Ružica Šimić

funkcija: v.d. Tajnika Grada
telefon: 229-250
broj sobe: 54
e-pošta: ruzica.simic@osijek.hr

generic_osijek_big