11.12.2018

14. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA OSIJEKA

14. sjednica Gradskoga vijeća Grada Osijeka održat će se 18. prosinca 2018. (utorak) u 9,00 sati u Velikoj vijećnici u Osijeku, Županijska ulica 4/1. Dnevni red možete vidjeti ovdje.

Kronološke novosti. Pregledaj arhivu svih novosti >

11.12.2018

11.12.2018

Na Adventu predstavljena Zaklada „Srce grada Osijeka“

U sklopu Adventa u Osijeku u Parku kralja Petra Krešimira IV. jučer je  predstavljena Zaklada Srce grada Osijeka, koja je najavila dodjelu trećeg kruga stipendija  studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

Opširnije...

10.12.2018

10.12.2018

Godišnjica smrti dr. Franje Tuđmana

Povodom obljetnice smrti dr. Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjendika, položeno je cvijeće i zapaljenesu  svijeće na njegov spomenik na Trgu slobode.

Opširnije...

10.12.2018

Motomrazovi 2018.

Zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš sudjelovala je u humanitarnoj akciji
Motomrazovi na Trgu A. Starčevića

Opširnije...

07.12.2018

Grad donirao dva nova računala Domu za starije i nemoćne osobe

U sklopu EU projekta RealForAll, Domu za starije i nemoćne osobe Grad Osijek donirao je dva nova računala.

Opširnije...

obrasci i zahtjevi

Prijava nepropisno odbačenog otpada

(123,85 KB)

Zahtjev za otpis duga s osnove kamata ukoliko se dospjelu i nedospjelu glavnicu duga uplati u cijelosti jednokratno

(122,16 KB)

Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora u svrhu odgode ili obročne otplate duga po osnovi javnih davanja

(225,19 KB)

Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga – pravne osobe (obrazac ZPO)

(159,68 KB)

Zahtjev za odgodu plaćanja/obročnu otplatu duga i za otpis ili djelomičan otpis potraživanja – fizičke osobe (obrazac ZFO)

(297,16 KB)

Zahtjev za plaćanje troškova komunalnog opremanja

(158,07 KB)

Zahtjev za izdavanje Rješenja o suglanosti za izgradnju i održavanje parkirališta, kolnog prilaza, pješačke staze, pristupne ceste na javnoj površini

(158,04 KB)

Zahtjev za izdavanje uvjeta zaštite javnih površina i prometnih uvjeta

(133,71 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta

(133,78 KB)

Zahtjev za produljenje ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

(342,49 KB)

Zahtjev radi prijave na javni poziv Projekt „Osječki urbani vrtovi“ – korištenje vrtne parcele u Gradu Osijeku za lokaciju urbanog vrta Jug II (Rastanci)

(201,84 KB)

Zahtjev za produljenje radnog vremena ugostiteljskog objekta iz skupine „barovi“

(182,09 KB)

Zahtjev za produljenje radnog vremena ugostiteljskog objekta iz skupine „restorani“

(183,10 KB)

Ponuda za ostvarivanje prava prvokupa temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

(245,18 KB)

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za postavljanje reklamnog panoa

(256,98 KB)

Zamolba za zakup/korištenje pokretne naprave-štanda

(122,18 KB)

Zahtjev za usklađenje Ugovora o najmu stana sa Zakonom o najmu stanova i Odlukom o davanju gradskih stanova u najam

(224,34 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana sukladno odredbama članka 25. zakona o najmu stanova i članka 46. odluke o davanju gradskih stanova u najam

(208,44 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana – prijenos ugovora

(194,22 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o uredno izvršenim obvezama

(118,51 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o obračunavanju i povratu amortizacije stana

(141,22 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o neposjedovanju stana ili kuće na području Grada Osijeka

(129,64 KB)

Zahtjev za povrat više uplaćene najamnine

(141,81 KB)

Zahtjev za kupnju stana

(121,08 KB)

Zahtjev za kupnju stana, HRVI

(189,69 KB)

Zahtjev za prijenos zaloga (hipoteke)

(120,53 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana

(190,30 KB)

