Projekt "Osijek-zdravi grad"

Grad Osijek pristupio je projektu ZDRAVI GRADOVI u 1990.godini. Gradovi koji pristupaju navedenom projektu moraju ispunjavati određene uvjete i boriti se da dostignu utvrđene ciljeve Europske strategije "Zdravlje za sve u 21 stoljeću".

"Osijek - zdravi grad" veliki je projekt koji od 1990. godine provodi Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo te u sklopu kojega je u proteklih godina realizirano niz projekata za poboljšanje kvalitete života u gradu na Dravi. Naime, od kada je Osijek postao član Hrvatske mreže zdravih gradova, riješeni su brojni gradski, socijalni i zdravstveni problemi, među kojima pomoć djeci u ratnim godinama, stvaranje uvjeta za uključivanje osoba s invaliditetom u životnu zajednicu, briga o socijalno ugroženim građanima, zbrinjavanje beskućnika i zlostavljane djece.

Osijek je prvi grad u Hrvatskoj koji je u sklopu Hrvatske mreže zdravih gradova prije nekoliko godina potaknuo rješavanje problema ambrozije pa se tako u našem gradu u tom smislu puno radi. A koliko je gradska uprava uporna u pogledu uklanjanja ovog alergegon korova govori i činjenica da Grad Osijek svake godine donosi Plan aktivnosti na suzbijanju alergenih korova, posebno ambrozije na području grada Osijeka.

Djelovanjem projekta "Osijek - zdravi grad", Grad Osijek postao je socijalno osjetljivija zajednica te prepoznaje vlastite građane kao resurs u odnosu na koje stvara uvjete za veću socijalnu sigurnost i kvalitetu života uopće.

Projekt "Osijek-zdravi grad"