Kronološke novosti. Pregledaj arhivu svih novosti >

16.02.2018

Dodjela ugovora za programe javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš dodijelila je ugovore za programe javnih potreba u kulturi za tekuću 2018. u Galeriji Waldinger u Tvrđi.

Opširnije...

16.02.2018

NAJAVA DOGAĐANJA ZA 19. VELJAČE 2018.

ponedjeljak, 19. veljače 2018.

Opširnije...

15.02.2018

15.02.2018

Osječki bračni parovi proslavili Zlatni pir

U restoranu „Kopika“ jučer su 92 osječka para proslavila 50. godišnjicu braka, dok je jedan par okrunio svoju ljubav 70. godišnjicom bračne zajednice.

Opširnije...

14.02.2018

„Valentinovo uz osječki love shopping“

Zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš posjetila je manifestaciju pod nazivom
„Valentinovo uz osječki love shopping“ u Esseker centru koju su organizirali Agencija
Osijek danas i Media Ortak – obrt za reklamu.

Opširnije...

14.02.2018

„Milijarda ustaje“

Zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš posjetila je događaj pod nazivom „Milijarda ustaje“ koji je proveden u sklopu nacionalnog preventivnog projekta „Živim život bez nasilja“ u organizaciji PU osječko-baranjske, Gradskog društva Crvenog križa Osijek, Plesnog studija Shine Osijek te učenika II. i III. gimnazije iz Osijeka.

Opširnije...

obrasci i zahtjevi

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(18,47 KB)

Ispravak Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (pročišćeni tekst)

(12,82 KB)

Plan o dopuni Plana savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(13,64 KB)

Plan savjetovanja s javnošću za 2018. Grada Osijeka

(41,00 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MR.SC. DANIJELE LOVOKOVIĆ, DIPL.ING.ARH. OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA

(430,76 KB)

Plan rada Gradskoga vijeća Grada Osijeka za 2018.

(290,00 KB)

Odluka o radnim tijelima Gradonačelnika

(101,50 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MILANA KAMENKA OD 1. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. S LISTE GRUPE BIRAČA

(490,09 KB)

Zakon o pravu na pristup informacijama

(13,17 KB)

Obrazac-zahtjev za pristup informacijama

(51,50 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2018.

(374,16 KB)

Zahtjev za produljenjem radnog vremena „Barovi“

(14,40 KB)

Zahtjev za produljenjem radnog vremena „Restorani“

(14,59 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Unutarnje revizije Grada Osijeka

(301,48 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

(213,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose

(173,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam

(228,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

(146,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i nabavu

(204,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe europske unije

(242,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(206,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo

(141,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

(291,50 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada

(291,00 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(108,50 KB)

Tablični prikaz Plana raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(536,87 KB)

Plan raspisivanja Javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga Proracuna Grada Osijeka u 2018

(240,91 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti

(1,73 MB)

Godišnji plan rada Grada Osijeka za 2018.

(225,64 KB)

STARTEŠKI PLAN UNUTARNJE REVIZIJE GRADA OSIJEKA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.

(672,36 KB)

GODIŠNJI PLAN UNUTARNJE REVIZIJE GRADA OSIJEKA ZA 2018.

(438,16 KB)

INTERNI PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI U GRADU OSIJEKU

(517,15 KB)

Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi-udruge temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(216,28 KB)

Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava na financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(254,96 KB)

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hep d.d.

(54,26 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo

(793,49 KB)

Odluka o izmjeni Odluke o djelokrugu i unutarnjem ustrojstvu Ureda Grada

(21,50 KB)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Osijeka

(145,00 KB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka

(553,00 KB)

Statut Grada Osijeka

(498,50 KB)

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2018.

(24,35 KB)

Proračun Grada Osijeka za 2018. i Projekcije za 2019.-2020.

(235,28 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Gradonačelnika

(1,05 MB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2018

(282,70 KB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu

(5,26 MB)

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo

(1,33 MB)

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Osijeka za 2017.

(19,03 KB)

Zaključak o donošenju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje I.-VI. mjesec 2017.

(315,55 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka 2017 godinu

(9,37 MB)

Plan Proračuna 2017. – Rebalans 2.

