Sportski objekti

I. KATEGORIJA

Sportske građevine I. kategorije - kapitalne sportske građevine od posebnog značenja za Grad Osijek, velike materijalne.

 • NSD „Gradski vrt“, K. Trpimira 23, Osijek
 • Sportska dvorana Zrinjevac, Adama Reisnera 46/A, Osijek
 • Sportska dvorana JUG, Ulica kralja Petra Svačića 67, Osijek
 • Srednjoškolsko igralište, Istarska 1, Osijek
 • Gradski bazeni, M. Divalta 2/a, Osijek
 • SRC „Copacabana“, Biljska cesta 1e, Osijek
 • Teniski centar „Osijek“, Perivoj kralj Tomislava 1, Osijek
 • Streljana Pampas, Šandora Petefija 204/A, Osijek
 • Sportski centar Mačkamama, Gacka 1, Osijek
 • Boćarski dom Retfala, Lj. Posavskog 29/a, Osijek
 • Hipodrom Pampas, Šandora Petefija 80/a, Osijek
 • Sportski centar „Olimpija“, Zeleno polje 32, Osijek

II. KATEGORIJA

Sportske građevine II. kategorije - sportske građevine od značenja za sport grada Osijeka, uzimajući u obzir vrijednost građevina, razvoj sporta, povijesnu ulogu i broj korisnika.

 1. Sportski centar „LIO“ – Bračka 2 - MLADOST d.o.o. - Akademija Krpan&Babić
 2. Stadion „Gradski vrt“ – W. Wilsona 2, - Nogometni klub Osijek s.d.d.
 3. Sportski centar „Sokolski Dom“ Osijek, K. Zvonimira 5 – Centar Sokol d.o.o.
 4. Kuglana Pampas, Š. Petefija 204/a- Kuglački klub Osijek
 5. Kuglana Grafičar, J. J. Strossmayera 92, - Kuglački klub Devetka
 6. Sportski centar Višnjevac, N. Š. Zrinjskog 28 - Nogometni klub Višnjevac
 7. Sportski centar Grafičar, Sljemenska 1 – Nogometna škola mladeži NK Grafičar Vodovod Osijek
 8. Sportski centar Bikara, Velebitska 3 - Nogometni klub Metalac
 9. Omladinski sportski park, T. Smičiklasa 1 - Nogometni klub Elektra
 10. Sportski centar Tenja, Sv. Ane 1 - Nogometni klub Slavonac
 11. Sportski centar Josipovac-nogomet, Kralja Stjepana Držislava 1c - Nogometni klub

Radnik

 1. Sportski centar Josipovac-rukomet, Kralja Stjepana Držislava 1c - Rukometni klub
 2. Nogometno igralište Sarvaš, Osječka 64 - Nogometni klub Sarvaš
 3. Dvorana za borilačke sportove, I. G. Kovačića 2 - BK Mladost
 4. Sportski objekt „Sjenjak“- I. G. Kovačića 2a - Boćarski klub Sjenjak
 5. Motonautički dom Retfala, Pampas 31 - Motonautički klub Retfala
 6. Centar terapijskog jahanja, Šandora Petefija 80/c - Udruga „Mogu“
 7. Sportski centar Brijest, Nogometni klub Brijest
 8. Sportski centar Dravska ulica – Dravska ulica bb. – Boćarski klub Višnjevac
 9. Zračna luka Čepin – Čepinska bb, Aero klub Osijek

III. KATEGORIJA

Sportske građevine III. kategorije - javne rekreacijske i sportske površine na području grada Osijeka koje su povjerene na upravljanje i održavanje Športskim objektima:

1.GČ RETFALA

1.1.Športsko igralište - Ljudevita Posavskog – kč.br. 767/1 ( u dijelu koji se odnosi na košarkaško igralište, kč.br. 773, kč.br.774, sve u k.o.Osijek).

2.GČ GORNJI GRAD

2.1.ŠRC “Heroji Rosinjače” – kč.br. 9529/4, 9530/4,9530/5, 9537/1, 9537/2, sve u k.o.Osijek.

