Kronološke novosti. Pregledaj arhivu svih novosti >

23.04.2018

23.04.2018

Grad Osijek nagradio prvake Hrvatske u kuglanju

Zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš primila je predstavnike Kuglačkog kluba Osijek te im je, povodom osvajanja naslova prvaka Hrvatske, uručila novčanu nagradu u vrijednosti od 5.000 kuna.

Opširnije...

23.04.2018

Regionalna radionica o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Hrvatska gospodarska komora i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizirali su regionalnu radionicu za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Opširnije...

23.04.2018

Ovogodišnji dan planeta Zemlje pod sloganom „Nisam za bacit!“

Tvrtka Unikom d.o.o. već dvanaestu godinu za redom pod pokroviteljstvom Grada Osijeka obilježavanja Dan planete Zemlje.

Opširnije...

23.04.2018

Otvoren stručni skup Udruge Breza

Programi intervencijske podrške za djecu, mlade i obitelji tema je stručnog skupa koji se održava u sklopu projekta PAR („Podrška aktivnom roditeljstvu“).

Opširnije...

23.04.2018

Moda u srcu Osijeka

U subotu je održana modna revija ženske odjeće koja za cilj ima vraćanje ljudi u središte grada.

Opširnije...

obrasci i zahtjevi

Prijava na natječaj za studente

(17,07 KB)

Prijava za natječaj za učenike

(15,72 KB)

Potpora najboljim maturantima

(79,50 KB)

Apel za prikupljanje pomoći za poplavom pogođeno područje istočne Hrvatske

(434,50 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.

(119,00 KB)

Izjava o izvanbračnoj zajednici

(170,16 KB)

Zahtjev za postavljanje terase

(28,00 KB)

Zahtjev za prodaju proizvoda(lubenice, borovi)

(26,50 KB)

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2015

(5,13 MB)

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje od I-VI 2016.

(2,79 MB)

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2015. godinu

(7,04 MB)

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2014.

(17,74 MB)

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka 2015

(2,81 MB)

Bilješke uz financijsko izvješće Grada Osijeka za 2014

(1,15 MB)

Konsolidirani financijski izvještaj za 2014. godinu

(4,27 MB)

Financijsko izvješće za 2014. godinu

(17,69 MB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka

(544,00 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA

(242,43 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,87 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,88 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.

(418,47 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.

(12,02 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.

(1,06 MB)

Izjava (prilog 3)

(55,20 KB)

Popis dokumentacije (prilog 2)

(70,32 KB)

GP Objava 6/12

(219,00 KB)

Upute za ispunjavanje gospodarskog programa

(439,82 KB)

Strateški plan unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2019.

(695,62 KB)

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2017.

(452,10 KB)

Potpora najboljim maturantima

(79,50 KB)

Konsolidirani financijski izvještaj za 2016

(4,06 MB)

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016.

(282,02 KB)

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016

(3,63 MB)

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016

(1,09 MB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2017.

(173,91 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2017.

(119,98 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2017.

(104,68 KB)

Zakonski propisi iz područja odgoja, obrazovanja i tehničke kulture

(12,16 KB)

Osnovne škole na području Grada Osijeka

(51,00 KB)

Dječji vrtići na području Grada Osijeka

(37,00 KB)

Obrazac zahtjeva – reklamni panoi

(147,68 KB)

Obrazac zahtjeva za poslove graditeljstva i prostorno planiranje

(99,81 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o odlaganju građevnog otpada na odlagalištu Sarvaš

(38,50 KB)

Nacrt okolišne dozvole za izmjenu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje TE-TO Osijek, operatera HEP-proizvodnja d.o.o. iz Zagreba

(61,13 KB)

Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu

(33,50 KB)

Katastar infrastrukture – Obrazac

(18,81 KB)

Obrazac prvokupa

(31,00 KB)

Obavijest građanima i tvrtkama o mogućnostima odlaganja građevnog otpada na području grada Osijeka

(65,79 KB)

Obavijest za javnost

(50,60 KB)

Odluka o izradi UPU_a kompleksa Gradski vrt

(369,92 KB)

Dokumenti

(145,03 KB)

Odluke

(284,84 KB)

Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu

(33,50 KB)

Odluka – izmjena prostornog plana

(129,56 KB)

Informacija, biciklističke površine.doc

(19,00 KB)

Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente

(3,51 MB)

Odluke o stavljanju izvan snage planova

(873,61 KB)

Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/16.)

(410,41 KB)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/14

(168,85 KB)

PRAVILNIK O DAVANJU NA KORIŠTENJE PROSTORIJA U MJESNIM ODBORIMA I GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br.5/02. i 10/09.

