19.10.2017

4. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA

4. sjednica Gradskoga vijeća Grada Osijeka održat će se 26. listopada 2017. (četvrtak) u 9,00 sati u Velikoj vijećnici u Osijeku, Županijska ulica 4/1. Prijenos i dnevni red možete vidjeti ovdje.

 

04.10.2017

Obavijest i poziv za dostavu podataka u vezi poreza na nekretnine

Dana 1. siječnja 2017. godine stupio je na snagu Zakon o lokalnim porezima, kojim se uređuje sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza. Temeljem odredbi Zakona u dijelu koji se odnosi na porez na nekretnine, jedinice lokalne samouprave dužne su bile uvesti porez na nekretnine.

Grad Osijek je započeo proces informiranja i prikupljanja podataka od građana pomoću obrazaca s podacima koje je potrebno ispuniti u svrhu ažuriranja baza podataka kojima raspolaže Grad Osijek.

Kronološke novosti. Pregledaj arhivu svih novosti >

20.10.2017

Volonterski centar Osijek predstavio prve dvije godine rada na projektu „Demo akademija“

Konferencija „Uloga obrazovanja u razvoju demokracije“ jedna je od aktivnosti obrazovnog programa „Demo akademija“ čiji je organizator Volonterski centar Osijek.

Opširnije...

20.10.2017

NAJAVA DOGAĐANJA ZA 21. I 23. LISTOPADA 2017.

subota i ponedjeljak, 21. i 23. listopada 2017.

Opširnije...

19.10.2017

19.10.2017

Svečano je otvoren Međunarodni interdisciplinarni skup Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza

Na Filozofskom fakultetu u Osijeku svečano je otvoren Međunarodni interdisciplinarni skup Reformacija u Europi i njezini odjeci: Povodom 500. obljetnice Lutherovih teza.

Opširnije...

19.10.2017

FERIT organizirao drugu konferenciju o pametnim sustavima i tehnologiji

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek organizator je Međunarodne znanstvene konferencije „International Conference on Smart Systems and Technologies 2017“.

Opširnije...

18.10.2017

obrasci i zahtjevi

Prijava na natječaj za studente

(17,07 KB)

Prijava za natječaj za učenike

(15,72 KB)

Potpora najboljim maturantima

(79,50 KB)

Apel za prikupljanje pomoći za poplavom pogođeno područje istočne Hrvatske

(434,50 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.

(119,00 KB)

Izjava o izvanbračnoj zajednici

(170,16 KB)

Zahtjev za postavljanje terase

(28,00 KB)

Zahtjev za prodaju proizvoda(lubenice, borovi)

(26,50 KB)

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2015

(5,13 MB)

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje od I-VI 2016.

(2,79 MB)

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2015. godinu

(7,04 MB)

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2014.

(17,74 MB)

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka 2015

(2,81 MB)

Bilješke uz financijsko izvješće Grada Osijeka za 2014

(1,15 MB)

Konsolidirani financijski izvještaj za 2014. godinu

(4,27 MB)

Financijsko izvješće za 2014. godinu

(17,69 MB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka

(544,00 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA

(242,43 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,87 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,88 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.

(418,47 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.

(12,02 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.

(1,06 MB)

Izjava (prilog 3)

(55,20 KB)

Popis dokumentacije (prilog 2)

(70,32 KB)

GP Objava 6/12

(219,00 KB)

Upute za ispunjavanje gospodarskog programa

(439,82 KB)

Strateški plan unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2019.

(695,62 KB)

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2017.

(452,10 KB)

Potpora najboljim maturantima

(79,50 KB)

Konsolidirani financijski izvještaj za 2016

(4,06 MB)

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016.

(282,02 KB)

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016

(3,63 MB)

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016

(1,09 MB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2017.

(173,91 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području grada Osijeka za 2017.

(448,18 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2017.

(119,98 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2017.

(104,68 KB)

Zakonski propisi iz područja odgoja, obrazovanja i tehničke kulture

(12,16 KB)

Osnovne škole na području Grada Osijeka

(51,00 KB)

Zahtjev za građevinsku dozvolu

(389,33 KB)

Zahtjev za lokacijsku dozvolu

(378,00 KB)

Zahtjev za izmjenu i dopunu građevinske dozvole

(383,62 KB)

Zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole

(380,91 KB)

Zahtjev za rješenje o utvrđivanju građevne čestice

(159,78 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu

(319,73 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvlu za dio građevine

(320,14 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01. 10. 2007.

