Sportski objekti

I.KATEGORIJA

Kapitalne sportske građevine od posebnog značenja za Grad Osijek, velike materijalne vrijednosti kojima upravlja trgovačko društvo Športski objekti d.o.o. Osijek:

 1. NSD „Gradski vrt“, K.Trpimira 23, Osijek
 2. Sportska dvorana Zrinjevac, Adama Reisnera 46/A, Osijek
 3. Sportska dvorana JUG, Kralja Petra Svačića, Osijek
 4. Sportski centar „Sokolski dom“, Kralja Zvonimira 5, Osijek
 5. Srednjoškolsko igralište, Istarska 1, Osijek
 6. Gradski bazeni, M. Divalta 2/a, Osijek
 7. SRC „Copacabana“, Tvrđavica bb, Osijek
 8. Teniski centar „Osijek“, Perivoj kralj Tomislava 1, Osijek
 9. Streljana Pampas, Šandora Petefija 204/A, Osijek
 10. Sportski centar Mačkamama, Gacka 1, Osijek
 11. Boćarski dom Retfala, Lj. Posavskog 29/a, Osijek
 12. Hipodrom Pampas, Šandora Petefija 80/a, Osijek
 13. Sportski centar „Olimpija“, Zeleno polje 32, Osijek
 14. Sportski centar „Grafičar“, Sljemenska 1, Osijek

II. KATEGORIJA

Sportske građevine kojima upravljaju sportski klubovi i savezi, sportske zajednice, ustanove i trgovačka društva registrirana za obavljanje sportske djelatnosti upravljanja i održavanja sportskih građevina.

 1. Sokolski dom, gimnastička zgrada i svlačionice - Kralja Zvonimira 5, – Gimnastičko društvo Osijek –Žito
 2. Sportski centar „LIO“ – Bračka 2 - MLADOST d.o.o. - Akademija Krpan&Babić
 3. Stadion „Gradski vrt“ – W.Wilsona 2, - Nogometni klub Osijek s.d.d.
 4. Kuglana Pampas, Š. Petefija 204/a- Kuglački klub Osijek
 5. Kuglana Grafičar, J. J. Strossmayera 92, Kuglački klub Devetka
 6. Sportski centar Višnjevac, N. Š. Zrinjskog 28 - Nogometni klub Višnjevac
 7. Sportski centar Bikara, Velebitska 3 - Nogometni klub Metalac
 8. Omladinski sportski park, T. Smičiklasa 1 - Nogometni klub Elektra
 9. Sportski centar Tenja, Sv. Ane 1 - Nogometni klub Slavonac – nogometno igralište

10. Sportski centar Josipovac-nogomet, Kralja Stjepana Držislava 1c - Nogometni klub

Radnik

11. Sportski centar Josipovac-rukomet, Kralja Stjepana Držislava 1c - Rukometni klub

12. Nogometno igralište Sarvaš, Osječka 64 - Nogometni klub Sarvaš

13. Dvorana za borilačke sportove, I. G. Kovačića 2 - BK Mladost

14. Motonautički dom Retfala, Pampas 31 - Motonautički klub Retfala

15. Motonautički dom Neptun, Srma ulica – Motonutički klub Neptun

16. Centar terapijskog jahanja, Šandora Petefija 80/c - Udruga „Mogu“

17. Sportski centar Brijest, Nogometni klub Brijest

18. Sportski centar Dravska ulica – Dravska ulica bb. – Boćarski klub Višnjevac

19. Zračna luka Čepin – Čepinska bb, Aero klub Osijek

III. KATEGORIJA

Popis rekreacijskih i športskih površina na području Grada Osijeka koje se povjeravaju na upravljanje i održavanje Športskim objektima:

1.GČ RETFALA

1.1.Športsko igralište - Ljudevita Posavskog – kč.br. 767/1 ( u dijelu koji se odnosi na košarkaško igralište, kč.br. 773, kč.br.774, sve u k.o.Osijek).

2.GČ GORNJI GRAD

2.1.ŠRC “Heroji Rosinjače” – kč.br. 9529/4, 9530/4,9530/5, 9537/1, 9537/2, sve u k.o.Osijek.

