13.09.2021

Zabrana prometovanja u Tvrđi

Od 20. rujna 2021. zabranjuje se promet u Tvrđi, osim za vozila s propusnicama

03.08.2021

Vremenski plan izvođenja radova na području Tvrđe

Grad Osijek trenutačno provodi radove na rekonstrukciji i dogradnji komunalne infrastrukture Tvrđe u okviru projekta Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe, sufinanciranog sredstvima Europske unije.

03.11.2020

Mjere za sprječavanje širenja Covid-19 epidemije i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u prostorijama Grada Osijeka

Osiguravaju se epidemiološke mjere za službenike i namještenike Grada Osijeka i za osobe koje po bilo kojoj osnovi dolaze u prostorije Grada Osijeka

 

21.03.2020

Stožer civilne zaštite Grada Osijeka – osoba za komunikaciju

Za hitne situacije u svezi s COVID-19: Dražen Poljak, 031/229-126, drazen.poljak@osijek.hr

Kronološke novosti. Pregledaj arhivu svih novosti >

01.12.2021

Osječani jedini u Hrvatskoj mogu birati između javnih električnih automobila i bicikala

Kroz projekt E-mobilnost uspostavljen je sustav dijeljenja javnih bicikala – 50 električnih i 125 mehaničkih

Opširnije...

01.12.2021

Gradonačelnik Radić obišao rekonstruiranu Podravsku ulicu

Asfaltirana je ulica u dužini 212 metara, rekonstruiran nogostup u dužini 450 metara te je izgrađena nova javna rasvjeta

Opširnije...

30.11.2021

Osječki gradonačelnik najbolje ocijenjen, probudio optimizam u Osječanima

Veliko istraživanje Dnevnika Nove TV o gradonačelnicima diljem Hrvatske

Opširnije...

29.11.2021

Izglasan rekordan proračun Grada Osijeka težak milijardu i 87 milijuna

Najveći proračun u povijesti Grada Osijeka, težak rekordnih milijardu i 87 milijuna kuna, donesen je danas 29. studenoga 2021. na 4. sjednici Gradskoga vijeća. U odnosu na proračun iz 2021. veći je za 268,8 milijuna kuna

Opširnije...

28.11.2021

Nadbiskup Hranić zapalio prvu adventsku svijeću u Osijeku

Ususret Božiću, i ove se godine početak došašća u Osijeku obilježio tradicionalnim paljenjem prve adventske svijeće ispred konkatedrale sv. Petra i Pavla

Opširnije...

obrasci i zahtjevi

Zahtjev za kupnju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Osijeka

(16,12 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana produženje ugovora

(45,74 KB)

Zahtjev za odlaganje građevinskog materijala

(37,19 KB)

Zahtjev za prodaju sezonskog voća – borova

(38,36 KB)

Zahtjev za prezentaciju na površini javne namjene

(39,45 KB)

Zahtjev za postavljanje zabavnih radnji

(52,00 KB)

Zahtjev za postavljanje terase

(40,22 KB)

Zahtjeva za postavljanje pokretnog reklamnog panoa ili sendvič panoa

(41,03 KB)

Zahtjev za ograđivanje i uređenje javne zelene površine

(30,37 KB)

Zahtjev za izlaganje ili prodaju robe ispred poslovnog prostora

(38,25 KB)

Prijava mirnog okupljanja i javnog prosvjeda

(30,17 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu

(299,82 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – privremena uporabna dozvola

(301,75 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – promjenu namjene i uporabu građevine

(162,47 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – za dio građevine

(297,65 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007.

(145,87 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja

(148,59 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene rekonstruirane obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi odnosno propisa u područjima posebne državne

(158,08 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

(147,76 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene do 15.02.1968.

(147,24 KB)

Zahtjev za građevinsku dozvolu

(459,69 KB)

Zahtjev za građevinsku dozvolu – za pripremne radove

(461,92 KB)

Zahtjev za građevinsku dozvolu – produljenje važenja

(385,32 KB)

Zahtjev za građevinsku dozvolu – izmjene ili dopune

(462,53 KB)

Zahtjev za lokacijsku dozvolu

(447,72 KB)

Zahtjev za lokacijsku dozvolu – produljenje važenja lokacijske dozvole

(142,30 KB)

Zahtjev za lokacijsku dozvolu – izmjena ili dopuna lokacijske dozvole

(454,27 KB)

Zahtjev – prijava početka građenja

(36,75 KB)

Zahtjev – prijava početka pokusnog rada

(150,72 KB)

Zahtjev – prijava početka uklanjanja građevine

(167,96 KB)

Zahtjev – potvrda o dostavi završnog izvješća

(43,32 KB)

Zahtjev – izdavanje potvrde izmjene ili dopune potvrde glavnog projekta

(52,89 KB)