(94,35 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu za građevine izgrađenje do 15. 02. 1968.

(95,20 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu ako je građevina izgrađena, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi

(95,88 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu građevina koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja

(95,35 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu građevina čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

(95,16 KB)

Zahtjev za promjenu namjene i uporabu građevine

(99,62 KB)

Zahtjev za lokacijsku informaciju

(95,18 KB)

Zahtjev za potvrdu parcelacijskog elaborata

(97,60 KB)

Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima

(123,59 KB)

Zahtjev za prijavu početka građenja

(97,42 KB)

Zahtjev za uvjerenje o česticama

(29,00 KB)

Zahtjev za potvrdu u svrhu uspostave posebnih dijelova nekretnine (etažiranje)

(29,50 KB)

Zahtjev za prijepis

(29,50 KB)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O DOSTAVI ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA O IZVEDBI GRAĐEVINE

(32,00 KB)

OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA – zahtjev za izdavanje

(138,64 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE ČIJI JE AKT ZA GRAĐENJE UNIŠTEN ILI NEDOSTUPAN – zahtjev za izdavanje

(103,90 KB)

ZAHTJEV ZA POTVRDU U SVRHU USPOSTAVE VLASNIŠTVA POSEBNIH DIJELOVA NEKRETNINE (DIOBNI PLAN)

(30,50 KB)

ZAHTJEV ZA PRIJEPIS RJEŠENJA

(30,00 KB)

IZMJENA I/ILI DOPUNA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

(394,19 KB)

GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PRIPREMNE RADOVE – zahtjev za izdavanje

(392,94 KB)

IZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE GLEDE PROMJENE INVESTITORA

(107,05 KB)

DOZVOLA ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE – zahtjev za izdavanje

(112,62 KB)

GRAĐEVINSKA DOZVOLA – zahtjev za izdavanje

(402,15 KB)

IZMJENA I/ILI DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE

(392,39 KB)

RJEŠENJE O PRODULJENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE – zahtjev za izdavanje

(104,85 KB)

LOKACIJSKA DOZVOLA – zahtjev za izdavanje

(389,83 KB)

OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA – zahtjev za izdavanje

(118,94 KB)

PRIJAVA POČETKA RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE – zahtjev za izdavanje

(18,06 KB)

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE – zahtjev za izdavanje

(174,09 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 1. LISTOPADA 2007. GODINE – zahtjev za izdavanje

(105,39 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE DO 15. VELJAČE 1968. GODINE – zahtjev za izdavanje

(105,24 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRAĐEVINE – zahtjev za izdavanje

(331,13 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE, REKONSTRUIRANE, OBNOVLJENE ILI SANIRANE U PROVEDBI PROPISA O OBNOVI, ODNOSNO PROPISA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI – zahtjev za izdavanje

(106,83 KB)

PRIVREMENA UPORABNA DOZVOLA – zahtjev za izdavanje

(333,85 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE KOJE JE REPUBLIKA HRVATSKA STEKLA U SVRHU STAMBENOG ZBRINJAVANJA – zahtjev za izdavanje

(108,99 KB)

UPORABNA DOZVOLA – zahtjev za izdavanje

(330,63 KB)

Univerzalni zahtjev za izdavanje

(390,04 KB)

RJEŠENJE O ISPRAVCI GREŠKE – zahtjev za izdavanje

(33,50 KB)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE potvrde O IZMJENI i/ili DOPUNI potvrde Glavnog projekta

(34,50 KB)

LOKACIJSKA INFORMACIJA – zahtjev za izdavanje

(110,86 KB)

POTVRDA PARCELACIJSKOG ELABORATA – zahtjev za izdavanje

(106,33 KB)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UVJERENJA O ČESTICAMA

(59,59 KB)

PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA – zahtjev za izdavanje

(13,83 KB)

PRIJAVA POČETKA POKUSNOG RADA – zahtjev za izdavanje

(110,61 KB)

Obrazac zahtjeva – reklamni panoi

(147,68 KB)

Obrazac zahtjeva za poslove graditeljstva i prostorno planiranje

(99,81 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o odlaganju građevnog otpada na odlagalištu Sarvaš

(38,50 KB)

Nacrt okolišne dozvole za izmjenu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje TE-TO Osijek, operatera HEP-proizvodnja d.o.o. iz Zagreba

(61,13 KB)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA AUTOTAKSI PRIJEVOZ

(68,50 KB)