Zahtjev za sklapanje ugovora o najmu stana – zaštićeni najmoprimac

(209,26 KB)

Zamolba za izračun zaštićene najamnine

(200,22 KB)

Zahtjev za orezivanje, uklanjanje i sadnju stabala

(210,30 KB)

Ponuda za ostvarivanje prava prvokupa temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

(245,18 KB)

Izjava susjeda – građevinska dozvola

(15,51 KB)

Izjava susjeda – lokacijska dozvola

(14,31 KB)

Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine

(171,47 KB)

Zahtjev za izdavanje suglasnosti

(14,87 KB)

Zahtjev za ulazak pješačku zonu

(137,94 KB)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za raskopavanje javne površine

(183,95 KB)

Zahtjev za izdavanje dozvole za autotaksi prijevoz

(209,66 KB)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za organizaciju gradilišta

(275,05 KB)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za montažu fasadne skele i odlaganje građevinskog materijala

(365,72 KB)

Zahtjev za uvjerenje o česticama

(18,50 KB)

Zahtjev za uporabnu dozvolu – akt za građenje koji je uništen ili nedostupan

(105,05 KB)

Zahtjev za rješenje o izvedenom stanju

(46,00 KB)

Zahtjev za rješenje o ispravci greške

(41,50 KB)

Zahtjev za prijepis

(38,00 KB)

Zahtjev za prijavu pokusnog rada

(111,45 KB)

Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine

(18,59 KB)

Zahtjev za prijavu početka građenja

(14,33 KB)

Zahtjev za potvrdu o dostavi završnog izvješća

(40,00 KB)

Zahtjev za parcelacijski elaborat

(107,65 KB)

Zahtjev za obavijest uvjeti za izradu glavnog projekta

(120,10 KB)

Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima

(139,28 KB)

Zahtjev za lokacijsku informaciju

(109,89 KB)

Zahtjev za izmjenu rješenja o uvjetima građenja

(43,50 KB)

Zahtjev za izmjenu potvrde glavnog projekta

(43,50 KB)

Zahtjev za diobni plan

(13,32 KB)

Zahtjev uporabna dozvola

(330,13 KB)

Zahtjev uporabna dozvola – za dio građevine

(330,60 KB)

Zahtjev uporabna dozvola – u provedbi propisa o obnovi

(105,25 KB)

Zahtjev uporabna dozvola – privremena

(332,37 KB)

Zahtjev uporabna dozvola -izgrađene do 01.10.2007

(104,24 KB)

Zahtjev uporabna dozvola – koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja

(107,79 KB)

Zahtjev uporabna dozvola – izgrađene do 15.02.1968.

(104,49 KB)

Zahtjev univerzalni

(47,70 KB)

Zahtjev rješenje o utvrđivanju građevne čestice

(172,85 KB)

Zahtjev lokacijska dozvola

(388,59 KB)

Zahtjev lokacijska dozvola – produljenje važenja

(103,46 KB)

Zahtjev lokacijska dozvola – izmjena i dopuna

(390,37 KB)

Zahtjev građevinske dozvole – promjena investitora

(105,72 KB)

Zahtjev građevinska dozvola

(404,17 KB)

Zahtjev građevinska dozvola – promjena namjene

(111,55 KB)

Zahtjev građevinska dozvola – pripremni radovi

(109,88 KB)

Zahtjev građevinska dozvola – izmjena i dopuna

(392,88 KB)

DOZVOLA ZA PROMJENU NAMJENE I UPORABU GRAĐEVINE

(110,23 KB)

ETAŽIRANJE

(30,50 KB)

GRAĐEVINSKA DOZVOLA IZMJENA I – ILI -DOPUNA

(391,98 KB)

GRAĐEVINSKA DOZVOLA ZA PRIPREMNE RADOVE

(390,85 KB)

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

(423,35 KB)

ISPRAVKA GREŠKE

(55,00 KB)

IZMJ. I DOP. POTVR. GL. PROJ

(32,50 KB)

IZMJENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE GLEDE PROMJENE INVESTITORA

(106,00 KB)

IZMJENA I – ILI – DOPUNA LOKACIJSKE DOZVOLE

(400,69 KB)

LOKACIJSKA DOZVOLA

(377,14 KB)

LOKACIJSKA INFORMACIJA

(109,04 KB)

OBAVIJEST O POSEBNIM UVJETIMA

(136,29 KB)

OBAVIJEST O UVJETIMA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

(116,98 KB)

POTVR. O DOST. ZAVR. IZVJ.