Zahtjev za etažni elaborat i Prijedlog potvrde samostalnih uporabnih cjelina

(95,92 KB)

Zahtjev – potvrda parcelacijskog elaborata

(101,91 KB)

Zahtjev – izdavanje uvjerenja o česticama

(32,86 KB)

Zahtjev – izmjena i dopuna rješenja o uvjetima građenja

(54,98 KB)

Zahtjev – lokacijska informacija

(139,77 KB)

Zahtjev za rješenje za utvrđivanje građevne čestice

(305,64 KB)

Zahtjev za izdavanje suglasnosti – razne

(16,14 KB)

Zahtjev – prijepis rješenja

(35,50 KB)

Zahtjev – rješenje o ispravku greške

(34,55 KB)

Zahtjev – požurnica

(24,40 KB)

Dopuna dokumentacije – za građevinsku dozvolu

(31,87 KB)

Dopuna dokumentacije – za uporabnu dozvolu

(32,53 KB)

Dopuna dokumentacije – za legalizaciju

(30,18 KB)

Izjava o odricanju od prava na žalbu

(31,91 KB)

Obrazac – izjava susjeda

(37,66 KB)

Odustanak od zahtjeva

(24,14 KB)

Zahtjev za izmjenom načina plaćanja naknade za legalizaciju

(27,12 KB)

Prijava nepropisno odbačenog otpada

(123,85 KB)

Zahtjev za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu i nedospjelu glavnicu duga uplati u cijelosti jednokratno

(122,16 KB)

Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora u svrhu odgode ili obročne otplate duga po osnovi javnih davanja

(225,19 KB)

Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga – pravne osobe (obrazac ZPO)

(159,68 KB)

Zahtjev za odgodu plaćanja/obročnu otplatu duga i za otpis ili djelomičan otpis potraživanja – fizičke osobe (obrazac ZFO)

(297,16 KB)

Zahtjev za plaćanje troškova komunalnog opremanja

(158,07 KB)

Zahtjev za izdavanje Rješenja o suglanosti za izgradnju i održavanje parkirališta, kolnog prilaza, pješačke staze, pristupne ceste na javnoj površini

(158,04 KB)

Zahtjev za izdavanje uvjeta zaštite javnih površina i prometnih uvjeta

(133,71 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta

(133,78 KB)

Zahtjev za produljenje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

(342,49 KB)

Zahtjev radi prijave na javni poziv Projekt „Osječki urbani vrtovi“ – korištenje vrtne parcele u Gradu Osijeku za lokaciju urbanog vrta Jug II (Rastanci)

(201,84 KB)

Zahtjev za produljenje radnog vremena ugostiteljskog objekta iz skupine „barovi“

(182,09 KB)

Zahtjev za produljenje radnog vremena ugostiteljskog objekta iz skupine „restorani“

(183,10 KB)

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavljanje reklamnog panoa

(182,53 KB)

Zamolba za zakup/korištenje pokretne naprave-štanda

(122,18 KB)

Zahtjev za usklađenje Ugovora o najmu stana sa Zakonom o najmu stanova i Odlukom o davanju gradskih stanova u najam

(224,34 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana sukladno odredbama članka 25. zakona o najmu stanova i članka 46. odluke o davanju gradskih stanova u najam

(208,44 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana – prijenos ugovora

(194,22 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o uredno izvršenim obvezama

(282,98 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o obračunavanju i povratu amortizacije stana

(141,22 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o neposjedovanju stana ili kuće na području Grada Osijeka

(32,37 KB)

Zahtjev za povrat više uplaćene najamnine

(141,81 KB)

Zahtjev za kupnju stana

(121,08 KB)

Zahtjev za kupnju stana, HRVI

(132,16 KB)

Zahtjev za prijenos zaloga (hipoteke)

(120,53 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana

(190,30 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana – zaštićeni najmoprimac

(209,26 KB)

Zamolba za izračun zaštićene najamnine

(200,22 KB)

Zahtjev za orezivanje, uklanjanje i sadnju stabala

(220,64 KB)

Ponuda za ostvarivanje prava prvokupa temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

(130,56 KB)

Zahtjev za ulazak pješačku zonu

(137,94 KB)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za raskopavanje javne površine

(183,95 KB)

Zahtjev za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz

(209,66 KB)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za organizaciju gradilišta

(313,16 KB)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za montažu fasadne skele i odlaganje građevinskog materijala

(309,34 KB)

Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine

(18,59 KB)

Zahtjev za ograđivanje i uređenje javne zelene površine

(141,61 KB)

Zahtjev za odlaganje građevinskog materijala

(32,98 KB)

dokumenti

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(27,65 KB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2021.

(547,25 KB)

Programa javnih potreba u osnovnom školstvu na području Grada Osijeka za 2021.

(447,88 KB)

Program izmjena i dopuna Programa Javnih potreba u osnovnom školstvu za 2021.