ZAHTJEV ZA ULAZ U PJEŠAČKU ZONU

(31,50 KB)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RASKOPAVANJE JAVNE POVRŠINE

(34,00 KB)

ZAHTJEV ZA OVJERU CJENIKA

(30,00 KB)

ZAHTJEV ZA OGRAĐIVANJE JAVNO PROMETNIH POVRŠINA

(32,50 KB)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA MONTAŽU FASADNE SKELE I ODLAGANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

(40,50 KB)

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA ORGANIZACIJU GRADILIŠTA

(42,50 KB)

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA AUTOTAKSI VOZAČA

(28,50 KB)

Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu

(33,50 KB)

Katastar vodova – Obrazac

(39,50 KB)

Obrazac prvokupa

(31,00 KB)

Obavijest građanima i tvrtkama o mogućnostima odlaganja građevnog otpada na području grada Osijeka

(65,79 KB)

Obavijest za javnost

(50,60 KB)

Odluka o izradi UPU_a kompleksa Gradski vrt

(369,92 KB)

Dokumenti

(145,03 KB)

Odluke

(284,84 KB)

Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu

(33,50 KB)

Odluka – izmjena prostornog plana

(129,56 KB)

Informacija, biciklističke površine.doc

(19,00 KB)

Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente

(3,51 MB)

Model kulturno povijesne cjeline Osijeka

(5,10 MB)

Odluke o stavljanju izvan snage planova

(873,61 KB)

Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/16.)

(410,41 KB)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/14

(168,85 KB)

PRAVILNIK O DAVANJU NA KORIŠTENJE PROSTORIJA U MJESNIM ODBORIMA I GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br.5/02. i 10/09.

(194,41 KB)

ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI GRADA OSIJEKA NAMIJENJENIH FINANCIRANJU MJESNE SAMOUPRAVE – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/04. i 9/09.

(167,56 KB)

ODLUKA O MJESNOJ SAMOUPRAVI – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/02., 2/09., 9/09. i 7A/10

(262,26 KB)

Program Prioriteta Mjesnog odbora Josipovac za 2017.

(261,20 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Brijest

(254,53 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora “Osijek lijeva obala”

(267,15 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Tenja za 2017.

(264,92 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Klisa

(256,56 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Sarvaš

(268,11 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Retfala za 2017.

(268,82 KB)

Program prioriteta Gradske čevrti Gornji grad za 2017.

(268,40 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Industrijska četvrt za 2017.

(261,83 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Industrijska četvrt

(202,23 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Tvrđa za 2017.

(268,21 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Tvrđa

(110,74 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Novi grad

(278,04 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Novi grad

(206,24 KB)

Program prioriteta Gradska četvrti Jug II

(272,98 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Jug II

(199,55 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Donji grad za 2017.

(273,18 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Donji grad

(207,62 KB)

Postupci strateške procjene utjecaja na okoliš

(167,26 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

(214,68 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

(213,96 KB)

Odluka o određivanju službenika za informiranje

(25,50 KB)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

(191,07 KB)

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

(49,50 KB)

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

(51,00 KB)

Obrazac-zahtjev za pristup informacijama

(51,50 KB)

Zakon o pravu na pristup informacijama

(13,17 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.

(119,00 KB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.

(141,93 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.

(281,73 KB)

Zakonski propisi iz područja kulture

(12,75 KB)

Opći i posebni kriteriji za vrednovanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka

(350,43 KB)

Strategija kulturnog razvitka Grada Osijeka 2014.-2020.

(351,25 KB)

Zakon o sportu-pročišćeni tekst

(418,90 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.

(215,56 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.

(401,42 KB)

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(158,53 KB)

Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(105,49 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(383,06 KB)

Kategorizacija sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(26,32 KB)

Ugovori o gospodarenju

(11,39 KB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2016.

(452,86 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Josipovac

(203,18 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Višnjevac za 2017.

(268,53 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Višnjevac

(275,97 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Cvjetno za 2017.

(259,89 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Cvjetno

(297,77 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Brijest

(205,62 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora “Osijek lijeva-obala”

(276,63 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Tenja

(203,89 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Klisa

(205,78 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Sarvaš

(205,67 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Retfala

(208,64 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad

(206,65 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA

(242,43 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,87 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,88 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.

(418,47 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.

(12,02 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.

(1,06 MB)

Dječji vrtići na području Grada Osijeka

(37,00 KB)

Pravila

()

JAVNI POZIV vlasnicima/korisnicima građevinama koje sadržavaju azbest

(125,19 KB)

Test

(16,66 KB)

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015.