3.GČ INDUSTRIJSKA ČETVRT

3.1.Športsko igralište - Filipovica, Bednjanska – kč.br.11428/9, k.o. Osijek.

4.GČ TVRĐA

4.1.Športsko igralište “Doline” Vij. I. Meštrovića – kč.br.6665/1, k.o.Osijek.

5.GČ NOVI GRAD

5.1.Športsko igralište - Sjenjak, - kč.br.6445/1, 8949/1,obje u k.o.Osijek.

5.2.Športsko igralište - I. G. Kovačića – kč.br.6445/44, k.o.Osijek.

5.3.Boćalište - Vatrogasna – kč.br. 6294/1,6294/2, obje u k.o. Osijek

6.GČ JUG II

6.1.Športsko igralište - Stonska – kč.br. 9930/1, k.o.Osijek.(napomena – predmetno igralište je vlasništvo Republike Hrvatske - upisano u zk.ul.br. 21330, a Grad Osijek održava navedenu površinu).

7.GČ DONJI GRAD

7.1.Mali nogomet – Vijenac Murse - kč.br. 7364/4, k.o. Osijek

8.MO CVJETNO

8.1.Športsko igralište - Vijenac lipa – kč.br. 10835/40, k.o.Osijek.

9.MO LIJEVA OBALA

9.1.Športsko igralište - P. E. Savojskog, kč.br. 1022/1, k.o.Tvrđavica-Podravlje.

9.2.Športsko igralište – Tvrđavica – kč.br. 52 i kč.br.53, k.o.Tvrđavica-Podravlje.

10.MO SARVAŠ

10.1.Športsko igralište - Lj. Gaja – kč.br.628, k.o.Sarvaš.

10.2.Boćalište – Ulica Hrvatskih junaka – kč.br.661/8, k.o. Sarvaš.

11.MO TENJA

11.1.Športsko igralište – Orljavska – kč.br. 1910/161, k.o.Tenja.

11.2.Rukometno igralište - Vlatka Mačeka – kč.br. 730, k.o.Tenja.

12.MO KLISA

12.1.Športsko igralište centar – Vukovarska –kč.br.122/1,123/1,sve u k.o.Klisa

IV. KAEGORIJA

Školske sportske dvorane, građevine u sklopu osnovnih škola kojih je osnivač Grad Osijek i koje su prvenstveno namijenjene provedbi nastave tjelesne i zdravstvene kulture, radu školskog sportskog društva i izvannastavnim aktivnostima učenika.

Školske sportske dvorane građevine u sklopu osnovnih škola kojih je osnivač Grad
1.

JOSIPOVAC

31221 Josipovac, Osječka77/a

2.

„RETFALA“

31000 Osijek, Kapelska 51/a

3.

IVANA FILIPOVIĆA

31000 Osijek, Kalnička bb

4.

VLADIMIRA BECIĆA

31000 Osijek, Vij.A.Cesarca 36

5.

SVETE ANE

31000 Osijek, Sv. Ane 2

6.

FRANJE KREŽME

31000 Osijek, Školska 3

7.

ANTUNA MIHANOVIĆA

31000 Osijek, I.Gundulića 5/a

8.

„DOBRIŠA CESARIĆ“

31000 Osijek, Neretvanska 10

9.

AUGUST ŠENOA

31000 Osijek, Drinska 14

10.

VIJENAC

31000 Osijek,V.I.Meštrovića 36

11.

„MLADOST“

31000 Osijek, Sjenjak 7

12.

FRANA KRSTE FRANKOPANA

31000 Osijek, Frankopanska 64

13.

TENJA

31207 Tenja, Svete Ane 2

14.

„GRIGOR VITEZ“

31000 Osijek, Korčulanska 1

15.

„TIN UJEVIĆ“

31000 Osijek, Opatijska bb

16.

16.a

LJUDEVITA GAJA

31000 Osijek, Krstova 99

Područna škola SARVAŠ

31 204 Sarvaš, Osječka 51

17.

VIŠNJEVAC

31220 Višnjevac, Crni put 41

18.

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "I. ŠTARK"

31000 Osijek, Drinska 12b

19.

PKC MAĐARA

31000 Osijek, Drinska 12a

20.

JAGODE TRUHELKE

31000 Osijek, Crkvena 23