(214,01 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2021.

(543,03 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2021.

(194,92 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2021.

(242,07 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2021.

(148,42 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(21,49 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(21,63 KB)

Popis korisnika donacija isplaćenih iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.

(16,70 KB)

PROGRAM izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2021.

(180,47 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(24,40 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(23,48 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka

(22,28 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(22,42 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(23,83 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(22,63 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

(22,38 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(22,28 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(22,29 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(22,33 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(26,03 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(25,86 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(22,43 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(22,46 KB)

PROGRAM IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA OSIJEKA ZA 2021.

(389,80 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(42,50 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(33,50 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2021.

(19,26 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2021. i projekcija za 2022. i 2023.

(604,98 KB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2020.

(584,17 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(19,25 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(20,58 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(21,36 KB)

Plan rada Gradskog vijeća Grada Osijeka za 2021.

(975,49 KB)

Program prioriteta MO Višnjevac za 2021.

(89,63 KB)

Program prioriteta MO Tenja za 2021.

(135,59 KB)

Program prioriteta MO Sarvaš za 2021.

(96,97 KB)

Program prioriteta MO Osijek lijeva obala za 2021.

(101,90 KB)

Program prioriteta MO Klisa za 2021.

(78,96 KB)

Program prioriteta MO Josipovac za 2021.

(63,08 KB)

Program prioriteta MO Cvjetno za 2021.

(78,82 KB)

Program prioriteta MO Brijest za 2021.

(93,43 KB)

Program prioriteta GC Tvrđa za 2021.

(104,73 KB)

Program prioriteta GC Retfala za 2021.

(139,88 KB)

Program prioriteta GC Novi grad za 2021.

(286,58 KB)

Program prioriteta GC Jug II za 2021.

(199,39 KB)

Program prioriteta GC Industrijska četvrt za 2021.

(135,64 KB)

Program prioriteta GC Gornji grad za 2021.

(97,98 KB)

Program prioriteta GC Donji grad za 2021.

(176,89 KB)

Plan o izmjeni Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.

(194,68 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2021. Grada Osijeka

(190,25 KB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka (pročišćeni tekst)

(875,50 KB)

Statut Grada Osijeka pročišćeni tekst

(790,50 KB)

Odluka o naknadama vijećnika i članovima radnih tijela Gradskoga vijeća Grada Osijeka

(46,00 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Osijeka

(593,50 KB)

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Osijeka

(543,50 KB)

Izvješće

(79,72 KB)

Odluka o raspodjeli sredstava prema usvojenom Programu javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2021.

(301,00 KB)

I. Dopuna Plana savjetovanja s javnošću za 2021.

(190,28 KB)

Potvrda revizija

(541,82 KB)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

(441,85 KB)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

(505,94 KB)

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. – 31.12.2020. GODINE

(19,46 KB)

Izvještaj o obvezama za razdoblje 1. siječanj 2020. do 31. prosinac 2020.

(1,25 MB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta MO Cvjetno za 2020. od 11. prosinca 2020.

(74,16 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta MO Brijest za 2020. od 23. studenoga 2020.

(85,82 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioritta MO Sarvaš za 2020. od 16. studenoga 2020.

(76,55 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta MO Sarvaš za 2020. od 18. prosinca 2020.

()

Odluka o izmjeni Programa prioriteta GČ Gornji grad za 2020. od 22. rujna 2020.

(55,99 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta GČ Tvrđa za 2020. od 12. listopada 2020.

(47,20 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta GC Novi grad za 2020. od 11. prosinca 2020.

(106,14 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta GC Jug II za 2020. od 15. prosinca 2020.

(96,39 KB)

Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2020. (csv)

(18,95 KB)

Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2020. (pdf)

(18,95 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(19,16 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(20,02 KB)

Izvješće o provedbi akcijskog plana smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek za 2019.

(992,37 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(15,66 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2021.

(465,82 KB)

V. Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2020. Grada Osijeka

(189,82 KB)

IV. Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2020. Grada Osijeka

(189,75 KB)

III. Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2020. Grada Osijeka

(189,63 KB)

II. Plan o izmjeni Plana savjetovanja s javnošću za 2020. Grada Osijeka

(191,94 KB)

Strateški plan Unutarnje revizije Gada Osijeka za razdoblje 2021.-2023.

(778,95 KB)

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2021.

(471,06 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(17,76 KB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2021.

(268,01 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020.

(255,34 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(21,92 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2021.

(27,43 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2021. i Projekcija za 2022.-2023.

(315,23 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima

(28,10 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020.

(19,36 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

(293,18 KB)

Uputa za suradnju s proračunskim korisnicima Grada Osijeka

(438,75 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(21,27 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020.

(430,23 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(20,54 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(17,89 KB)

Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o provedbi postupka komasacije

(201,70 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(17,79 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(32,00 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020.

