeku, Cvjetkova ulica.

01.10.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za uslugu provođenja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za zgradu Gospodarskog centra u Osijeku

25.09.2018 -

Obavijest o izmjeni dokumentacije za nabavu u postupku jednostavne nabave najma punionica za električna vozila

24.09.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-ODS d.o.o., Zagreb za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije TS 10(20), Osijek 293 na građevnoj čestici 5787/2, 5741, 5745 i 5781 k.o. Osijek

24.09.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-ODS d.o.o., Zagreb za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije KB NN rasplet iz TS, Osijek 293 na građevnoj čestici 5787/1, 5787/2 i 5741 k.o. Osijek

22.09.2018 -

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Osijek

19.09.2018 - Upravni odjel za gospodarstvo

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta-Grad Osijek-k.č.br. 648/46 u k.o. Josipovac

19.09.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za najam punionica za električna vozila

17.09.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Auto-Reor d.o.o., Osijek za građenje građevine gospodarske namjene, poslovne djelatnosti – trgovačko-servisna građevina – prodajni prostor i radionica na novoformiranoj čestici nastalo spajanjem kčbr.9549/1, 9549/3 i dr. k.o. Osijek

17.09.2018 -

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POTICAJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA OSIJEKA

08.09.2018 -

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Osijeka darovitim učenicima i studentima te učenicima i studentima koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2018./2019.

07.09.2018 - Odsjek komunalnog redarstva

Postavljanje pokretnih naprava za prodaju kestenja

04.09.2018 -

Poziv za dostavu ponude za energetsku obnovu na objektu DV Latica u Osijeku

31.08.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – usluge stručnog nadzora i koordinatora II nad izvođenjem radova na rekonstrukciji trga na Vijencu I. Meštrovića u Osijeku

30.08.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – parkiralište s pristupnom cestom na Vij. I. Meštrovića, kčbr. 11632 i 11670 k.o. Osijek

27.08.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – nadogradnja bežične mreže

27.08.2018 -

NATJEČAJ o prodaji građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području grada Osijeka

24.08.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-PLIN d.o.o., u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina – distribucijski plinovod od produžetaka Kanižlićeve ulice do Kampusa škole nogometa NK Osijek na česticama 4311 i dr. k.o. Osijek

24.08.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Lučka uprava Osijek, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – sportsko pristanište Donji grad, na čestici 8992/17, Donjodravska obala.

23.08.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta Vodovod-Osijek d.o.o., građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – vodoopskrbna mreža 2. skupine i sustav odvodnje otpadnih voda na građevnoj čestici 3880 i dr., k.o. Tenja, J. Kaštelana

20.08.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta LUČKA UPRAVA OSIJEK, u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – pristanište za putničke brodove na desnoj obali rijeke Drave na čestici 8992/19 k.o. Osijek

17.08.2018 -

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvencioniranje zaštićene najamnine ili naknade

16.08.2018 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu materijala za čišćenje

14.08.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – izgradnja praonice za autobuse na postojećem autobusnom kolodvoru u Osijeku kčbr 8936/12 B. Kašića 70

13.08.2018 -

Natječaj o prodaji nekretnina

02.08.2018 -

Izmjena dokumentacije o nabavi za izradu projektne dokumentacije za Osnovnu školu Mladost u Osijeku i roka za dostavu ponude

02.08.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog nadzora i koordinatora II nad izvođenjem radova na rekonstrukciji OŠ Tenja

01.08.2018 -

Poziv za dostavu ponude za rekonstrukciju trga na Vijencu Ivana Meštrovića u Osijeku

31.07.2018 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za Osnovnu školu Mladost u Osijeku

30.07.2018 -

Poziv za dostavu ponude za izradu natječajnog elaborata za potrebe raspisivanja i provođenja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za zgradu gospodarskog centra u Osijeku

28.07.2018 -

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2019.

27.07.2018 -

4. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

20.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu tonera

20.07.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP-TOPLINARSTVO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Miševečka 15a – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – vrelovod, 2. skupine, na građevnoj čestici 6677/1, 6676, 8940, 8965, 6679/1, 8879, 8882/2, 8950/1, 11547, 9976/4 i dr. k.o. Osijek Osijek, (od Toplane do TE-TO).

16.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Gradskih bazena u Osijeku

13.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za rekonstrukciju trga na Vijencu I. Meštrovića

12.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za najam multifunkcijskih uređaja

12.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu SD Zrinjevac u Osijeku

11.07.2018 -

Izmjena poziva za dostavu ponuda za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola

10.07.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEK, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – infrastruktura osječke Tvrđe, 2. skupine, na katastarskim česticama k.o. Osijek Osijek, Tvrđa.

09.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola

06.07.2018 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

05.07.2018 -

Obavijest o testiranju – viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za urbanizam

05.07.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA HEP D.D., ZAGREB U POSTUPKU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA GRAĐENJE GRAĐEVINE INFRASTRUKTURNE NAMJENE – KBNN MREŽA KTS OSIJEK 62, 2. SKUPINE, ULICA DINKA ŠIMUNOVIĆA , OSIJEK

05.07.2018 -

Izmjena poziva za dostavu ponuda za investicijsko održavanje osnovnih škola

04.07.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za investicijsko održavanje osnovnih škola

29.06.2018 -

3. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

28.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA – ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

28.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 OSIJEKI, F. KUHAČA 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – infrastruktura osječke Tvrđe, 2. skupine na katastarskim česticama k.o. Osijek, Osijek, Tvrđa.