(5,53 MB)

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda Grada

(3,15 MB)

Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(14,50 KB)

Izmjene i dopune Proračuna Grada Osijeka za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.

(346,86 KB)

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(28,70 KB)

Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Osijeka

(25,48 KB)

Interreg Central Europe Shareplace

(939,64 KB)

Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području grada Osijeka za razdoblje od 2011. do 2015.

(280,50 KB)

Test

(16,66 KB)

JAVNI POZIV vlasnicima/korisnicima građevinama koje sadržavaju azbest

(125,19 KB)

Pravila

()

Dječji vrtići na području Grada Osijeka

(37,00 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.

(1,06 MB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.

(12,02 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.

(418,47 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,88 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,87 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA

(242,43 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad

(206,65 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Retfala

(208,64 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Sarvaš

(205,67 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Klisa

(205,78 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Tenja

(203,89 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora “Osijek lijeva-obala”

(276,63 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Brijest

(205,62 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Cvjetno

(297,77 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Cvjetno za 2017.

(259,89 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Višnjevac

(275,97 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Višnjevac za 2017.

(268,53 KB)

Poslovnik Vijeća Mjesnog odbora Josipovac

(203,18 KB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2016.

(452,86 KB)

Ugovori o gospodarenju

(11,39 KB)

Kategorizacija sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(26,32 KB)

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(383,06 KB)

Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(105,49 KB)

Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka

(158,53 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.

(401,42 KB)

Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.

(215,56 KB)

Zakon o sportu-pročišćeni tekst

(418,90 KB)

Strategija kulturnog razvitka Grada Osijeka 2014.-2020.

(351,25 KB)

Opći i posebni kriteriji za vrednovanje prijedloga programa javnih potreba u kulturi grada Osijeka

(350,43 KB)

Zakonski propisi iz područja kulture

(12,75 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.

(281,73 KB)

Program javnih potreba u kulturi Grada Osijeka za 2017.

(141,93 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.

(119,00 KB)

Obrazac – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

(51,00 KB)

Obrazac – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

(49,50 KB)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

(191,07 KB)

Odluka o određivanju službenika za informiranje

(25,50 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

(213,96 KB)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

(214,68 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (pdf)

(213,96 KB)

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. (csv)

(19,90 KB)

Postupci strateške procjene utjecaja na okoliš

(167,26 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Donji grad

(207,62 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Donji grad za 2017.

(273,18 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Jug II

(199,55 KB)

Program prioriteta Gradska četvrti Jug II

(272,98 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Novi grad

(206,24 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Novi grad

(278,04 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Tvrđa

(110,74 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Tvrđa za 2017.

(268,21 KB)

Poslovnik Vijeća Gradske četvrti Industrijska četvrt

(202,23 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Industrijska četvrt za 2017.

(261,83 KB)

Program prioriteta Gradske čevrti Gornji grad za 2017.

(268,40 KB)

Program prioriteta Gradske četvrti Retfala za 2017.

(268,82 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Sarvaš

(268,11 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Klisa

(256,56 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Tenja za 2017.

(264,92 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora “Osijek lijeva obala”

(267,15 KB)

Program prioriteta Mjesnog odbora Brijest

(254,53 KB)

Program Prioriteta Mjesnog odbora Josipovac za 2017.

(261,20 KB)

ODLUKA O MJESNOJ SAMOUPRAVI – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/02., 2/09., 9/09. i 7A/10

(262,26 KB)

ODLUKA O NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI GRADA OSIJEKA NAMIJENJENIH FINANCIRANJU MJESNE SAMOUPRAVE – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/04. i 9/09.

(167,56 KB)

PRAVILNIK O DAVANJU NA KORIŠTENJE PROSTORIJA U MJESNIM ODBORIMA I GRADSKIM ČETVRTIMA GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br.5/02. i 10/09.

(194,41 KB)

ODLUKA O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA I GRADSKIH ČETVRTI NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/14

(168,85 KB)

Odluka o pravima i pomoćima u sustavu socijalne skrbi (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14/16.)