(19,90 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2020. i projekcija za 2021. i 2022.

(281,27 KB)

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2020.

(329,10 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020. – rujan

(320,79 KB)

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

(164,76 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(20,00 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(23,07 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(21,98 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(19,09 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(19,09 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(20,00 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(19,70 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(20,95 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(19,33 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(18,52 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2020.

(421,86 KB)

Ispravak Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2020.

(204,64 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2020.

(685,42 KB)

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2020.

(457,77 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2020.

(465,55 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2020.

(383,56 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2020.

(403,29 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 9. lipnja 2020.

(101,89 KB)

Program prioriteta GC Donji grad za 2020. od 3. veljače 2020.

(116,98 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 9. lipnja 2020.

(107,78 KB)

Program prioriteta GC Jug II za 2020. od 6. veljače 2020.

(114,57 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 10. lipnja 2020.

(97,78 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 12. lipnja 2020.

(108,63 KB)

Program prioriteta GC Novi grad za 2020. od 7. veljače 2020.

(132,95 KB)

Program prioriteta GC Tvrđa za 2020. od 6. veljače 2020.

(128,90 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 10. lipnja 2020.

(92,98 KB)

Program prioriteta GC Industrijska četvrt za 2020. od 7. veljače 2020.

(128,18 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 17. lipnja 2020.

(100,04 KB)

Program prioriteta GC Gornji grad za 2020. od 10. veljače 2020.

(128,71 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 17. lipnja 2020.

(113,93 KB)

Program prioriteta GC Retfala za 2020. od 10. veljače 2020.

(147,36 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 12. lipnja 2020.

(102,74 KB)

Program prioriteta MO Sarvaš za 2020. od 5. veljače 2020.

(131,54 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 9. lipnja 2020.

(92,77 KB)

Program prioriteta MO Klisa za 2020. od 4. veljače 2020.

(109,31 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 18. lipnja 2020.

(97,71 KB)

Program prioriteta MO Tenja za 2020. od 10. veljače 2020.

(108,78 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 12. lipnja 2020.

(93,97 KB)

Program prioriteta MO Osijek lijeva obala za 2020. od 10. veljače 2020.

(125,04 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 10. lipnja 2020.

(106,98 KB)

Program prioriteta MO Brijest za 2020. od 6. veljače 2020.

(124,82 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 15. lipnja 2020.

(96,97 KB)

Program prioriteta MO Cvjetno za 2020. od 5. veljače 2020.

(122,67 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 15. lipnja 2020.

(105,26 KB)

Program prioriteta MO Višnjevac za 2020. od 4. veljače 2020.

(128,88 KB)

Odluka o izmjeni Programa prioriteta za 2020. od 8. lipnja 2020.

(103,61 KB)

Program prioriteta MO Josipovac za 2020. od 7. veljače 2020.

(121,01 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(19,82 KB)

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Osijeka za 2019., za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskome vijeću i vijećnika Gradskoga vijeća s kandidacijske liste grupe birača u 2019.

(78,61 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020.

(437,01 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(18,15 KB)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA OSIJEKA ZA 2020. I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022.

(274,66 KB)

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za 2019

(724,11 KB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

(433,16 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020.

(32,85 KB)

Program izmjena Javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020.

(302,31 KB)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(18,28 KB)

Statut Grada Osijeka

(779,54 KB)

Informacija o razmatranju uvjeta okolišne dozvole, povezano s izmjenama i dopunama uvjeta zbog promjena u radu u postrojenju TE-TO Osijek

(185,59 KB)

NAČIN I UVJETI postavljanja tendi, montažno-demontažnih nadstrešnica, klimatizacijskih uređaja i zajedničkih antentskih sustava i drugih uređaja

(132,89 KB)

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Akcijskog plana za 2019. i 2020. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

(44,16 KB)

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Akcijskog plana za 2019. i 2020. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

(41,30 KB)

Odluka o donošenju Akcijskog plana za 2019. i 2020. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

(47,82 KB)

Odluka o donošenju Akcijskog plana za razdoblje 2018. i 2019. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

(42,31 KB)

Strategija razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

(755,77 KB)

Statut Grada Osijeka

(502,50 KB)

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2020.

(303,00 KB)

Odluka o komunalnom redu

(334,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka

(83,50 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(19,71 KB)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

(417,25 KB)

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

(519,73 KB)

Financijski izvještaj za 2019.

(1,24 MB)

Bilješke za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine

(22,03 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2020. Grada Osijeka

(14,81 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. (csv)

(18,07 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. (pdf)

(213,06 KB)

Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama

(3,01 MB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2018.

(320,81 KB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2019.

(292,99 KB)

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2020.

(529,80 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020.

(722,65 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.

(401,77 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.

(406,81 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.

(381,30 KB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2020.

(271,18 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2019.- prosinac 2019.