27.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-izgradnja prometnog sustava cestovnog prometa – izgradnja produžetaka Kanižlićeve ulice do Kampusa škole nogometa NK Osijek, 2.skupine na građevnoj čestici k.o. Osijek u Osijeku, Kanižlićeva ulica

26.06.2018 -

Poziv za dostavu ponude za izradu natječajnog elaborata za potrebe raspisivanja i provođenja javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za zgradu gospodarskog centra u Osijeku

20.06.2018 -

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska na području grada Osijeka

19.06.2018 -

Javni poziv za otkup drvne mase na panju

19.06.2018 -

NATJEČAJ o prodaji građevinskog zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području grada Osijeka

18.06.2018 -

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme – viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za urbanizam

15.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP DD, HR-10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 37-uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabelski dalekovod KB 10(20) kV DV 10(20) kV TS 35/10 kV Istok-Tenja (stup br.7)-KTS Tenja 26, 2.skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1075, 3791 i 3882 k.o. Tenja u Tenji, Ulica Vjekoslava Hengla

15.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, HR-31000 Osijek, Franje Kuhača 9-uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene-javna rasvjeta, 2.skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1314/2, 1314/34 i 1315/1 k.o. Josipovac u Josipovcu, Ulica kralja Petra Svačića

15.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – HEP d.d., HR-10000 Zagreb, Grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV PTTS Tenja 12 – KTS Tenja 26, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 3787, 3791 i 1075 k.o. Tenja u Tenji, ulice Vjekoslava Hengla i Tome Matića

14.06.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za građevinsko-obrtničke radove na uređenju regionalne Vinoteke

12.06.2018 -

Izmjena poziva za dostavu ponuda za kratkoročni revolving kredit

11.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – kabelska niskonaponska mreža-rasplet iz KTS Osijek 289, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 6776/2, 6776/1, 6776/3, 8949/1, 6981, 8948/2 i 6766 k.o. Osijek u Osijeku

11.06.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – kratkoročni kredit

07.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, F. Kuhača 9, Osijek – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava – biciklističko-pješačka staza, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 775/2, 1122/1, 1081, 1128, 1140 i 1129 k.o. Tvrđavica – Podravlje Osijek, Biljska cesta.

06.06.2018 -

2. izmjene i dopune Plana nabave za 2018.

05.06.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – Slavka Glavaš, Osijek, Sv. L. B. Mandića 174 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambeno poslovne namjene, 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 10785/4 k.o. Osijek, Sv. L. B. Mandića 174

28.05.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za ugradnju videonadzora pješačkog mosta u Osijeku

28.05.2018 -

Poziv za predlaganje članova Kulturnog vijeća Grada Osijeka

23.05.2018 -

Drugi poziv za dostavu ponude za rekonstrukciju propusta preko Glavnog tenjskog kanala

21.05.2018 -

Natječaj o prodaji nekretnina

17.05.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu studije opravdanosti koncesije za distribuciju toplinske energije u Osijeku

17.05.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2048,2689,2160/2,2182,2173/2,2172/2,2171/2,2170/2,2181,2169/2,2159/1,2183/4,2175/4,2184/4,2176/3,2185/3,2177/2….k.o. Josipovac Višnjevac, Poštansko naselje

15.05.2018 -

Poziv za dostavu ponude za rekonstrukciju propusta preko Glavnog tenjskog kanala

14.05.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za nadzor nad izgradnjom dječjeg vrtića u Višnjevcu

14.05.2018 -

Izmjena dokumentacije o nabavi za izradu izmjena i dopuna projektne dokumentacije projekta „Rekonstrukcija infrastrukture u Tvrđi u Osijeku”

11.05.2018 -

Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Osijek

10.05.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, F.Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na k.č.br. 8978/1 i 7827/2 k.o. Osijek u Osijeku, Crkvena ulica (između Huttlerove ulice i Donjogradskog groblja

09.05.2018 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

09.05.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, Osijek – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – Biciklistička staza na Šetalištu kardinala Franje Šepera u Osijeku (od Ulice Vjekoslava Hengla do Ulice kneza Trpimira), 2. skupine

07.05.2018 -

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2018. – Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

07.05.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za najam računala

02.05.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Građevinska dozvola-Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam, rješavajući po zahtjevu investitora Hrvatske vode, Grada Vukovara 220, Zagreb i Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek – izdaje GRAĐEVINSKU DOZVOLU – uređenje desne obale rijeke Drave na području grada Osijeka – poddionica stare luke “Tranzit” (od rkm 17+800 do rkm 18+800), građevina infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – 1. skupine

02.05.2018 -

Poziv za dostavu ponude za izradu izmjena i dopuna projektne dokumentacije projekta „Rekonstrukcija infrastrukture u Tvrđi u Osijeku“

27.04.2018 -

Javni natječaj za davanje u zakup javnog skloništa na području grada Osijeka

26.04.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – VODOVOD OSIJEK d.o.o., Poljski put 1 zastupani po VODOVOD-PROJEKTNI BIRO d.o.o. – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – vodoopskrbna mreža, 2. skupine…. na građevnoj čestici 5627, 5629, 5630, 5631, 5676, 5689 i 8940 k.o. Osijek u Osijeku, Šetalište Petra Preradovića (Sakuntala park)

24.04.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova na OŠ Antuna Mihanovića

24.04.2018 -

poziv za dostavu ponude – uređenje školskog sportskog igrališta OŠ Franje Krežme

24.04.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – putničko višenamjensko vozila (kombi 8+1) putem operativnog leasinga