(31,00 KB)

POTVRDA PARCELACIJSKOG ELABORATA

(107,15 KB)

PRIJAVA POČETKA GRAĐENJA

(29,89 KB)

PRIJAVA POČETKA POKUSNOG RADA

(106,43 KB)

PRIJAVA POČETKA RADOVA NA UKLANJANJU GRAĐEVINE

(171,47 KB)

PRIJEPIS

(31,00 KB)

PRIVREMENA UPORABNA DOZVOLA

(335,18 KB)

RJEŠENJE O PRODULJENJU VAŽENJA LOKACIJSKE DOZVOLE

(102,51 KB)

RJEŠENJE O UTVRĐIVANJU GRAĐEVNE ČESTICE

(171,37 KB)

RJOIZVST- NOVI 2017

(50,00 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRAĐEVINE

(328,85 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE ČIJI JE AKT ZA GRAĐENJE UNIŠTEN ILI NEDOSTUPAN

(138,38 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE DO 15. VELJAČE

(103,58 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE NA TEMELJU AKTA ZA GRAĐENJE IZDANOG DO 1. LISTOPADA 2007. GODINE

(102,74 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE IZGRAĐENE, REKONSTRUIRANE, OBNOVLJENE ILI SANIRANE U PROVEDBI PROPISA O OBNOVI, ODNOSNO PROPISA O PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

(104,41 KB)

UPORABNA DOZVOLA ZA GRAĐEVINE KOJE JE REPUBLIKA HRVATSKA STEKLA U SVRHU STAMBENOG ZBRINJAVANJA

(106,70 KB)

UPORABNA DOZVOLA

(328,54 KB)

UVJERENJE O ČESTICAMA

(17,53 KB)

ZAHTJEV UNIVERZALNI

(392,17 KB)

Zahtjev za prodaju proizvoda

(200,19 KB)

Zahtjev za prezentaciju na javnim površinama

(202,84 KB)

Zahtjev za postavljanje zabavnih radnji ili cirkusa

(189,52 KB)

Zahtjev za postavljanje terase

(176,71 KB)

Zahtjev za postavljanje pokretnog reklamnog panoa

(222,88 KB)

Zahtjev za ograđivanje i uređenje javne zelene površine

(141,61 KB)

Zahtjev za odlaganje građevinskog materijala

(223,74 KB)

Zahtjev za izlaganje ili prodaju robe ispred poslovnog prostora

(176,84 KB)

dokumenti

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2019.

(25,18 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2019. i Projekcija za 2020.-2021.

(247,08 KB)

Odluka u o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(17,11 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020.

(295,66 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(195,54 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(196,06 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(196,49 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(193,88 KB)

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Osijeka za 2017.

(873,02 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2018. – 2021.

(288,14 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(23,12 KB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2018.

(320,81 KB)

Odluka o donošenju Akcijskog plana za razdoblje 2018. i 2019. Strategije razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.

(243,65 KB)

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

(2,57 MB)

Popis prihvatljivih aktivnosti za specifične ciljeve 8ii1, 9i1, 9iv2, 10iii3 i 10iv1

(63,39 KB)

Popis prihvatljivih prijavitelja/korisnika i ciljanih skupina za specifične ciljeve 8ii1, 9i1, 9iv2, 10iii3 i 10iv1 Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.”