(279,46 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

(338,19 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021.

(3,37 MB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020.

(378,35 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2020. i Projekcija za 2021.-2022.

(3,30 MB)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe

(27,16 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2020.

(23,71 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2020. i Projekcija za 2021.-2022.

(265,46 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

(18,59 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021.

(332,88 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. Grada Osijeka

(16,21 KB)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(188,00 KB)

Način i uvjeti postavljanja dimovodnih instalacija

(131,77 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2019.

(625,50 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2019.

(431,27 KB)

Program izmjena i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2019.

(423,03 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2019.

(457,08 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2019.

(385,79 KB)

Odluka o komunalnom redu

(519,08 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(17,58 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. Grada Osijeka

(30,50 KB)

Pravo prvokupa nekretnina prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za područje Arheološke zone „Mursa, Pristanište i Vijenac Ivana Meštrovića“ u Osijeku

(81,13 KB)

Akcijski plan upravljanja bukom okoliša Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2023.

(39,86 MB)

Program izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2019.

(331,64 KB)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(46,00 KB)

Odluka o dopuni Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(27,00 KB)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(14,14 KB)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnim tijelima Gradonačelnika

(39,00 KB)

Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika

(97,50 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

(337,52 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2019. i projekcija za 2020. i 2021.

(3,31 MB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(3,05 MB)

Odluka o izmjenama Odluke o pravima dužnosnika izvršnog tijela Grada Osijeka

(43,50 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. Grada Osijeka

(16,16 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. Grada Osijeka

(16,02 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(18,45 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(32,00 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(46,50 KB)

Plan o dopunama Plana savjetovanja s javnošću za 2019. Grada Osijeka

(15,17 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. (csv)

(19,69 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. (pdf)

(214,00 KB)

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za 2018.

(801,35 KB)

Plan o izmjeni i dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2019. Grada Osijeka

(14,67 KB)

Elektromodul d.o.o. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta

(216,52 KB)

Tržnica d.o.o. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u gradu Osijeku

(255,46 KB)

Ukop d.o.o. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

(230,84 KB)

GPP d.o.o. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge prijevoza putnika

(251,85 KB)

Dimnjak d.o.o. – Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete obavljanja dimnjačarskih poslova

(366,64 KB)

Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku

(432,36 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(41,50 KB)

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2019.

(390,27 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MR.SC. DANIJELE LOVOKOVIĆ, DIPL.ING.ARH. OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. S LISTE GRUPE BIRAČA

(341,71 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MILANA KAMENKA OD 1. SIJEČNJA 2018. DO 31. PROSINCA 2018. S LISTE GRUPE BIRAČA

(273,37 KB)

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku

(91,72 KB)

Popis prijavitelja koji nisu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2019.

(16,28 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(23,37 KB)

Plan savjetovanja s javnošću za 2019.

(17,07 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(19,34 KB)

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2019.

(583,94 KB)

Strateški plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2019.-2021.

(771,54 KB)

Tablični prikaz Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2019.

(60,00 KB)

Plan raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.

(29,81 KB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2019.

(408,79 KB)

Program izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018.

(275,76 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(195,13 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(119,30 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(39,76 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

(28,04 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020.-2021.

(250,09 KB)

Odluka u o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(19,86 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020.

(297,53 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(195,54 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(196,06 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(196,49 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(193,88 KB)

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za 2017.

(873,02 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2018. – 2021.

(288,14 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(23,12 KB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2018.

(320,81 KB)

Odluka o donošenju Akcijskog plana za razdoblje 2018. i 2019. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

(243,65 KB)

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

(2,57 MB)

Popis prihvatljivih aktivnosti za specifične ciljeve 8ii1, 9i1, 9iv2, 10iii3 i 10iv1

(63,39 KB)

Popis prihvatljivih prijavitelja/korisnika i ciljanih skupina za specifične ciljeve 8ii1, 9i1, 9iv2, 10iii3 i 10iv1 Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

(160,93 KB)

Poziv na sudjelovanje u radionici

(473,85 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(22,17 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(33,50 KB)

Popis javnih površina za šetnju i vođenje pasa

(90,14 KB)

Odluka o utvrđivanju konačne Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

(430,08 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(20,05 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(31,50 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(30,50 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(32,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(424,29 KB)

Pravilnik o postupcima naplate potraživanja Grada Osijeka

(229,56 KB)

Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

(351,12 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(40,50 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(28,80 KB)

Financijsko izvješće vijećnice mr.sc. Danijele Lovoković, dipl.ing.arh. od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. s Liste grupe birača

(287,99 KB)

Financijsko izvješće vijećnika Milana Kamenka od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. s Liste grupe birača

(127,19 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(47,50 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka

(59,50 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020.

(5,84 MB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(18,11 KB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2016.

(314,55 KB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(365,44 KB)

Godišnje izvješće o radu Grada Osijeka za 2017.