(194,41 KB)

ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI GRADA OSIJEKA NAMIJENJENIH FINANCIRANJU MJESNE SAMOUPRAVE – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/04. i 9/09.

(167,56 KB)

ODLUKA O MJESNOJ SAMOUPRAVI – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/02., 2/09., 9/09. i 7A/10

(262,26 KB)

Program Prioriteta Mjesnog odbora Josipovac za 2017.

(261,20 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Brijest

(254,53 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora “Osijek lijeva obala”

(267,15 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Tenja za 2017.

(264,92 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Klisa

(256,56 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Sarvaš

(268,11 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Retfala za 2017.

(268,82 KB)

Program prioriteta Gradske čevrti Gornji grad za 2017.

(268,40 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Industrijska četvrt za 2017.

(261,83 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Industrijska četvrt

(202,23 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Tvrđa za 2017.

(268,21 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Tvrđa

(110,74 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Novi grad

(278,04 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Novi grad

(206,24 KB)

Program prioriteta Gradska četvrti Jug II

(272,98 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Jug II

(199,55 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Donji grad za 2017.

(273,18 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Donji grad

(207,62 KB)

Postupci strateške procjene utjecaja na okoliš

(167,26 KB)

Zakon o pravu na pristup informacijama

(13,17 KB)

Obrazac-zahtjev za pristup informacijama

(51,50 KB)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

(191,07 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

(213,96 KB)

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

(51,00 KB)

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

(49,50 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

(214,68 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.

(119,00 KB)

Kategorizacija sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(26,32 KB)

Zakon o sportu-pročišćeni tekst

(418,90 KB)

Ugovori o gospodarenju

(11,39 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.

(215,56 KB)

Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(105,49 KB)

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(158,53 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.

(401,42 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(383,06 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Josipovac

(203,18 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Višnjevac za 2017.

(268,53 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Višnjevac

(275,97 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Cvjetno za 2017.

(259,89 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Cvjetno

(297,77 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Brijest

(205,62 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora “Osijek lijeva-obala”

(276,63 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Tenja

(203,89 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Klisa

(205,78 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Sarvaš

(205,67 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Retfala

(208,64 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad

(206,65 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA

(242,43 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,87 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,88 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.

(418,47 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.

(12,02 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.

(1,06 MB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području grada Osijeka za 2017.

(448,18 KB)

Zahtjev za izlaganje ili prodaju robe

(78,13 KB)

Zahtjev za odlaganje građevinskog materijala

(124,16 KB)

Zahtjev za ograđivanje i uređenje javne zelene površine

(94,77 KB)

Zahtjev za postavljanje pokretnog reklamnog panoa

(123,65 KB)

Zahtjev za postavljanje terase

(77,31 KB)

Zahtjev za postavljanje zabavnih radnji ili cirkusa

(67,63 KB)

Zahtjev za prezentaciju na javnim površinama

(102,83 KB)

Zahtjev za prodaju proizvoda

(104,71 KB)

Pravila

()

JAVNI POZIV vlasnicima/korisnicima građevinama koje sadržavaju azbest

(125,19 KB)

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015.

(280,50 KB)

Interreg Central Europe Shareplace

(939,64 KB)

Test

(16,66 KB)

Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(25,48 KB)

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(28,70 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

(346,86 KB)

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(14,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada

(3,15 MB)

Plan Proračuna 2017. – Rebalans 2.

(5,53 MB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka 2017 godinu

(9,37 MB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2017.

(315,55 KB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(19,03 KB)

ZAHTJEV UNIVERZALNI

(392,17 KB)

UVJERENJE O ČESTICAMA

(17,53 KB)

UPORABNA DOZVOLA

(328,54 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE KOJE JE REPUBLIKA HRVATSKA STEKLA U SVRHU STAMBENOG ZBRINJAVANJA

(106,70 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE, REKONSTRUIRANE, OBNOVLJENE ILI SANIRANE U PROVEDBI PROPISA O OBNOVI, ODNOSNO PROPISA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

(104,41 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 1. LISTOPADA 2007. GODINE

(102,74 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE DO 15. VELJAČE

(103,58 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE ČIJI JE AKT ZA GRAĐENJE UNIŠTEN ILI NEDOSTUPAN

(138,38 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRAĐEVINE

(328,85 KB)

RJOIZVST- NOVI 2017

(50,00 KB)

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE

(171,37 KB)

RJEŠENJE O PRODULJENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE

(102,51 KB)

PRIVREMENA UPORABNA DOZVOLA

(335,18 KB)

PRIJEPIS

(31,00 KB)

PRIJAVA POČETKA RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE

(171,47 KB)

PRIJAVA POČETKA POKUSNOG RADA

(106,43 KB)

PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA

(29,89 KB)

POTVRDA PARCELACIJSKOG ELABORATA

(107,15 KB)

POTVR. O DOST. ZAVR. IZVJ.