(160,93 KB)

Poziv na sudjelovanje u radionici

(473,85 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(22,17 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(33,50 KB)

Program Izmjene programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018

(275,84 KB)

Popis javnih površina za šetnju i vođenje pasa

(90,14 KB)

Odluka o utvrđivanju konačne Liste kandidata za davanje gradskih stanova u najam

(430,08 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(20,05 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(31,50 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(30,50 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(32,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(424,29 KB)

Pravilnik o postupcima naplate potraživanja Grada Osijeka

(229,56 KB)

Pravilnik o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama

(351,12 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(40,50 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(28,80 KB)

Financijsko izvješće vijećnice mr.sc. Danijele Lovoković, dipl.ing.arh. od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. s Liste grupe birača

(287,99 KB)

Financijsko izvješće vijećnika Milana Kamenka od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. s Liste grupe birača

(127,19 KB)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(47,50 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka

(59,50 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020.

(5,84 MB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(18,11 KB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2016.

(314,55 KB)

Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(365,44 KB)

Godišnje izvješće o radu Grada Osijeka za 2017.

(454,01 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(17,85 KB)

Popis-projekata-UO-za-EU-20180522

(195,36 KB)

Mišljenja SPUO UA Osijek

(887,47 KB)

Odluka o neprovođenju SPUO za SRUA Osijek akt GV

(363,04 KB)

Strategija razvoja UA Osijek – akt GV

(2,08 MB)

Strategija razvoja UA Osijek zaključak GV

(191,96 KB)

STRATEGIJA RAZVOJA UA OSIJEK DO 2020

(2,23 MB)

Plan natječaja o izmjeni Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

(18,87 KB)

Plan gospodarenja otpadom Grada Osijeka za razdoblje 2017. – 2022.

(2,02 MB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(16,02 KB)

Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Osijeka

(1.013,46 KB)

Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Osijeka za razdoblje od 2017. do 2019.

(1,23 MB)

Akcijski plan smanjenja onečišćenja česticama (PM10) za Grad Osijek

(2,79 MB)

Odluka o dopuštenim razinama buke prilikom održavanja javnih skupova, razonode, zabavnih i drugih aktivnosti na području grada Osijeka

(119,51 KB)

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Osijeka

(564,16 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe Europske unije

(20,13 KB)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(33,00 KB)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(190,80 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(149,00 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(20,73 KB)

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(22,17 KB)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Grada

(33,00 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2018.

(509,76 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2018.

(375,11 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2018.

(392,76 KB)

Rješenje o određivanju službenika za informiranje

(235,00 KB)

Pravila gradske četvrti Donji grad

(406,63 KB)

Pravila gradske četvrti Jug II

(401,57 KB)

Pravila gradske četvrti Novi grad

(403,77 KB)

Pravila gradske četvrti Tvrđa

(403,13 KB)

Pravila gradske četvrti Industrijska četvrt

(434,27 KB)

Pravila gradske četvrti Retfala

(403,11 KB)

Pravila gradske četvrti Gornji grad

(395,27 KB)

Pravila mjesnog odbora Sarvaš

(396,42 KB)

Pravila mjesnog odbora Klisa

(398,06 KB)

Pravila mjesnog odbora Tenja

(388,55 KB)

Pravila mjesnog odbora Osijek – lijeva obala

(397,79 KB)

Pravila mjesnog odbora Brijest

(385,13 KB)

Pravila mjesnog odbora Cvjetno

(395,59 KB)

Pravila mjesnog odbora Višnjevac

(396,74 KB)

Pravila mjesnog odbora Josipovac

(393,34 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Donji grad za 2018.

(127,41 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Jug II za 2018.

(169,88 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Novi grad za 2018.

(229,14 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Tvrđa za 2018.

(92,29 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Industrijska četvrt za 2018.

(111,22 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Gornji grad za 2018.

(158,42 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Retfala za 2018.

(127,34 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Sarvaš za 2018.

(103,79 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Klisa za 2018.

(62,19 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Tenja za 2018.

(86,51 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Osijek – lijeva obala za 2018.

(141,75 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Brijest za 2018.

(72,50 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Cvjetno za 2018.

(90,55 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Višnjevac za 2018.

(91,19 KB)

Program Prioriteta Mjesnog odbora Josipovac za 2018.

(60,77 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(16,00 KB)

Financijski izvještaj Miroslav Vanek

(523,65 KB)

Zakon o dopunama Zakona o lokalnim izborima

(15,03 KB)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(18,47 KB)

Ispravak Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)

(12,82 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(16,22 KB)

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(41,00 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MR.SC. DANIJELE LOVOKOVIĆ, DIPL.ING.ARH. OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA

(430,76 KB)

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2018.