(454,01 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(17,85 KB)

Popis-projekata-UO-za-EU-20180522

(195,36 KB)

Mišljenja SPUO UA Osijek

(887,47 KB)

Odluka o neprovođenju SPUO za SRUA Osijek akt GV

(363,04 KB)

Strategija razvoja UA Osijek – akt GV

(2,08 MB)

Strategija razvoja UA Osijek zaključak GV

(191,96 KB)

STRATEGIJA RAZVOJA UA OSIJEK DO 2020

(2,23 MB)

Plan natječaja o izmjeni Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

(18,87 KB)

Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka za razdoblje 2017. – 2022.

(2,02 MB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(16,02 KB)

Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Osijeka

(1.013,46 KB)

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Osijeka za razdoblje od 2017. do 2019.

(1,23 MB)

Akcijski plan smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek

(2,79 MB)

Odluka o dopuštenim razinama buke prilikom održavanja javnih skupova, razonode, zabavnih i drugih aktivnosti na području grada Osijeka

(119,51 KB)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Osijeka

(564,16 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(20,13 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(33,00 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(190,80 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(149,00 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(20,73 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(22,17 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(33,00 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2018.

(509,76 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2018.

(375,11 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018.

(392,76 KB)

Rješenje o određivanju službenika za informiranje

(235,00 KB)

Pravila gradske četvrti Donji grad

(406,63 KB)

Pravila gradske četvrti Jug II

(401,57 KB)

Pravila gradske četvrti Novi grad

(403,77 KB)

Pravila gradske četvrti Tvrđa

(403,13 KB)

Pravila gradske četvrti Industrijska četvrt

(434,27 KB)

Pravila gradske četvrti Retfala

(403,11 KB)

Pravila gradske četvrti Gornji grad

(395,27 KB)

Pravila mjesnog odbora Sarvaš

(396,42 KB)

Pravila mjesnog odbora Klisa

(398,06 KB)

Pravila mjesnog odbora Tenja

(388,55 KB)

Pravila mjesnog odbora Osijek – lijeva obala

(397,79 KB)

Pravila mjesnog odbora Brijest

(385,13 KB)

Pravila mjesnog odbora Cvjetno

(395,59 KB)

Pravila mjesnog odbora Višnjevac

(396,74 KB)

Pravila mjesnog odbora Josipovac

(393,34 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Donji grad za 2019.

(17,43 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Jug II za 2019.

(17,50 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Novi grad za 2019.

(20,45 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Tvrđa za 2019.

(16,15 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Industrijska četvrt za 2019.

(17,27 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Gornji grad za 2019.

(18,05 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Retfala za 2019.

(21,77 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Sarvaš za 2019.

(16,20 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Klisa za 2019.

(15,35 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Tenja za 2019.

(16,63 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Osijek – lijeva obala za 2019.

(19,07 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Brijest za 2019.

(16,12 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Cvjetno za 2019.

(15,10 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Višnjevac za 2019.

(16,57 KB)

Program Prioriteta Mjesnog odbora Josipovac za 2019.

(14,69 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(16,00 KB)

Financijski izvještaj Miroslav Vanek

(523,65 KB)

Zakon o dopunama Zakona o lokalnim izborima

(15,03 KB)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(18,47 KB)

Ispravak Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)

(12,82 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(16,22 KB)

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(41,00 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MR.SC. DANIJELE LOVOKOVIĆ, DIPL.ING.ARH. OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA

(430,76 KB)

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2018.

(290,00 KB)

Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika

(109,50 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MILANA KAMENKA OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA

(490,09 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (csv)

(19,90 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (pdf)

(213,96 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2018.

(374,16 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka

(301,48 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(213,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(173,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(228,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

(146,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(204,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe europske unije

(242,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(141,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(291,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada

(291,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(108,50 KB)

Tablični prikaz Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(536,87 KB)

Plan raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga Proracuna Grada Osijeka u 2018

(240,91 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(1,73 MB)

Godišnji plan rada Grada Osijeka za 2018.

(225,64 KB)

INTERNI PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI U GRADU OSIJEKU

(517,15 KB)

GODIŠNJI PLAN UNUTARNJE REVIZIJE GRADA OSIJEKA ZA 2018.

(438,16 KB)

Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi-udruge temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(216,28 KB)

Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava na financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(254,96 KB)

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hep d.d.

(54,26 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo

(793,49 KB)

Odluka o izmjeni Odluke o djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu Ureda Grada

(21,50 KB)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka

(145,00 KB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka

(553,00 KB)

Statut Grada Osijeka

(498,50 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(24,35 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2018. i Projekcije za 2019.-2020.

(235,28 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(1,05 MB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018

(282,70 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu

(5,26 MB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo

(1,33 MB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(19,03 KB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2017.