20.04.2018 -

Poziv za dostavu ponude za najam računala

19.04.2018 -

Poziv za dostavu ponuda- snimanje drveća,grmlja i zelenih površina za GIS

19.04.2018 -

Poziv za dostavu ponuda- ocjenjivanje i opis drveća, grmlja i travnjaka

17.04.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za nadogradnju IT strukture u osnovnim školama

17.04.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV- Hrvatske vode, Zagreb, Grada Vukovara 220 i Grad Osijek, Osijek, F. Kuhača 9 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građevinu infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – Uređenje desne obale rijeke Drave na području grada Osijeka – poddionica stare luke “Tranzit”(od rkm 17+800 do rkm 18+800), 1. skupine

17.04.2018 -

1. Izmjene i dopune plana nabave za 2018.

17.04.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37-uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene-kabelska niskonaponska mreža-KB NN 0,4 kV mreža, Šetalište kardinala F. Šepera 1a, 2. skupine, na građevnoj čestici 5698/2, 5602, 5693/1 i 5698/1 k.o. Osijek u Osijeku, Šet. k. F. Šepera 1a

16.04.2018 -

ODLUKA O PONIŠTENJU OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

16.04.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za stručni nadzor nad izvođenjem radova na OŠ Grigor Vitez

11.04.2018 -

: OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME – VIŠI REFERENT 2. U UPRAVNOM ODJELU ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU

11.04.2018 -

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području Promicanja vrijednosti Domovinskog rata iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

11.04.2018 -

Javni poziv za otkup drvne mase

05.04.2018 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

30.03.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za nabavu toplih napitaka i bezalkoholnih pića

29.03.2018 - Upravni odjel za gospodarstvo

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

28.03.2018 -

Obavijest o poništenju postupka nabave

28.03.2018 -

Poziv za dostavu ponuda-arheološki i istražni radovi

28.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – HEP DD, Zagreb, Grada Vukovara 37 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine faza II infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 20 kV TS 110/20 kV Osijek 4 – TS 20/0,4 kV Avenue Mall Osijek, 2. skupine…

27.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S INTERVJUOM ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – VIŠI REFERENT 1. U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE GRADA OSIJEKA

27.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S INTERVJUOM ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – VIŠI STRUČNI SURADNIK U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE GRADA OSIJEKA

22.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, samouslužna autopraonica, podnositelj zahtjeva Albatros grupa d.o.o.

21.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – propust na kanalu Crni fok, 2. skupine, podnositelj zahtjeva Hrvatske vode

21.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene preko Glavnog tenjskog kanala 2. skupine podnositelja zahtjeva Grada Osijeka

21.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene- EKI Osijek Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.

20.03.2018 -

Poziv za dostavu ponuda- nabava alkoholnih,bezalkoholnih pića i toplih napitaka

20.03.2018 -

poziv za dostavu ponude za usluge stručnjaka za procjenu državne potpore za pozive u specifičnim ciljevima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za projektne prijave u sklopu ITU mehanizma

16.03.2018 -

ISPRAVAK OBAVIJESTI O PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI – RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE

16.03.2018 -

ISPRAVAK OBAVIJESTI O PROVJERI ZNANJA I SPOSOBNOSTI – RADNO MJESTO VIŠI REFERENT 1. U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE

16.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV-HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije, HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – kabel KB 10(20) kV TS 211 Osijek – TS 209 Osijek, na građevnoj čestici k.č.br. 10780/60, 11411/1, 10780/43, 9700/19, 9700/20, 9700/12, 9688/2, 9700/1 i 9700/15 k.o. Osijek, Osijek

15.03.2018 -

Izmjena troškovnika za nabavu grafičkih i tiskarskih usluga

14.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta

14.03.2018 -

Poziv za dostavu ponuda- grafičke i tiskarske usluge

13.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – VIŠI REFERENT 1. U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE GRADA OSIJEKA

13.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO – VIŠI STRUČNI SURADNIK U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE GRADA OSIJEKA

13.03.2018 -

Poziv za dostavu ponuda- sanacija krovišta Caritasa

08.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA PRIJAM U SLUŽBU POMOĆNIKA PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA – za zdravstvo i osobe s invaliditetom u UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO GRADA OSIJEKA

07.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO – PROČELNIK SLUŽBE U UREDU GRADA)

07.03.2018 -

Poziv za dostavu ponude za usluge stručnog nadzora i koordinatora II rekonstrukcije Šetališta Petra Preradovića u Osijeku (Sakuntala park)

07.03.2018 -

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

06.03.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv – LUČKA UPRAVA OSIJEK, 31000 OSIJEK, ŠET.KARDINALA F. ŠEPERA 6 – uvid u spis premeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene – sportsko pristanište Donji grad, 2. skupine, na građevnoj čestici 8992/1 i 8992/13 (novoformirana) k.o. Osijek u Osijeku, Donjodravska obala

05.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU)

02.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA URBANIZAM)

02.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARENJE IMOVINOM I VLASNIČKO-PRAVNE ODNOSE)

02.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GRADITELJSTVO, ENERGETSKU UČINKOVITOST I ZAŠTITU OKOLIŠA)

02.03.2018 -

Natječaj radi stjecanja prava građenja koje će biti osnovano na zemljištu označenom kao k. č. br. 9175/4, 9175/6 i 9176/1 k.o. Osijek, radi izgradnje i uređenja prostora poslovne namjene

02.03.2018 -

Natječaj za zakup poslovnih prostora

02.03.2018 -

Odgovor na upit u postupku nabave arheoloških i istražnih radova i usluge izrade konzervatorske studije

02.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO – PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO

