Socijalna skrb i zdravstvo

Socijalna skrb je djelatnost kojom se ostvaruje društvena briga i interes za socijalnu sigurnost osoba, kojima je pored svih drugih mjera i regulativa za ostvarivanje ekonomske, socijalne i osobne sigurnosti, potrebna pomoć i društvene zajednice.

U Upravnom odjelu za socijalnu skrb i zdravstvo obavljaju se poslovi vezani za provedbu Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Grada Osijeka, poticanja primjene djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih građana s ciljem angažiranja humanitarnih i drugih izvora radi osiguravanja racionalnog i učinkovitog korištenja robnih i novčanih resursa, obavljaju i poslovi vezani za zadovoljenje potreba građana u području zaštite zdravlja, te zdravstvene zaštite životinja i bilja i drugi poslovi iz nadležnosti grada