(290,00 KB)

Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika

(109,50 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MILANA KAMENKA OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA

(490,09 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (csv)

(19,90 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (pdf)

(213,96 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2018.

(374,16 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka

(301,48 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(213,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(173,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(228,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

(146,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(204,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe europske unije

(242,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(141,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(291,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada

(291,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(108,50 KB)

Tablični prikaz Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(536,87 KB)

Plan raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga Proracuna Grada Osijeka u 2018

(240,91 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(1,73 MB)

Godišnji plan rada Grada Osijeka za 2018.

(225,64 KB)

INTERNI PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI U GRADU OSIJEKU

(517,15 KB)

GODIŠNJI PLAN UNUTARNJE REVIZIJE GRADA OSIJEKA ZA 2018.

(438,16 KB)

STARTEŠKI PLAN UNUTARNJE REVIZIJE GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.

(672,36 KB)

Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi-udruge temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(216,28 KB)

Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava na financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(254,96 KB)

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hep d.d.

(54,26 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo

(793,49 KB)

Odluka o izmjeni Odluke o djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu Ureda Grada

(21,50 KB)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka

(145,00 KB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka

(553,00 KB)

Statut Grada Osijeka

(498,50 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(24,35 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2018. i Projekcije za 2019.-2020.

(235,28 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(1,05 MB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018

(282,70 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu

(5,26 MB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo

(1,33 MB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(19,03 KB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2017.

(315,55 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka 2017 godinu

(9,37 MB)

Plan Proračuna 2017. – Rebalans 2.

(5,53 MB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada

(3,15 MB)

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(14,50 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

(346,86 KB)

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(28,70 KB)

Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(25,48 KB)

Test

(16,66 KB)

Interreg Central Europe Shareplace

(939,64 KB)

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015.

(280,50 KB)

JAVNI POZIV vlasnicima/korisnicima građevinama koje sadržavaju azbest

(125,19 KB)

Pravila

()

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području grada Osijeka za 2017.

(448,18 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.

(1,06 MB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.

(12,02 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.

(418,47 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,88 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,87 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA

(242,43 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad

(206,65 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Retfala

(208,64 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Sarvaš

(205,67 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Klisa

(205,78 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Tenja

(203,89 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora “Osijek lijeva-obala”

(276,63 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Brijest

(205,62 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Cvjetno

(297,77 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Cvjetno za 2017.

(259,89 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Višnjevac

(275,97 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Višnjevac za 2017.

(268,53 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Josipovac

(203,18 KB)

Program izmjena programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka za 2017.

(282,42 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.

(281,73 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(383,06 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.

(401,42 KB)

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(158,53 KB)

Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(105,49 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.

(215,56 KB)

Ugovori o gospodarenju

(11,39 KB)

Zakon o sportu-pročišćeni tekst

(418,90 KB)

Kategorizacija sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(26,32 KB)

Strategija kulturnog razvitka Grada Osijeka 2014.-2020.

(351,25 KB)

Opći i posebni kriteriji za vrednovanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka

(350,43 KB)

Zakonski propisi iz područja kulture

(12,75 KB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.

(141,93 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.

(119,00 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

(214,68 KB)

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

(49,50 KB)

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

(51,00 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

(213,96 KB)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

(191,07 KB)

Obrazac-zahtjev za pristup informacijama

(51,50 KB)

Zakon o pravu na pristup informacijama

(13,17 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Donji grad

(207,62 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Donji grad za 2017.

(273,18 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Jug II

(199,55 KB)

Program prioriteta Gradska četvrti Jug II

(272,98 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Novi grad

(206,24 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Novi grad

(278,04 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Tvrđa

(110,74 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Tvrđa za 2017.

(268,21 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Industrijska četvrt

(202,23 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Industrijska četvrt za 2017.

(261,83 KB)

Program prioriteta Gradske čevrti Gornji grad za 2017.