02.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S NATJEČAJEM ZA PRIJAM U SLUŽBU POMOĆNIKA PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA U UPRAVNOM ODJELU ZA GOSPODARSTVO GRADA OSIJEKA

01.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO-PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE

01.03.2018 -

OBAVIJEST U VEZI S JAVNIM NATJEČAJEM ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA (RADNO MJESTO-PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA UREDA GRADONAČELNIKA

26.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda- usluge arheoloških i istražnih radova i usluge konzervatorske studije

26.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda-izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnih površina uz tramvajsku infrastrukturu

26.02.2018 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv – Lučka uprava Osijek, 31000 Osijek, Šet. K. f. Šepera 6, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog susatava – pristanište za putničke brodove na d.o.o.r. Drave od rkm 21+800, 2.skupine,na novoformiranoj građevnoj čestici od 8992/1 i 1366/1 k.o. Osijek u Osijeku, na desnoj obali rijeke Drave

23.02.2018 -

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave usluga stručnjaka za procjenu državne potpore za pozive u specifičnim ciljevima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za projektne prijave u sklopu ITU mehanizma

22.02.2018 - Odsjek za radno-pravne i opće poslove

DOPUNA JAVNOG NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA

22.02.2018 - Odsjek za radno-pravne i opće poslove

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNA MJESTA: VIŠI STRUČNI SURADNIK I REFERENT 1. U UPRAVNOM ODJELU ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE

22.02.2018 - Odsjek za imovinsko-pravne poslove

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA RADNO MJESTO POMOĆNIK PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA-ZA ZDRAVSTVO I OSOBE S INVALIDITETOM U UPRAVNOM ODJELU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, UMIROVLJENIKE I ZDRAVSTVO

21.02.2018 -

Obavijest o izmjeni dokumentacije u postupku nabave za izradu studije izvodljivosti i analize troškova i koristi u okviru SC 7ii2

21.02.2018 -

Obavijest o izmjeni troškovnika-građevinsko-obrtnički radovi na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

19.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu studije izvodljivosti i analize troškova i koristi u okviru SC 7ii2

19.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje građevinsko obrtničkih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

19.02.2018 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje instalaterskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

19.02.2018 -

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave usluga stručnjaka za procjenu državne potpore za pozive u specifičnim ciljevima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za projektne prijave u sklopu ITU mehanizma

19.02.2018 - Odsjek za radno-pravne i opće poslove

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU na radno mjesto POMOĆNIK PROČELNIKA UPRAVNOG TIJELA u UPRAVNOM ODJELU ZA GOSPODARSTVO

19.02.2018 - Odsjek za radno-pravne i opće poslove

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNIH TIJELA GRADA OSIJEKA

16.02.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevnim česticama 7719, 7720, 7722/1 i 7722/2 k.o. Osijek, Trg bana Josipa Jelačića.

13.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnjaka za procjenu državne potpore za pozive u specifičnim ciljevima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za projektne prijave u sklopu ITU mehanizma

13.02.2018 - Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

12.02.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – izvođenje radova na sanaciji poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku.

07.02.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – uvid u spis predmeta, DRUŽBA MARIJINIH SESTARA ČUDOTVORNE MEDALJICE, OSIJEK, J.J.STROSSMAYERA 141 – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, vjerska ustanova – samostan, 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 10820/2 k.o. Osijek u Osijeku, sv. L.B. Mandića bb

07.02.2018 -

JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti u kulturi iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

06.02.2018 -

Poziv za dostavu ponude za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene – prometnog sustava cestovnog prometa 3. skupine od Ulice sv. L. B. Mandića do koridora naselja Filipovica

02.02.2018 - Upravni odjel za gospodarstvo

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin

30.01.2018 -

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2018. sa natječajnom dokumentacijom

16.01.2018 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV – HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Osijek, Šet. K.F.Šepera 1a – uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV priključni za TS Osijek 291, 2. skupine i građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 291, 2. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 11327/1, 11301/2, 11345, 11344/2, 11344/1 i 11324 k.o. Osijek u Osijeku

16.01.2018 -

Javni poziv-LUČKA UPRAVA OSIJEK, Šet.Kardinala F. Šepera 6, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito za šport i rekreaciju – športsko pristanište s vezovima na plutajućem objektu, 2. skupine, na građevnoj čestici 11461/6 k.o. Osijek Nemetin, sportsko pristanište

15.01.2018 -

OBAVIJEST u svezi Natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 130 od 27. prosinca 2017. za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež Grada Osijeka

11.01.2018 -

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave izrade studije izvodljivosti za projekt Centar za posjetitelje Tvrđa

10.01.2018 -

Obavijest o izmjeni Dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave izrade studije izvodljivosti za projekt Centar za posjetitelje Tvrđa

09.01.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – Digitalna javna rasprava – “ČIST RAČUN – OSJEČKI PRORAČUN”

08.01.2018 -

Poziv za dostavu ponuda – Studija izvodljivosti za projekt Centar za posjetitelje Tvrđa

02.01.2018 -

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU na radno mjesto viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu, djecu i mladež

28.12.2017 -

Plan nabave Grada Osijeka za 2018.

