JAVNI POZIV za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.

Dokumentacija:

Obrasci za prijavu:

Obrasci koje je potrebno dostaviti prije ugovaranja:

Ostala dokumentacija:

Obrasci za izvještavanje o provedenoj aktivnosti:

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za financiranje aktivnosti udruga u području socijalne djelatnosti i zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Osijeka u 2017.
Scroll Up