(31,00 KB)

OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

(116,98 KB)

OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA

(136,29 KB)

LOKACIJSKA INFORMACIJA

(109,04 KB)

LOKACIJSKA DOZVOLA

(377,14 KB)

IZMJENA I – ILI – DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE

(400,69 KB)

IZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE GLEDE PROMJENE INVESTITORA

(106,00 KB)

IZMJ. I DOP. POTVR. GL. PROJ

(32,50 KB)

ISPRAVKA GREŠKE

(55,00 KB)

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

(423,35 KB)

GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PRIPREMNE RADOVE

(390,85 KB)

GRAĐEVINSKA DOZVOLA IZMJENA I – ILI -DOPUNA

(391,98 KB)

ETAŽIRANJE

(30,50 KB)

DOZVOLA ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE

(110,23 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo

(1,33 MB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu

(5,26 MB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(1,05 MB)

Proračun Grada Osijeka za 2018. i Projekcije za 2019.-2020.

(235,28 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(24,35 KB)

Statut Grada Osijeka

(498,50 KB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka

(553,00 KB)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka

(145,00 KB)

Odluka o izmjeni Odluke o djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu Ureda Grada

(21,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo

(793,49 KB)

Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava na financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(254,96 KB)

Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi-udruge temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(216,28 KB)

STARTEŠKI PLAN UNUTARNJE REVIZIJE GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.

(672,36 KB)

GODIŠNJI PLAN UNUTARNJE REVIZIJE GRADA OSIJEKA ZA 2018.

(438,16 KB)

INTERNI PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI U GRADU OSIJEKU

(517,15 KB)

Godišnji plan rada Grada Osijeka za 2018.

(225,64 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(1,73 MB)

Plan raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga Proracuna Grada Osijeka u 2018

(240,91 KB)

Tablični prikaz Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(536,87 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(108,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada

(291,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(291,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(141,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe europske unije

(242,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(204,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

(146,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(228,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(173,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(213,50 KB)

Zahtjev građevinska dozvola – izmjena i dopuna

(392,88 KB)

Zahtjev građevinska dozvola – pripremni radovi

(109,88 KB)

Zahtjev građevinska dozvola – promjena namjene

(111,55 KB)

Zahtjev građevinska dozvola

(404,17 KB)

Zahtjev građevinske dozvole – promjena investitora

(105,72 KB)

Zahtjev lokacijska dozvola – izmjena i dopuna

(390,37 KB)

Zahtjev lokacijska dozvola – produljenje važenja

(103,46 KB)

Zahtjev lokacijska dozvola

(388,59 KB)

Zahtjev rješenje o utvrđivanju građevne čestice

(172,85 KB)

Zahtjev univerzalni

(47,70 KB)

Zahtjev uporabna dozvola – izgrađene do 15.02.1968.

(104,49 KB)

Zahtjev uporabna dozvola – koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja

(107,79 KB)

Zahtjev uporabna dozvola -izgrađene do 01.10.2007

(104,24 KB)

Zahtjev uporabna dozvola – privremena

(332,37 KB)

Zahtjev uporabna dozvola – u provedbi propisa o obnovi

(105,25 KB)

Zahtjev uporabna dozvola – za dio građevine

(330,60 KB)

Zahtjev uporabna dozvola

(330,13 KB)

Zahtjev za diobni plan

(13,32 KB)

Zahtjev za izmjenu potvrde glavnog projekta

(43,50 KB)

Zahtjev za izmjenu rješenja o uvjetima građenja

(43,50 KB)

Zahtjev za lokacijsku informaciju

(109,89 KB)

Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima

(139,28 KB)

Zahtjev za obavijest uvjeti za izradu glavnog projekta

(120,10 KB)

Zahtjev za parcelacijski elaborat

(107,65 KB)

Zahtjev za potvrdu o dostavi završnog izvješća

(40,00 KB)

Zahtjev za prijavu početka građenja

(14,33 KB)

Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine

(18,59 KB)

Zahtjev za prijavu pokusnog rada

(111,45 KB)

Zahtjev za prijepis

(38,00 KB)

Zahtjev za rješenje o ispravci greške

(41,50 KB)