21.12.2017 -

JAVNI POZIV-za uvid u spis predmeta Grad Osijek, F. Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevnim česticama kčbr. 8988 i 8208/1 k.o. Osijek u Osijeku, Donjodravska obala

21.12.2017 -

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA u Upravnom odjelu za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo

20.12.2017 -

JAVNI POZIV – za uvid u spis predmeta , Grad Osijek, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine, na građevinskim česticama 9203/2, 11427, 9427/1 i 9426/2 k.o. Osijek u Osijeku, Svilajska

19.12.2017 -

6. izmjene i dopune Plana nabave

18.12.2017 -

Dodatak pozivu za dostavu ponude za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste – produžetak Kanižlićeve ulice u Osijeku

18.12.2017 -

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, Kupska 4, za uvid u izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava prijenosa električne energije – DV 2×110 kV Osijek 2 – Nemetin, 2. skupine

12.12.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju nerazvrstane ceste – produžetak Kanižlićeve ulice u Osijeku

12.12.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Odluka o utvrđivanju konačne Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

11.12.2017 -

javni poziv za sklapanje ugovora o pružanju platnih usluga

08.12.2017 - Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umiro

Obavijest u svezi natječaja za radno mjesto savjetnik 1. u Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka

07.12.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za dekorativnu javnu rasvjetu obnovljenih pročelja (kulturna dobra) na području grada Osijeka

05.12.2017 -

NATJEČAJ za davanje u zakup dijela krova zgrade u Osijeku, I. G. Kovačića 2 radi postavljanja bazne stanice mreže operatera mobilne telefonije

04.12.2017 -

5. izmjene i dopune Plana nabave

04.12.2017 -

JAVNI POZIV -za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Franje Kuhača 9, uvid u spis predmeta za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – sustav za odvodnju oborinskih voda, 2.skupine na kčbr. unutar k.o. Osijek i k.o. Tenja k.o. Osijek, Industrijska zona Nemetin

30.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda za izradu Studije potencijala uporabe obnovljivih izvora energije na području Grada Osijeka

29.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – dogradnja IT infrastrukture osnovnih škola Grada Osijeka

28.11.2017 -

Obavijest o izmjeni poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit

28.11.2017 -

KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA DAROVITIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./18.

28.11.2017 -

KONAČNA BODOVNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA KOJI SU SE OPREDIJELILI ZA DEFICITARNA ZANIMANJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./18.

27.11.2017 -

Javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik

27.11.2017 - Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umiro

Javni natječaj za prijam u službu savjetnika 1.

27.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – istražni radovi na pješačkom mostu u Osijeku

21.11.2017 -

Obavijest o izmjeni roka za dostavu ponuda

20.11.2017 -

2. poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit

17.11.2017 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponuda – izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete

17.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – usluge čuvanja imovine i osoba

16.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – dugoročni kredit

15.11.2017 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb,

13.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke staze duž Ulice M. Gupca i Vukovarske ulice

07.11.2017 -

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Zagreb, Ul. grada Vukovara 37 za izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – kabel KB 10(20) kV KTS “Aerodroma Klisa” – DV 10(20) kV “Nemetin – Sarvaš” (odcjep za Klisu), 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 258/2 i 365/2 k.o. Klisa i k.č.br. 4052/2, 4054/1 i 3026/6 k.o. Tenja

07.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – Izrada projektne dokumentacije energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete na području Grada Osijeka

03.11.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – usluga arheološkog istraživanja pri izgradnji javne rasvjete

03.11.2017 -

Natječaj o prodaji nekretnina

03.11.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Dopune teksta natječaja za zakup poslovnih prostora kojima gospodari Grad Osijek

31.10.2017 -

Konačna bodovna lista za učenike deficitarnih zanimanja

31.10.2017 -

Konačna bodovna lista za darovite učenike

30.10.2017 -

Poziv za dostavu ponude za pripremu i izradu projektne dokumentacije za prijavu na natječaj „Šuma Rosinjača“

30.10.2017 -

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9 za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 1101 i 335/1 k.o. Tvrđavica-Podravlje u Podravlju, (Tvrđavica – odvojak)

30.10.2017 -

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9, za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta 2. skupine na građevnoj čestici k.č.br. 1140 k.o. Tvrđavica-Podravlje u Podravlju (između Biljske ceste i Nove ulice)

30.10.2017 -

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, Franje Kuhača 9, za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine na građevnim česticama k.č.br. 1307/2 i 1315/1 k.o. Josipovac u Josipovcu, Kralja Krešimira

30.10.2017 -

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Osijek, Franje Kuhača 9 za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrstrukturne namjene – javna rasvjeta, 2. skupine na k. č. br. 1307/1, 1315/1 i 1325/1 k. o. Josipovac u Josipovcu, Kneza Branimira

26.10.2017 -

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 za građenje građevine infrastukturne namjene, tekelomunikacijskog sustava – PM Insustrijska zona Jug, 2. skupine, na građevnim česticama k. č. br. 10780/2, 9723/1 i dr. k. o. Osijek u Osijeku – Industrijska zona Jug

26.10.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Osijeka

25.10.2017 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na izmjeni pokrova na Podcentru „Vrapčić“ u Tenji

24.10.2017 -

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izvođenje dijela radova na proširenju i sanaciji odlagališta komunalnog otpada Lončarica velika u Osijeku

23.10.2017 -

Registar ugovora 2016.

23.10.2017 -

Registar ugovora 2015.