(315,55 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka 2017 godinu

(9,37 MB)

Plan Proračuna 2017. – Rebalans 2.

(5,53 MB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada

(3,15 MB)

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(14,50 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

(346,86 KB)

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(28,70 KB)

Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(25,48 KB)

Test

(16,66 KB)

Interreg Central Europe Shareplace

(939,64 KB)

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015.

(280,50 KB)

JAVNI POZIV vlasnicima/korisnicima građevinama koje sadržavaju azbest

(125,19 KB)

Pravila

()

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području grada Osijeka za 2017.

(448,18 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.

(1,06 MB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.

(12,02 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.

(418,47 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,88 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,87 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA

(242,43 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad

(206,65 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Retfala

(208,64 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Sarvaš

(205,67 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Klisa

(205,78 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Tenja

(203,89 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora “Osijek lijeva-obala”

(276,63 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Brijest

(205,62 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Cvjetno

(297,77 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Cvjetno za 2017.

(259,89 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Višnjevac

(275,97 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Višnjevac za 2017.

(268,53 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Josipovac

(203,18 KB)

Program izmjena programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka za 2017.

(282,42 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.

(281,73 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(383,06 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.

(401,42 KB)

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(158,53 KB)

Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(105,49 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.

(215,56 KB)

Ugovori o gospodarenju

(11,39 KB)

Zakon o sportu-pročišćeni tekst

(418,90 KB)

Kategorizacija sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(63,50 KB)

Strategija kulturnog razvitka Grada Osijeka 2014.-2020.

(351,25 KB)

Opći i posebni kriteriji za vrednovanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka

(350,43 KB)

Zakonski propisi iz područja kulture

(12,75 KB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.

(141,93 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.

(119,00 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

(214,68 KB)

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

(49,50 KB)

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

(51,00 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

(213,96 KB)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

(191,07 KB)

Obrazac-zahtjev za pristup informacijama

(51,50 KB)

Zakon o pravu na pristup informacijama

(13,17 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Donji grad

(207,62 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Donji grad za 2017.

(273,18 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Jug II

(199,55 KB)

Program prioriteta Gradska četvrti Jug II

(272,98 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Novi grad

(206,24 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Novi grad

(278,04 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Tvrđa

(110,74 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Tvrđa za 2017.

(268,21 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Industrijska četvrt

(202,23 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Industrijska četvrt za 2017.

(261,83 KB)

Program prioriteta Gradske čevrti Gornji grad za 2017.

(268,40 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Retfala za 2017.

(268,82 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Sarvaš

(268,11 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Klisa

(256,56 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Tenja za 2017.

(264,92 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora “Osijek lijeva obala”

(267,15 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Brijest

(254,53 KB)

Program Prioriteta Mjesnog odbora Josipovac za 2017.

(261,20 KB)

Odluka o mjesnoj samoupravi – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/02, 2/09, 9/09, 7A/10 i 6/18

(578,95 KB)

ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI GRADA OSIJEKA NAMIJENJENIH FINANCIRANJU MJESNE SAMOUPRAVE – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/04. i 9/09.

(167,56 KB)

PRAVILNIK O DAVANJU NA KORIŠTENJE PROSTORIJA U MJESNIM ODBORIMA I GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br.5/02. i 10/09.

(194,41 KB)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/14

(168,85 KB)

Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/16.)

(410,41 KB)

Odluke o stavljanju izvan snage planova

(873,61 KB)

Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente

(3,51 MB)

Informacija, biciklističke površine.doc

(19,00 KB)

Odluka – izmjena prostornog plana

(129,56 KB)

Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu

(33,50 KB)

Odluke

(284,84 KB)

Dokumenti

(145,03 KB)

Odluka o izradi UPU_a kompleksa Gradski vrt

(369,92 KB)

Obavijest za javnost

(50,60 KB)

Obavijest građanima i tvrtkama o mogućnostima odlaganja građevnog otpada na području grada Osijeka

(65,79 KB)

Obrazac prvokupa

(31,00 KB)

Katastar infrastrukture – Obrazac

(19,17 KB)

Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu

(33,50 KB)

Nacrt okolišne dozvole za izmjenu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje TE-TO Osijek, operatera HEP-proizvodnja d.o.o. iz Zagreba

(61,13 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o odlaganju građevnog otpada na odlagalištu Sarvaš

(38,50 KB)

Obrazac zahtjeva za poslove graditeljstva i prostorno planiranje

(99,81 KB)

Dječji vrtići na području Grada Osijeka

(37,00 KB)

Osnovne škole na području Grada Osijeka

(51,00 KB)

Zakonski propisi iz područja odgoja, obrazovanja i tehničke kulture

(12,16 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2017.

(104,68 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2017.

(119,98 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2017.

(173,91 KB)

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016

(1,09 MB)

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016

(3,63 MB)

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016.