3.GČ INDUSTRIJSKA ČETVRT

3.1.Športsko igralište - Filipovica, Bednjanska – kč.br.11428/9, k.o. Osijek.

4.GČ TVRĐA

4.1.Športsko igralište “Doline” Vij. I. Meštrovića – kč.br.6665/1, k.o.Osijek.

5.GČ NOVI GRAD

5.1.Športsko igralište - Sjenjak, - kč.br.6445/1, 8949/1,obje u k.o.Osijek.

5.2. Športsko igralište - I. G. Kovačića – kč.br.6445/44, k.o.Osijek.

5.3. Boćalište - Vatrogasna – kč.br. 6294/1,6294/2, obje u k.o. Osijek

6.GČ JUG II

6.1.Športsko igralište - Stonska – kč.br. 9930/1, k.o.Osijek.(napomena – predmetno igralište je vlasništvo Republike Hrvatske - upisano u zk.ul.br. 21330, a Grad Osijek održava navedenu površinu).

7.GČ DONJI GRAD

7.1.Mali nogomet – Vijenac Murse - kč.br. 7364/4, k.o. Osijek

8.MO CVJETNO

8.1.Športsko igralište - Vijenac lipa – kč.br. 10835/40, k.o.Osijek.

9.MO LIJEVA OBALA

9.1. Športsko igralište - P. E. Savojskog, kč.br. 1022/1, k.o.Tvrđavica-Podravlje.

9.2.Športsko igralište – Tvrđavica – kč.br. 52 i kč.br.53, k.o.Tvrđavica-Podravlje.

10.MO SARVAŠ

10.1. Športsko igralište - Lj. Gaja – kč.br.628, k.o.Sarvaš.

10.2.Boćalište – Ulica Hrvatskih junaka – kč.br.661/8, k.o. Sarvaš.

11.MO TENJA

11.1.Športsko igralište – Orljavska – kč.br. 1910/161, k.o.Tenja.

11.2.Rukometno igralište - Vlatka Mačeka – kč.br. 730, k.o.Tenja.

12.MO KLISA

12.1.Športsko igralište centar – Vukovarska –kč.br.122/1,123/1,sve u k.o.Klisa

IV. KATEGORIJA

Školske sportske dvorane, građevine u sklopu osnovnih škola kojih je osnivač Grad Osijek i koje su prvenstveno namijenjene provedbi nastave tjelesne i zdravstvene kulture, radu školskog sportskog društva i izvannastavnim aktivnostima učenika.

  Školske sportske dvorane građevine u sklopu osnovnih škola kojih je osnivač Grad
1. JOSIPOVAC
31221 Josipovac, Osječka77/a
2. „RETFALA“
31000 Osijek, Kapelska 51/a
3. IVANA FILIPOVIĆA
31000 Osijek, Kalnička bb
4. VLADIMIRA BECIĆA
31000 Osijek, Vij.A.Cesarca 36
5. SVETE ANE
31000 Osijek, Sv. Ane 2
6. FRANJE KREŽME
31000 Osijek, Školska 3
7. ANTUNA MIHANOVIĆA
31000 Osijek, I.Gundulića 5/a
8. „DOBRIŠA CESARIĆ“
31000 Osijek, Neretvanska 10
9. AUGUST ŠENOA
31000 Osijek, Drinska 14
10. VIJENAC
31000 Osijek,V.I.Meštrovića 36
11. „MLADOST“
31000 Osijek, Sjenjak 7
12. FRANA KRSTE FRANKOPANA
31000 Osijek, Frankopanska 64
13. TENJA
31207 Tenja, Svete Ane 2
14. „GRIGOR VITEZ“
31000 Osijek, Korčulanska 1
15. „TIN UJEVIĆ“
31000 Osijek, Opatijska bb
16.
16.a
LJUDEVITA GAJA
31000 Osijek, Krstova 99
Područna škola SARVAŠ
31 204 Sarvaš, Osječka 51
17. VIŠNJEVAC
31220 Višnjevac, Crni put 41
18. CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "I. ŠTARK"
31000 Osijek, Drinska 12b
19. PKC MAĐARA
31000 Osijek, Drinska 12a
20. JAGODE TRUHELKE
31000 Osijek, Crkvena 23