23.10.2017 -

4. izmjene i dopune Plana nabave

23.10.2017 -

3. izmjene i dopune Plana nabave

23.10.2017 -

2. izmjene i dopune Plana nabave

23.10.2017 -

1. izmjene i dopune Plana nabave

21.10.2017 - Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorom

Natječaj za zakup poslovnih prostora

19.10.2017 -

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova” za prigodnu prodaju na području Grada Osijeka povodom Božića i Nove godine

19.10.2017 - Odsjek komunalnog redarstva

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova“ za prodaju svijeća ispred groblja na području Grada Osijeka

17.10.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – mikroračunala za učenike petih razreda osnovnih škola grada Osijeka

17.10.2017 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 za građenje građevine infrastukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije Kabel KB 10(20) kV interpolacijs TS 10(20)/0,4 kV HOPS, 2. skupine, na građevnim česticama k. č. br. 9989/3., 9989/5. i 10040. k. o. Osijek u Osijeku

17.10.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izmjenu pokrova na Podcentru „Vrapčić“ u Tenji

17.10.2017 -

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje dijela radova na proširenju i sanaciji odlagališta komunalnog otpada Lončarica Velika u Osijeku

13.10.2017 -

Izmjena troškovnika i roka za dostavu ponuda u pozivu za dostavu ponuda za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku za ITU PT

13.10.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Obavijest o objavi Odluke o usvajanju Prijedloga Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

13.10.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Odluka o usvajanju Prijedloga Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

11.10.2017 -

OBAVIJEST u svezi natječaja objavljenog u Narodnom novinama br. 96 od 27. rujna 2017. za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti

11.10.2017 -

Ponovljeni poziv za dostavu ponude za nabavu opreme i potrošnog materijala za potrebe projekta „Centar izvrsnosti“

09.10.2017 -

Poziv za dostavu nabave za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku za ITU PT

09.10.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora na Trgu V. Lisinskog bb u Osijeku za ITU PT

03.10.2017 -

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda u Osijeku, Bistrička ulica

03.10.2017 - Ured Gradonačelnika

Natječaj za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2017. godini.

02.10.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – nabava mikroračunala za učenike petih razreda osnovnih škola u Osijeku

29.09.2017 -

Poziv za dostavu ponude za nabavu opreme i potrošnog materijala za potrebe projekta „Centar izvrsnosti“

29.09.2017 - Upravni odjel za urbanizam

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta HEP – TOPLINARSTVO d.o.o., HR-10000 Zagreb, Miševečka 15a za građenje građevine infrastrukturne namjene – parovod, 2. skupine na građevnim česticama k. č. br. 9971/9., 9975/5. i 9975/7 k. o. Osijek

28.09.2017 -

Poziv za dostavu ponuda – arheološki nadzor pri izgradnji javne rasvjete

28.09.2017 - Odsjek za radno-pravne i opće poslove

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA U UPRAVNOM ODJELU ZA DRUŠTVENE DJALATNOSTI GRADA OSIJEKA, ODSJEK ZA PROSVJETU, TEHNIČKU KULTURU, DJECU I MLADEŽ

28.09.2017 -

Poziv za dostavu ponude za izradu projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog dvorišta Gornji grad i reciklažnog dvorišta Retfala

27.09.2017 -

JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava – pristupna cesta, pješačke površine i oborinska odvodnja, 2. skupina te građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava – javna rasvjeta, 2. skupine na novoformiranim česticama 10625/3., 10626/3., 10671/17. i 11414/9. te postojećim česticama 10671/12., 10671/13. i 10671/14. sve k. o. Osijek (OSIJEK, STADIONSKO NASELJE)

22.09.2017 -

Plan nabave 2017.

21.09.2017 - Upravni odjel za urbanizam

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom za građenje građevine infrstukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta nafte i plina – distribucijski plinovod, 2. skupine na građevnim česticama k. č. br. 8979., 7740., 7719. i 7723. k. o. Osijek (Osijek, Trg Bana Josipa Jelačića)

15.09.2017 -

Natječaj o prodaji zemljišta mladoj obitelji radi izgradnje vlastite stambene zgrade na području grada Osijeka

14.09.2017 -

Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka

14.09.2017 -

Natječaj za dodjelu stipendija Grada Osijeka darovitim učenicima i studentima te učenicima i studentima koji su se opredijelili za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2017./2018.

07.09.2017 -

Registar ugovora 2017.

05.09.2017 -

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Zelena ulica Briješće

30.08.2017 -

Javni poziv za uvid u spis predmeta za građenje građevine infrastrukturne namjene – sustav navodnjavanja područja Poljoprivrednog instituta Osijek u Osijeku (tlačni dovodni sustav navodnjavanja 2. skupine, investitor Osječko-baranjska županija

28.08.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji Zelene ulice I i II, Briješće

22.08.2017 -

Izvođenje radova na izgradnji Zelene ulice u Briješću

22.08.2017 -

Izrada tehničke dokumentacije za sanaciju odlagališta Nemetin

22.08.2017 -

Usluge deratizacije

22.08.2017 -

Izvođenje radova izgradnje biciklistički staze u Vinkovačkoj ulici

22.08.2017 -

Izvođenje radova na uređenju Trga kod paviljona GV

16.08.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

16.08.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Poziv za dostavu ponude za izradu idejnog projekta – Izmještanje biciklističke staze na Gornjodravskoj obali u potezu od Henglove do Ribarske ulice i to na lukobran Zimske luke uključivo pješačko-biciklistički most i spoj na nastavak biciklističko-pješačke staze

07.08.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Ulice kneza Trpimira u Osijeku – raskrižje s Drinskom ulicom (1. dio 2. dionice) – TROŠKOVNIK

07.08.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Ulice kneza Trpimira u Osijeku – raskrižje s Drinskom ulicom (1. dio 2. dionice)

02.08.2017 -

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (vodovod i odvodnja) u Osijeku, Gundulićeva ulica

02.08.2017 -

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje i rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene (vodovod i odvodnja) u Osijeku, Reisnerova, Stepinčeva i dr.

02.08.2017 - Odsjek za nabavu

2. obavijest o izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)

02.08.2017 - Odsjek za nabavu

Obavijest o izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave – Pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)

28.07.2017 -

Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018.

