Zamjenici gradonačelnika

Gradonačelnik ima dva zamjenika. Zamjenici pomažu gradonačelniku u obavljanju poslova iz njegovog djelokruga koje im on povjeri, zamjenjuju ga u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti te obavljaju druge poslove sukladno propisima i općim aktima Grada.

DENIS AMBRUŠ

kontakt:
tel: 031 229 202
e-mail: denis.ambrus@osijek.hr

životopis:

Denis Ambruš rođen je u Osijeku 1970. godine, gdje je završio Matematičko-informatičku gimnaziju. Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao zvanje diplomiranog inženjera arhitekture. Poslijediplomski studij prostornog i urbanističkog planiranja završio je na Građevinsko-geodetskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani i stekao stručno zvanje magistra znanosti.

Radio je u nekoliko projektnih ureda, u osječkom Ekonomsko-tehničkom zavodu, te kao asistent na Građevinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Autor je niza poslovnih i drugih projekata (banke, škole, tržni centri...). Između ostalog, koautor je urbanističkog idejnog rješenja kompleksa Gradski vrt u Osijeku, te autor svečanog oltara prilikom posjete pape Ivana Pavla II. Osijeku 2003. godine.

Na arhitektonsko-urbanističkim natječajima u zemlji i inozemstvu, osvojio je više nagrada i nekoliko otkupa radova. Na međunarodnom natječaju "Solutions" u sklopu 24. Salona mladih u Zagrebu primio je prestižno priznanje "honourable mention", ocjenjivača Makoto Sei Watanabea. Aktivni je sudionik brojnih domaćih i međunarodnih skupova urbanista i prostornih planera na kojima je održavao znanstveno-stručna izlaganja.

Govori engleski i slovenski jezik. Živi u Osijeku, a otac je trogodišnjeg sina.

VLADIMIR HAM

kontakt:
tel: 031 229 203
e-mail: vladimir.ham@osijek.hr

životopis:

Vladimir Ham rođen je u Osijeku 1981. godine, gdje je završio Prirodoslovno-matematičku gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Radio je kao voditelj, novinar i urednik u više radijskih i televizijskih medija, bio je direktor agencije za marketing i odnose s javnošću, a slične poslove je obavljao i u osječkom HNK.

Pored navedenih profesionalnih radnih aktivnosti, obavljao je i obavlja niz honorarnih poslova voditelja međunarodnih seminara i sličnih događanja, a bio je i glavni urednik časopisa Njemačka riječ – Deutsches Wort. Aktivni je član Njemačke Zajednice (Deutsche Gemeinschaft) u Hrvatskoj, Rotary kluba J.J.Strossmayer, a bio je i dugogodišnji tajnik Hrvatske glazbene mladeži u Osijeku.

Sudionik je i polaznik niza domaćih i međunarodnih seminara i edukacija s područja eurointegracija, odnosa s javnošću, kulture i medija, te informiranja o djelovanju pripadnika nacionalnih manjina.

Dobitnik je nagrade Svjetskog Saveza Podunavskih Švaba za zasluge u promicanju njemačke kulture, kao i nagrade i priznanja međunarodne studentske udruge AIESEC.

Govori njemački, engleski i francuski jezik. Živi u Osijeku i oženjen je suprugom Marijom.