(268,40 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Retfala za 2017.

(268,82 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Sarvaš

(268,11 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Klisa

(256,56 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Tenja za 2017.

(264,92 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora “Osijek lijeva obala”

(267,15 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Brijest

(254,53 KB)

Program Prioriteta Mjesnog odbora Josipovac za 2017.

(261,20 KB)

Odluka o mjesnoj samoupravi – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/02, 2/09, 9/09, 7A/10 i 6/18

(578,95 KB)

ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI GRADA OSIJEKA NAMIJENJENIH FINANCIRANJU MJESNE SAMOUPRAVE – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/04. i 9/09.

(167,56 KB)

PRAVILNIK O DAVANJU NA KORIŠTENJE PROSTORIJA U MJESNIM ODBORIMA I GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br.5/02. i 10/09.

(194,41 KB)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/14

(168,85 KB)

Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/16.)

(410,41 KB)

Odluke o stavljanju izvan snage planova

(873,61 KB)

Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente

(3,51 MB)

Informacija, biciklističke površine.doc

(19,00 KB)

Odluka – izmjena prostornog plana

(129,56 KB)

Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu

(33,50 KB)

Odluke

(284,84 KB)

Dokumenti

(145,03 KB)

Odluka o izradi UPU_a kompleksa Gradski vrt

(369,92 KB)

Obavijest za javnost

(50,60 KB)

Obavijest građanima i tvrtkama o mogućnostima odlaganja građevnog otpada na području grada Osijeka

(65,79 KB)

Obrazac prvokupa

(31,00 KB)

Katastar infrastrukture – Obrazac

(18,81 KB)

Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu

(33,50 KB)

Nacrt okolišne dozvole za izmjenu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje TE-TO Osijek, operatera HEP-proizvodnja d.o.o. iz Zagreba

(61,13 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o odlaganju građevnog otpada na odlagalištu Sarvaš

(38,50 KB)

Obrazac zahtjeva za poslove graditeljstva i prostorno planiranje

(99,81 KB)

Obrazac zahtjeva – reklamni panoi

(147,68 KB)

Dječji vrtići na području Grada Osijeka

(37,00 KB)

Osnovne škole na području Grada Osijeka

(51,00 KB)

Zakonski propisi iz područja odgoja, obrazovanja i tehničke kulture

(12,16 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2017.

(104,68 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2017.

(119,98 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2017.

(173,91 KB)

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016

(1,09 MB)

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016

(3,63 MB)

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016.

(282,02 KB)

Konsolidirani financijski izvještaj za 2016

(4,06 MB)

Potpora najboljim maturantima

(79,50 KB)

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2017.

(452,10 KB)

Strateški plan unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2019.

(695,62 KB)

Upute za ispunjavanje gospodarskog programa

(439,82 KB)

GP Objava 6/12

(219,00 KB)

Popis dokumentacije (prilog 2)

(70,32 KB)

Izjava (prilog 3)

(55,20 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.

(1,06 MB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.

(12,02 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.

(418,47 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,88 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,87 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA

(242,43 KB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka

(544,00 KB)

Financijsko izvješće za 2014. godinu

(17,69 MB)

Konsolidirani financijski izvještaj za 2014. godinu

(4,27 MB)

Bilješke uz financijsko izvješće Grada Osijeka za 2014

(1,15 MB)

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka 2015

(2,81 MB)

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2014.

(17,74 MB)

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2015. godinu

(7,04 MB)

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje od I-VI 2016.

(2,79 MB)

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2015

(5,13 MB)

Zahtjev za prodaju proizvoda(lubenice, borovi)

(26,50 KB)

Zahtjev za postavljanje terase

(28,00 KB)

Izjava o izvanbračnoj zajednici

(170,16 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.