Zahtjev za rješenje o izvedenom stanju

(46,00 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – akt za građenje koji je uništen ili nedostupan

(105,05 KB)

Zahtjev za uvjerenje o česticama

(18,50 KB)

Prijave za polaganje ispita za autotaksi vozaca

(119,76 KB)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za montazu fasadne skle i odlaganje gradjevinskog materijala

(269,99 KB)

Zahtijev za izdavanje odobrenja za organizaciju gradilišta

(186,96 KB)

Zahtjeva za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz

(93,10 KB)

Zahtjev za raskopavanje

(83,67 KB)

Zahtjev za ovjeru cjenika

(71,49 KB)

Zahtjev za ulaz pjesacku zonu

(91,88 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka

(301,48 KB)

Zahtjev za produljenjem radnog vremena „Restorani“

(14,59 KB)

Zahtjev za produljenjem radnog vremena „Barovi“

(14,40 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2018.

(374,16 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (pdf)

(213,96 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (csv)

(19,90 KB)

Zahtjev za izdavanje suglasnosti

(14,87 KB)

Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine

(171,47 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MILANA KAMENKA OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA

(490,09 KB)

Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika

(109,50 KB)

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2018.

(290,00 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MR.SC. DANIJELE LOVOKOVIĆ, DIPL.ING.ARH. OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA

(430,76 KB)

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(41,00 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(16,22 KB)

Ispravak Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)

(12,82 KB)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(18,47 KB)

Zakon o dopunama Zakona o lokalnim izborima

(15,03 KB)

Financijski izvještaj Miroslav Vanek

(523,65 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(16,00 KB)

Program Prioriteta Mjesnog odbora Josipovac za 2018.

(60,77 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Višnjevac za 2018.

(91,19 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Cvjetno za 2018.

(90,55 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Brijest za 2018.

(72,50 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Osijek – lijeva obala za 2018.

(141,75 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Tenja za 2018.

(86,51 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Klisa za 2018.

(62,19 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Sarvaš za 2018.

(103,79 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Retfala za 2018.

(127,34 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Gornji grad za 2018.

(158,42 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Industrijska četvrt za 2018.

(111,22 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Tvrđa za 2018.

(92,29 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Novi grad za 2018.

(229,14 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Jug II za 2018.

(169,88 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Donji grad za 2018.

(127,41 KB)

Izjava susjeda – lokacijska dozvola

(14,31 KB)

Izjava susjeda – građevinska dozvola

(15,51 KB)

Pravila mjesnog odbora Josipovac

(393,34 KB)

Pravila mjesnog odbora Višnjevac

(396,74 KB)

Pravila mjesnog odbora Cvjetno

(395,59 KB)

Pravila mjesnog odbora Brijest

(385,13 KB)

Pravila mjesnog odbora Osijek – lijeva obala

(397,79 KB)

Pravila mjesnog odbora Tenja

(388,55 KB)

Pravila mjesnog odbora Klisa

(398,06 KB)

Pravila mjesnog odbora Sarvaš

(396,42 KB)

Pravila gradske četvrti Gornji grad

(395,27 KB)

Pravila gradske četvrti Retfala

(403,11 KB)

Pravila gradske četvrti Industrijska četvrt

(434,27 KB)

Pravila gradske četvrti Tvrđa

(403,13 KB)

Pravila gradske četvrti Novi grad

(403,77 KB)

Pravila gradske četvrti Jug II

(401,57 KB)

Pravila gradske četvrti Donji grad

(406,63 KB)

Rješenje o određivanju službenika za informiranje

(235,00 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018.

(392,76 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2018.

(375,11 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2018.

(509,76 KB)

Ponuda za ostvarivanje prava prvokupa temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

(129,69 KB)

Zahtjev za orezivanje, uklanjanje i sadnju stabala

(94,22 KB)

Zamolba za izračun zaštićene najamnine

(105,29 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana sukladno članku 24. ili 38. Zakona o najmu stanova

(92,34 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana (bivši nositelj stanarskog prava) – 1

(110,69 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana (bivši nositelj stanarskog prava)

(92,19 KB)

Zahtjev za prijenos zaloga (hipoteke)

(72,95 KB)

Zahtjev za kupnju stana, HRVI

(89,07 KB)

Zahtjev za kupnju stana

(72,66 KB)

Zahtjev za povrat više uplaćene najamnine

(95,21 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o neposjedovanju stana ili kuće na području Grada Osijeka

(80,80 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o obračunavanju i povratu amortizacije stana

(94,02 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(33,00 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(22,17 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(20,73 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(149,00 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(190,80 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(33,00 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(20,13 KB)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Osijeka

(564,16 KB)

Odluka o dopuštenim razinama buke prilikom održavanja javnih skupova, razonode, zabavnih i drugih aktivnosti na području grada Osijeka

(119,51 KB)

Akcijski plan smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek

(2,79 MB)

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Osijeka za razdoblje od 2017. do 2019.