(282,02 KB)

Konsolidirani financijski izvještaj za 2016

(4,06 MB)

Potpora najboljim maturantima

(79,50 KB)

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2017.

(452,10 KB)

Strateški plan unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2019.

(695,62 KB)

Upute za ispunjavanje gospodarskog programa

(439,82 KB)

GP Objava 6/12

(219,00 KB)

Popis dokumentacije (prilog 2)

(70,32 KB)

Izjava (prilog 3)

(55,20 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.

(1,06 MB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.

(12,02 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.

(418,47 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,88 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,87 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA

(242,43 KB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka

(544,00 KB)

Financijsko izvješće za 2014. godinu

(17,69 MB)

Konsolidirani financijski izvještaj za 2014. godinu

(4,27 MB)

Bilješke uz financijsko izvješće Grada Osijeka za 2014

(1,15 MB)

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka 2015

(2,81 MB)

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2014.

(17,74 MB)

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2015. godinu

(7,04 MB)

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje od I-VI 2016.

(2,79 MB)

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2015

(5,13 MB)

Zahtjev za prodaju proizvoda(lubenice, borovi)

(26,50 KB)

Zahtjev za postavljanje terase

(28,00 KB)

Izjava o izvanbračnoj zajednici

(170,16 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.

(119,00 KB)

Apel za prikupljanje pomoći za poplavom pogođeno područje istočne Hrvatske

(434,50 KB)

Potpora najboljim maturantima

(79,50 KB)

Prijava za natječaj za učenike

(15,72 KB)

Prijava na natječaj za studente

(17,07 KB)

trgovačka društva

U vlasništvu ili suvlasništvu grada Osijeka

Gradski prijevoz putnika

Gradski prijevoz putnika d.o.o.
Cara Hadrijana 1
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 228 300 Informacije o prometovanju +385 (0)31 228 308 E-mail: gpp@gpp-osijek.com Službena stranica: www.gpp-osijek.com

Osječki sajam

Osječki sajam d.o.o.
Petefi Šandora 204/a
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 302 433 Telefon +385 (0)31 302 414 E-mail: osjecki.sajam@os-sajam.hr Službena stranica: www.os-sajam.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
J.J.Strossmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 209 955 Fax +385 (0)31 209 956 E-mail: uprava@inkubator.hr Službena stranica: www.inkubator.hr

Regionalna veletržnica

Regionalna veletržnica Osijek d.d.
Sv L. B. Mandića bb
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 298 450 Fax +385 (0)31 297 000 E-mail: veletrznica@os.t-com.hr Službena stranica: www.veletrznica.hr

Športski objekti

Športski objekti d.o.o.
Adama Reisnera 46A
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 200 506 Telefon +385 (0)31 200 513 Službena stranica: www.sportski-objekti.hr

Tera Tehnopolis

Tera Tehnopolis d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 251 000 Fax +385 (0)31 251 005 E-mail: ured@tera.hr Službena stranica: www.tera.hr

Tržnica

Tržnica d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 5
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 213 331 Fax +385 (0)31 213 327 E-mail: tajnistvo@trznica.hr Službena stranica: www.trznica.hr

Ukop

Ukop d.o.o.
Vinkovačka cesta 63D
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon centrala +385 (0)31 272 966 Telefon uprava +385 (0)31 272 655 Telefon +385 (0)31 273 655 Fax +385 (0)31 273 655 Službena stranica: www.ukop-osijek.hr

Unikom

Unikom d.o.o.
Ružina 11
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 374 212 Fax +385 (0)31 372 683 E-mail: unikom@unikom.hr Službena stranica: www.unikom.hr

Vodovod Osijek

Vodovod-Osijek d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju

Poljski put 1
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 330 100 Telefon +385 (0)31 207 077 E-mail: vodovod@vodovod.com Službena stranica: www.vodovod.com

Zavod za stanovanje

Zavod za stanovanje d.o.o.
Franje Krežme 18
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 209 700 E-mail: info@zavodzastanovanje.hr Službena stranica: www.zavodzastanovanje.hr

Zračna luka Osijek

Zračna luka Osijek d.o.o.
Vukovarska 67, Klisa, p.p. 47
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 514 400 Fax +385 (0)31 514 460 Informacije +385 (0)60 339 339 E-mail: info@osijek-airport.hr Službena stranica: www.osijek-airport.hr

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 554 908 Fax +385 (0)31 554 908 Službena stranica: www.oieo.eu

e-servisi

IZI do Potpore

Svi natječaji na jednome mjestu

Zeleni katastar

Pregled zelenila na području grada Osijeka

CityHub

Uslikajte problem, izaberite kategoriju problema i prijavite ga.

URUDŽBENI - WEB

Internetski pristup rješavanja zahtjeva, osim građevinske dokumentacije.

E-USLUGE

Portal za pristup e-uslugama (obrasci, zahtjevi, natječaji…)

Veličina slova