(410,41 KB)

Odluke o stavljanju izvan snage planova

(873,61 KB)

Model kulturno povijesne cjeline Osijeka

(5,10 MB)

Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente

(3,51 MB)

Informacija, biciklističke površine.doc

(19,00 KB)

Odluka – izmjena prostornog plana

(129,56 KB)

Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu

(33,50 KB)

Odluke

(284,84 KB)

Dokumenti

(145,03 KB)

Odluka o izradi UPU_a kompleksa Gradski vrt

(369,92 KB)

Obavijest za javnost

(50,60 KB)

Obavijest građanima i tvrtkama o mogućnostima odlaganja građevnog otpada na području grada Osijeka

(65,79 KB)

Obrazac prvokupa

(31,00 KB)

Katastar infrastrukture – Obrazac

(39,50 KB)

Uklanjanje snijega s javnih površina sukladno Odluci o komunalnom redu

(33,50 KB)

Nacrt okolišne dozvole za izmjenu rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje TE-TO Osijek, operatera HEP-proizvodnja d.o.o. iz Zagreba

(61,13 KB)

Zahtjev za izdavanje potvrde o odlaganju građevnog otpada na odlagalištu Sarvaš

(38,50 KB)

Obrazac zahtjeva za poslove graditeljstva i prostorno planiranje

(99,81 KB)

Obrazac zahtjeva – reklamni panoi

(147,68 KB)

Osnovne škole na području Grada Osijeka

(51,00 KB)

Zakonski propisi iz područja odgoja, obrazovanja i tehničke kulture

(12,16 KB)

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Osijeka za 2017.

(104,68 KB)

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Grada Osijeka za 2017.

(119,98 KB)

Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području grada Osijeka za 2017.

(448,18 KB)

Program javnih potreba u osnovnom školstvu i posebnim programima obrazovanja i znanosti na području Grada Osijeka za 2017.

(173,91 KB)

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016

(1,09 MB)

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016

(3,63 MB)

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj Grada Osijeka za 2016.

(282,02 KB)

Konsolidirani financijski izvještaj za 2016

(4,06 MB)

Potpora najboljim maturantima

(79,50 KB)

Godišnji plan Unutarnje revizije Grada Osijeka za 2017.

(452,10 KB)

Strateški plan unutarnje revizije Grada Osijeka za razdoblje 2017.-2019.

(695,62 KB)

Upute za ispunjavanje gospodarskog programa

(439,82 KB)

GP Objava 6/12

(219,00 KB)

Popis dokumentacije (prilog 2)

(70,32 KB)

Izjava (prilog 3)

(55,20 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2016.

(1,06 MB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01. – 30.06.2016.

(12,02 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA 2015.

(418,47 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA ŠIMIĆA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,88 KB)

OBAVIJEST O DONACIJAMA VIJEĆNIKA MIROSLAVA VANEKA S LISTE GRUPE BIRAČA – 01.01.-30.06.2015.

(10,87 KB)

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE VIJEĆNICE MARGARETE KRIVIĆ S LISTE GRUPE BIRAČA

(242,43 KB)

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Osijeka

(544,00 KB)

Financijsko izvješće za 2014. godinu

(17,69 MB)

Konsolidirani financijski izvještaj za 2014. godinu

(4,27 MB)

Bilješke uz financijsko izvješće Grada Osijeka za 2014

(1,15 MB)

Bilješke uz financijski izvještaj Grada Osijeka 2015

(2,81 MB)

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2014.

(17,74 MB)

Financijski izvještaj Grada Osijeka za 2015. godinu

(7,04 MB)

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za razdoblje od I-VI 2016.

(2,79 MB)

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Osijeka za 2015

(5,13 MB)

Zahtjev za prodaju proizvoda(lubenice, borovi)

(26,50 KB)

Zahtjev za postavljanje terase

(28,00 KB)

Izjava o izvanbračnoj zajednici

(170,16 KB)

Program za mlade na području grada Osijeka 2014.-2017.