(280,50 KB)

Interreg Central Europe Shareplace

(939,64 KB)

Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(25,48 KB)

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(28,70 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

(346,86 KB)

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(14,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada

(2,01 MB)

Plan Proračuna 2017. – Rebalans 2.

(5,53 MB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka 2017 godinu

(9,37 MB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2017.

(315,55 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(19,03 KB)

trgovačka društva

U vlasništvu ili suvlasništvu grada Osijeka

Gradski prijevoz putnika

Gradski prijevoz putnika d.o.o.
Cara Hadrijana 1
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 228 300 Informacije o prometovanju +385 (0)31 228 308 E-mail: gpp@gpp-osijek.com Službena stranica: www.gpp-osijek.com

Osječki sajam

Osječki sajam d.o.o.
Petefi Šandora 204/a
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 302 433 Telefon +385 (0)31 302 414 E-mail: osjecki.sajam@os-sajam.hr Službena stranica: www.os-sajam.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
J.J.Strossmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 209 955 Fax +385 (0)31 209 956 E-mail: uprava@inkubator.hr Službena stranica: www.inkubator.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
S. Radića 4
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 221 840 Fax +385 (0)31 221 841 E-mail: regija@obz.hr Službena stranica: www.slavonija.hr

Regionalna veletržnica

Regionalna veletržnica Osijek d.d.
Sv L. B. Mandića bb
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 298 450 Fax +385 (0)31 297 000 E-mail: veletrznica@os.t-com.hr Službena stranica: www.veletrznica.hr

Športski objekti

Športski objekti d.o.o.
Adama Reisnera 46A
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 200 506 Telefon +385 (0)31 200 513 Službena stranica: www.sportski-objekti.hr

Tera Tehnopolis

Tera Tehnopolis d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 251 000 Fax +385 (0)31 251 005 E-mail: ured@tera.hr Službena stranica: www.tera.hr

Tržnica

Tržnica d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 5
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 213 331 Fax +385 (0)31 213 327 E-mail: tajnistvo@trznica.hr Službena stranica: www.trznica.hr

Ukop

Ukop d.o.o.
Vinkovačka cesta 63D
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon centrala +385 (0)31 272 966 Telefon uprava +385 (0)31 272 655 Telefon +385 (0)31 273 655 Fax +385 (0)31 273 655 Službena stranica: www.ukop-osijek.hr

ULO hladnjača d.o.o.
Na prostoru Regionalne veletržnice u Ulici sv. Leopolda B. Mandića planirana je izgradnja ULO hladnjače d.o.o., društva koje je osnovano krajem srpnja 2008. godine. Objekt je namijenjen suvremenom skladištenju voća za očuvanje svježine ploda. Regionalna veletržnica Osijek u projektu "ULO hladnjača Osijek" sudjeluje s kapitalnim zemljištem vrijednim tri milijuna kuna, dok su vlasnici Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i Ministarstvo poljoprivrede RH. ULO hladnjača, kapaciteta 2.500 tona nalazit će se na 4.400 kvadrata Veletržnice i zauzimati 26.800 prostornih metara.
Telefon +385 (0)31 298 450 Telefaks +385 (0)31 297 000 Službena stranica:

Unikom

Unikom d.o.o.
Ružina 11
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 374 212 Fax +385 (0)31 372 683 E-mail: unikom@unikom.hr Službena stranica: www.unikom.hr

Vodovod Osijek

Vodovod-Osijek d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju

Poljski put 1
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 330 100 Telefon +385 (0)31 207 077 E-mail: vodovod@vodovod.com Službena stranica: www.vodovod.com

Zavod za stanovanje

Zavod za stanovanje d.o.o.
Franje Krežme 18
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 209 700 E-mail: info@zavodzastanovanje.hr Službena stranica: www.zavodzastanovanje.hr

Zračna luka Osijek

Zračna luka Osijek d.o.o.
Vukovarska 67, Klisa, p.p. 47
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 514 400 Fax +385 (0)31 514 460 Informacije +385 (0)60 339 339 E-mail: info@osijek-airport.hr Službena stranica: www.osijek-airport.hr

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 554 908 Fax +385 (0)31 554 908 Službena stranica: www.oieo.eu

e-servisi

Zeleni katastar

Pregled zelenila na području grada Osijeka

CityHub

Uslikajte problem, izaberite kategoriju problema i prijavite ga.

URUDŽBENI - WEB

Internetski pristup rješavanja zahtjeva, osim građevinske dokumentacije.