28.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Stručna podrška Gradu Osijeku u izradi Priručnika o postupanju i u procesu akreditacije Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) mehanizam

26.07.2017 -

NATJEČAJ – pravo građenja u Kupskoj ulici na dijelu kčbr 3989/23

24.07.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)

21.07.2017 -

Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

18.07.2017 -

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Šetališta Petra Preradovića u Osijeku

18.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja ceste u Južnom Stadionskom naselju u Osijeku (I. faza priključak)

12.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (I.faza priključak) (troškovnik)

12.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (I.faza priključak)

07.07.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – investicijsko održavanje osnovnih škola Grada Osijeka

07.07.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Natječaj za zakup poslovnih prostora

06.07.2017 -

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i građenje građevine infrastrukturne namjene vodnoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Osijeku (Ulica M. Gupca i Trg bana J. Jelačića)

05.07.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – nabava i ugradnja IP sustava video nadzora na pješački most u Osijeku

04.07.2017 -

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka

28.06.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za izradu Koncepta mreže javnih sportskih građevina Grada Osijeka kao stručna podloga za izradu prostorno planske dokumentacije Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku

27.06.2017 - Odsjek za imovinsko-pravne poslove

Javni poziv strankama radi davanja očitovanja pri utvrđivanju stvarnog stanja nekretnine u postupku provedbe urbane komasacije na području obuhvata Detaljnog plana uređenja „Industrijska četvrt – Zapad

23.06.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Osijeka

21.06.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – nabavu, dopremu i postavljanje jednog trepćućeg solarnog prometnog znaka A33 (obilježen pješački prijelaz)

05.06.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Poziv za dostavu ponuda- za kratkoročni revolving kredit

01.06.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Usluge arheološkog nadzora pri izvođenju radova na rekonstrukciji Trga V. Lisinskog i na rekonstrukciji Stare Pekare u Osijeku

30.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – ugradnja dekorativne rasvjete na pješačkom mostu u Osijeku

22.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – nabava, doprema i postavljanje dva para solarnog trepćućeg prometnog znaka obilježenog pješačkog prijelaza na pješačkim prijelazima preko Ulice S. Radića kod križanja sa Školskom – Trgom LJ. Gaja

19.05.2017 - Odsjek za nabavu

Obavijest o 2. izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave usluge održavanja mrežnog sustava bežični osijek

18.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – usluge arheološkog nadzora pri izvođenju radova na rekonstrukciji Trga V. Lisinskog i na rekonstrukciji Stare Pekare u Osijeku

16.05.2017 - Odsjek za nabavu

Obavijest o izmjeni dokumentacije-održavanje mrežnog sustava Bežični Osijek

08.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – održavanje mrežnog sustava Bežični Osijek

05.05.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave usluge izrade tipologije javnih zgrada u vlasništvu Grada Osijeka

05.05.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Natječaj za utvrđivanje liste za davanje gradskih stanova u najam

03.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Izrada glavnog projekta obnove Šetališta Petra Preradovića u Osijeku (Sakuntala park)

03.05.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv na dostavu ponude za usluge izrade tipologije javnih zgrada u vlasništvu Grada Osijeka

02.05.2017 -

Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti udruga u području Promicanja vrijednosti Domovinskog rata iz proračuna Grada Osijeka za 2017.

28.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – oprema dječjeg vrtića Ribica u Sarvašu

28.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom

28.04.2017 -

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi – udruge, temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

25.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – I. faza izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja

25.04.2017 -

Odluka o odobravanju financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

25.04.2017 - Odsjek za nabavu

Natječaj za zakup poslovnih prostora

25.04.2017 -

Otvoreni javni poziv Projekt obnove kulturnih dobara grada Osijeka

25.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – troškovnik

25.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – nabava roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – DoN

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – troškovnik

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – nabava roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – DoN

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- javna nabava I. faze izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja-troškovnik

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-postupak javne nabave I. faze izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja

20.04.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda-usluge godišnjeg najma multifunkcijskih uređaja

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – usluge oglašavanja u dnevnom tisku

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit 2 – jednostavna nabava usluga obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika Grada Osijeka

20.04.2017 -

Natječaj o prodaji zemljišta – buduće građevinske parcele koja bi nastala od dijelova k.č. br. 9121/1, 9121/3, 9121/4, 9121/5 i 9121/8, površine 15,5 ha, k.o. Osijek

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit – jednostavna nabava usluga obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika Grada Osijeka

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika Grada Osijeka

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave izgradnje biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)

20.04.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Osijeka

20.04.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -izgradnja biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)-troškovnici

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-dokumentacija o nabavi izgradnje biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)

20.04.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)-Troškovnici

20.04.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – zamjena stolarije na stanovima u vlasništvu Grada Osijeka

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju – izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izrada studije razvoja gradskog prometa Grada Osijeka

19.04.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2017.

19.04.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Nabava, doprema i postavljanje para solarnih svjetlosnih uređaja sa radarskim mjerenjem brzine te pomoćnim displejom za obavještavanje vozača „USPORITE“ u Tvrđavici u zoni pješačkog prijelaza ispred kućnog broja 51-54

12.04.2017 -

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.