(119,00 KB)

Apel za prikupljanje pomoći za poplavom pogođeno područje istočne Hrvatske

(434,50 KB)

Potpora najboljim maturantima

(79,50 KB)

Prijava za natječaj za učenike

(15,72 KB)

Prijava na natječaj za studente

(17,07 KB)

trgovačka društva

U vlasništvu ili suvlasništvu grada Osijeka

Gradski prijevoz putnika

Gradski prijevoz putnika d.o.o.
Cara Hadrijana 1
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 228 300 Informacije o prometovanju +385 (0)31 228 308 E-mail: gpp@gpp-osijek.com Službena stranica: www.gpp-osijek.com

Osječki sajam

Osječki sajam d.o.o.
Petefi Šandora 204/a
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 302 433 Telefon +385 (0)31 302 414 E-mail: osjecki.sajam@os-sajam.hr Službena stranica: www.os-sajam.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
J.J.Strossmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 209 955 Fax +385 (0)31 209 956 E-mail: uprava@inkubator.hr Službena stranica: www.inkubator.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
S. Radića 4
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 221 840 Fax +385 (0)31 221 841 E-mail: regija@obz.hr Službena stranica: www.slavonija.hr

Regionalna veletržnica

Regionalna veletržnica Osijek d.d.
Sv L. B. Mandića bb
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 298 450 Fax +385 (0)31 297 000 E-mail: veletrznica@os.t-com.hr Službena stranica: www.veletrznica.hr

Športski objekti

Športski objekti d.o.o.
Adama Reisnera 46A
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 200 506 Telefon +385 (0)31 200 513 Službena stranica: www.sportski-objekti.hr

Tera Tehnopolis

Tera Tehnopolis d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 251 000 Fax +385 (0)31 251 005 E-mail: ured@tera.hr Službena stranica: www.tera.hr

Tržnica

Tržnica d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 5
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 213 331 Fax +385 (0)31 213 327 E-mail: tajnistvo@trznica.hr Službena stranica: www.trznica.hr

Ukop

Ukop d.o.o.
Vinkovačka cesta 63D
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon centrala +385 (0)31 272 966 Telefon uprava +385 (0)31 272 655 Telefon +385 (0)31 273 655 Fax +385 (0)31 273 655 Službena stranica: www.ukop-osijek.hr

ULO hladnjača d.o.o.
Na prostoru Regionalne veletržnice u Ulici sv. Leopolda B. Mandića planirana je izgradnja ULO hladnjače d.o.o., društva koje je osnovano krajem srpnja 2008. godine. Objekt je namijenjen suvremenom skladištenju voća za očuvanje svježine ploda. Regionalna veletržnica Osijek u projektu "ULO hladnjača Osijek" sudjeluje s kapitalnim zemljištem vrijednim tri milijuna kuna, dok su vlasnici Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i Ministarstvo poljoprivrede RH. ULO hladnjača, kapaciteta 2.500 tona nalazit će se na 4.400 kvadrata Veletržnice i zauzimati 26.800 prostornih metara.
Telefon +385 (0)31 298 450 Telefaks +385 (0)31 297 000 Službena stranica:

Unikom

Unikom d.o.o.
Ružina 11
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 374 212 Fax +385 (0)31 372 683 E-mail: unikom@unikom.hr Službena stranica: www.unikom.hr

Vodovod Osijek

Vodovod-Osijek d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju

Poljski put 1
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 330 100 Telefon +385 (0)31 207 077 E-mail: vodovod@vodovod.com Službena stranica: www.vodovod.com

Zavod za stanovanje

Zavod za stanovanje d.o.o.
Franje Krežme 18
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 209 700 E-mail: info@zavodzastanovanje.hr Službena stranica: www.zavodzastanovanje.hr

Zračna luka Osijek

Zračna luka Osijek d.o.o.
Vukovarska 67, Klisa, p.p. 47
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 514 400 Fax +385 (0)31 514 460 Informacije +385 (0)60 339 339 E-mail: info@osijek-airport.hr Službena stranica: www.osijek-airport.hr

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 554 908 Fax +385 (0)31 554 908 Službena stranica: www.oieo.eu

e-servisi

IZI do Potpore

Svi natječaji na jednome mjestu

Zeleni katastar

Pregled zelenila na području grada Osijeka

CityHub

Uslikajte problem, izaberite kategoriju problema i prijavite ga.

URUDŽBENI - WEB

Internetski pristup rješavanja zahtjeva, osim građevinske dokumentacije.