(1,23 MB)

Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Osijeka

(1.013,46 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(16,02 KB)

trgovačka društva

U vlasništvu ili suvlasništvu grada Osijeka

Gradski prijevoz putnika

Gradski prijevoz putnika d.o.o.
Cara Hadrijana 1
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 228 300 Informacije o prometovanju +385 (0)31 228 308 E-mail: gpp@gpp-osijek.com Službena stranica: www.gpp-osijek.com

Osječki sajam

Osječki sajam d.o.o.
Petefi Šandora 204/a
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 302 433 Telefon +385 (0)31 302 414 E-mail: osjecki.sajam@os-sajam.hr Službena stranica: www.os-sajam.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
J.J.Strossmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 209 955 Fax +385 (0)31 209 956 E-mail: uprava@inkubator.hr Službena stranica: www.inkubator.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
S. Radića 4
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 221 840 Fax +385 (0)31 221 841 E-mail: regija@obz.hr Službena stranica: www.slavonija.hr

Regionalna veletržnica

Regionalna veletržnica Osijek d.d.
Sv L. B. Mandića bb
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 298 450 Fax +385 (0)31 297 000 E-mail: veletrznica@os.t-com.hr Službena stranica: www.veletrznica.hr

Športski objekti

Športski objekti d.o.o.
Adama Reisnera 46A
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 200 506 Telefon +385 (0)31 200 513 Službena stranica: www.sportski-objekti.hr

Tera Tehnopolis

Tera Tehnopolis d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 251 000 Fax +385 (0)31 251 005 E-mail: ured@tera.hr Službena stranica: www.tera.hr

Tržnica

Tržnica d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 5
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 213 331 Fax +385 (0)31 213 327 E-mail: tajnistvo@trznica.hr Službena stranica: www.trznica.hr

Ukop

Ukop d.o.o.
Vinkovačka cesta 63D
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon centrala +385 (0)31 272 966 Telefon uprava +385 (0)31 272 655 Telefon +385 (0)31 273 655 Fax +385 (0)31 273 655 Službena stranica: www.ukop-osijek.hr

ULO hladnjača d.o.o.
Na prostoru Regionalne veletržnice u Ulici sv. Leopolda B. Mandića planirana je izgradnja ULO hladnjače d.o.o., društva koje je osnovano krajem srpnja 2008. godine. Objekt je namijenjen suvremenom skladištenju voća za očuvanje svježine ploda. Regionalna veletržnica Osijek u projektu "ULO hladnjača Osijek" sudjeluje s kapitalnim zemljištem vrijednim tri milijuna kuna, dok su vlasnici Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i Ministarstvo poljoprivrede RH. ULO hladnjača, kapaciteta 2.500 tona nalazit će se na 4.400 kvadrata Veletržnice i zauzimati 26.800 prostornih metara.
Telefon +385 (0)31 298 450 Telefaks +385 (0)31 297 000 Službena stranica:

Unikom

Unikom d.o.o.
Ružina 11
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 374 212 Fax +385 (0)31 372 683 E-mail: unikom@unikom.hr Službena stranica: www.unikom.hr

Vodovod Osijek

Vodovod-Osijek d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju

Poljski put 1
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 330 100 Telefon +385 (0)31 207 077 E-mail: vodovod@vodovod.com Službena stranica: www.vodovod.com

Zavod za stanovanje

Zavod za stanovanje d.o.o.
Franje Krežme 18
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 209 700 E-mail: info@zavodzastanovanje.hr Službena stranica: www.zavodzastanovanje.hr

Zračna luka Osijek

Zračna luka Osijek d.o.o.
Vukovarska 67, Klisa, p.p. 47
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 514 400 Fax +385 (0)31 514 460 Informacije +385 (0)60 339 339 E-mail: info@osijek-airport.hr Službena stranica: www.osijek-airport.hr

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 554 908 Fax +385 (0)31 554 908 Službena stranica: www.oieo.eu

e-servisi

IZI do Potpore

Svi natječaji na jednome mjestu

Zeleni katastar

Pregled zelenila na području grada Osijeka

CityHub

Uslikajte problem, izaberite kategoriju problema i prijavite ga.

URUDŽBENI - WEB

Internetski pristup rješavanja zahtjeva, osim građevinske dokumentacije.