(119,00 KB)

Apel za prikupljanje pomoći za poplavom pogođeno područje istočne Hrvatske

(434,50 KB)

Potpora najboljim maturantima

(79,50 KB)

Prijava za natječaj za učenike

(15,72 KB)

Prijava na natječaj za studente

(17,07 KB)

trgovačka društva

U vlasništvu ili suvlasništvu grada Osijeka

Gradski prijevoz putnika

Gradski prijevoz putnika d.o.o.
Cara Hadrijana 1
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 228 300 Informacije o prometovanju +385 (0)31 228 308 E-mail: gpp@gpp-osijek.com Službena stranica: www.gpp-osijek.com

Osječki sajam

Osječki sajam d.o.o.
Petefi Šandora 204/a
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 302 433 Telefon +385 (0)31 302 414 E-mail: osjecki.sajam@os-sajam.hr Službena stranica: www.os-sajam.hr

Poduzetnički inkubator BIOS

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.
J.J.Strossmayera 341
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 209 955 Fax +385 (0)31 209 956 E-mail: uprava@inkubator.hr Službena stranica: www.inkubator.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
S. Radića 4
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 221 840 Fax +385 (0)31 221 841 E-mail: regija@obz.hr Službena stranica: www.slavonija.hr

Regionalna veletržnica

Regionalna veletržnica Osijek d.d.
Sv L. B. Mandića bb
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 298 450 Fax +385 (0)31 297 000 E-mail: veletrznica@os.t-com.hr Službena stranica: www.veletrznica.hr

Športski objekti

Športski objekti d.o.o.
Adama Reisnera 46A
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 200 506 Telefon +385 (0)31 200 513 Službena stranica: www.sportski-objekti.hr

Tera Tehnopolis

Tera Tehnopolis d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 251 000 Fax +385 (0)31 251 005 E-mail: ured@tera.hr Službena stranica: www.tera.hr

Tržnica

Tržnica d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 5
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 213 331 Fax +385 (0)31 213 327 E-mail: tajnistvo@trznica.hr Službena stranica: www.trznica.hr

Ukop

Ukop d.o.o.
Vinkovačka cesta 63D
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon centrala +385 (0)31 272 966 Telefon uprava +385 (0)31 272 655 Telefon +385 (0)31 273 655 Fax +385 (0)31 273 655 Službena stranica: www.ukop-osijek.hr

ULO hladnjača d.o.o.
Na prostoru Regionalne veletržnice u Ulici sv. Leopolda B. Mandića planirana je izgradnja ULO hladnjače d.o.o., društva koje je osnovano krajem srpnja 2008. godine. Objekt je namijenjen suvremenom skladištenju voća za očuvanje svježine ploda. Regionalna veletržnica Osijek u projektu "ULO hladnjača Osijek" sudjeluje s kapitalnim zemljištem vrijednim tri milijuna kuna, dok su vlasnici Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i Ministarstvo poljoprivrede RH. ULO hladnjača, kapaciteta 2.500 tona nalazit će se na 4.400 kvadrata Veletržnice i zauzimati 26.800 prostornih metara.
Telefon +385 (0)31 298 450 Telefaks +385 (0)31 297 000 Službena stranica:

Unikom

Unikom d.o.o.
Ružina 11
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 374 212 Fax +385 (0)31 372 683 E-mail: unikom@unikom.hr Službena stranica: www.unikom.hr

Vodovod Osijek

Vodovod-Osijek d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju

Poljski put 1
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 330 100 Telefon +385 (0)31 207 077 E-mail: vodovod@vodovod.com Službena stranica: www.vodovod.com

Zavod za stanovanje

Zavod za stanovanje d.o.o.
Franje Krežme 18
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 209 700 E-mail: info@zavodzastanovanje.hr Službena stranica: www.zavodzastanovanje.hr

Zračna luka Osijek

Zračna luka Osijek d.o.o.
Vukovarska 67, Klisa, p.p. 47
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 514 400 Fax +385 (0)31 514 460 Informacije +385 (0)60 339 339 E-mail: info@osijek-airport.hr Službena stranica: www.osijek-airport.hr

Obnovljivi izvori energije

Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o.
Trg Ljudevita Gaja 6
31000 Osijek, Hrvatska
Telefon +385 (0)31 554 908 Fax +385 (0)31 554 908 Službena stranica: www.oieo.eu

e-servisi

Zeleni katastar

Pregled zelenila na području grada Osijeka

CityHub

Uslikajte problem, izaberite kategoriju problema i prijavite ga.

URUDŽBENI - WEB

Internetski pristup rješavanja zahtjeva, osim građevinske dokumentacije.