Arheološki park antička Mursa

Objavljeno: 13.12.2016

Antička Mursa posljednja je rimska kolonija izgrađena “iz ničega” ili “ex nihilo” kako kaže dr.sc. Tino Leleković s Odsjeka za arheologiju HAZU-a koji je detalje projekta predstavio danas u Gradskoj upravi gradonačelniku Ivanu Vrkiću i njegovu zamjeniku Denisu Ambrušu.

Tijekom dosadašnjeg iskapanja dio njenih ostataka pronađen je na području današnjeg Donjeg grada, točnije u Parku Katarine Kosače, a ovo je ujedno i jedan od najvećih arheoloških projekata ministarstva kulture na području Hrvatske, u koji je do sada uloženo oko 700.00 kuna. Mursa je bila carska kolonija i jedan od najvažnijih rimskih gradova, čije se ostatke ovim projektom želi otvoriti i predstaviti građanima kroz konceptualni arheološki park.

U izradi je idejno rješenje za prijelaznu i završnu fazu projekta, jer kako se koji dio predviđene površine “obradi”, tako se uređuje i vraća građanima na upotrebu, kao što je već bio slučaj s površinom ispred zgrade hitnog prijma osječkog KBC-a. Kako bi se osigura neometani nastavak istraživanja, projekt će biti prijavljen na europske fondove, o čemu će ovisiti i dinamika njegova završetka, a Grad će se uključiti na sve raspoložive načine – za početak osigurat će odvoz zemlje s javne površine ostale nakon iskopavanja.

Gradonačelnik je obećao, sukladno mogućnostima, pružiti potporu kako bi se ovaj veliki zahvat u što kraćim mogućim rokovima priveo kraju, a antička prethodnica današnjeg grada Mursa izložila pogledu sugrađana te postala jedinstvena turistička atrakcija na ovim područjima.

Skip to content