22.03.2017 -

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Osijeka

22.03.2017 -

NATJEČAJ o prodaji građevinskog zemljišta mladoj obitelji

22.03.2017 -

Obavijest o raspisivanju javnih natječaja

22.03.2017 -

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova” za prigodnu prodaju na području Grada Osijeka povodom Božića i Nove godine

22.03.2017 -

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova“ za prodaju svijeća ispred groblja na području Grada Osijeka

22.03.2017 -

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – “peći” za pečenje i prodaju kestenja na području grada Osijeka

22.03.2017 -

NATJEČAJ za zakup građevinskog zemljišta

22.03.2017 - Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku

Otvoreni javni poziv – Projekt obnove kulturnih dobara na području grada Osijeka

22.03.2017 -

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnoj površini radi postavljanja reklamnih panoa na području Grada Osijeka

22.03.2017 -

Natječaj o prodaji nekretnina

22.03.2017 -

NATJEČAJ za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja montažnih kioska

22.03.2017 -

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za kupovinu nekretnina

22.03.2017 -

JAVNO IZLAGANJE O SANACIJI ODLAGALIŠTA OTPADA LONČARICA VELIKA

22.03.2017 -

Natječaj o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta

21.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja kioska na području grada Osijeka

21.03.2017 - Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, p

Javni natječaj za davanje u zakup javnih skloništa na području grada Osijeka

20.03.2017 -

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

20.03.2017 -

JAVNI POZIV za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

20.03.2017 -

Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti iz područja kulture iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

20.03.2017 -

Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2017. sa natječajnom dokumentacijom

14.03.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje vrtnih parcela na lokaciji urbanog vrta Jug II (Rastanci) – Projekt “Osječki urbani vrtovi”

14.03.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

Otvoreni poziv radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin

14.03.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

Poništenje Otvorenog poziva radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin od 15. prosinca 2012.

14.03.2017 -

JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin

14.03.2017 - Upravni odjel za gospodarstvo

Otvoreni poziv za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Tenja

14.03.2017 -

Izmjena i dopuna otvorenog poziva radi prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin

09.03.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje za zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih – troškovnici

09.03.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih

09.03.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku-troškovnik

09.03.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- javne nabava za izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku

08.03.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – nabava, doprema i postavljanje para solarnih svjetlosnih prometnih znakova C02 „obilježeni pješački prijelaz“ u Vukovarskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza kod Prolaza Snježne Gospe

08.03.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora II na rekonstrukciji Trga V.Lisinskog i rekonstrukciji stare pekare u Osijeku

02.03.2017 - Odsjek komunalnog redarstva

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – “automata” za prodaju kokica, šećerne vate i balona na području grada Osijeka

02.03.2017 - Odsjek komunalnog redarstva

Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja ledenica za prodaju sladoleda na području grada Osijeka

02.03.2017 - Odsjek za stambeno gospodarstvo

Konačna lista kandidata za davanje gradskih stanova u najam

01.03.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – studija razvoja gradskog prometa na području Grada Osijeka

28.02.2017 - Odsjek za nabavu

Obavijest o izmjeni poziva za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

28.02.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

27.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora II na rekonstrukciji Trga V.Lisinskog i rekonstrukciji stare pekare u Osijeku

27.02.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Natječaj za zakup poslovnih prostora

23.02.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka

22.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete uz cestu Osijek-Tenja (troškovnik)

22.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete uz cestu Osijek-Tenja

22.02.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Javni natječaj za prodaju sporednih dijelova poslovnog prostora na adresi Županijska 15 u Osijeku

21.02.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – održavanje informatičke opreme

20.02.2017 - Odsjek za nabavu

OBAVIJEST O IZMJENI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVE USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE

17.02.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Usluge higijeničarske službe

16.02.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – javna nabava obnove horizontalne prometne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka

16.02.2017 - Odsjek za nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – javna nabava izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa

14.02.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za građevinsko-obrtničke radove na popravcima objekata u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Osijeka

13.02.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – Izvođenje instalaterskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka

09.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa – troškovnik

09.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa

07.02.2017 - Odsjek za nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – obnova horizontalne prometne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka

01.02.2017 - Odsjek za nabavu

Izmjena dokumentacije za nadmetanje za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

31.01.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave usluga preventivne deratizacije na području Grada Osijeka

31.01.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

30.01.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit i izmjena dokumentacije za nadmetanje za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

25.01.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji i uređenju trga uz paviljon Gradski vrt (troškovnik)

25.01.2017 - Upravni odjel za financije i nabavu

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji i uređenju trga uz paviljon Gradski vrt

24.01.2017 - Odsjek za nabavu

Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga izrade Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

24.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda – sanacija Križa misnog slavlja

17.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.

11.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za nabavu toplih napitaka, alkoholnih i bezalkoholnih pića

10.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda-Dokumentacija za nadmetanje u postupku nabave usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji reciklažnog dvorišta za građevni otpad Sarvaš

10.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponuda-Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ Grigor Vitez u Osijeku

03.01.2017 - Odsjek za nabavu

Poziv za dostavu ponude za obavljanje usluga stručnog nadzora nad održavanjem, izgradnjom, sanacijom i rekonstrukcijom energetski efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka u 2017. i 2018. godini

29.12.2016 -

Obavijest o izmjeni dokumentacije za nadmetanje u postupku nabave izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ F. Krežme

29.12.2016 -

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnju) infrastrukturne namjene prometnog sustava zračnog prometa – hala za njegu letjelica u Klisi, Vukovarska 67

29.12.2016 -

Poziv za dostavu ponuda – Usluge čuvanja imovine i osoba

29.12.2016 -

Javni natječaj za davanje u zakup javnih skloništa na području grada Osijeka

29.12.2016 -

Javni poziv – uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) gospodarske namjene pretežito ugostiteljsko-turistička djelatnost – depadansa hotela u Osijeku, Županijska 6

Skip to content