Program kontrole komaraca

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79/07., 113/08., 43/09.) propisano je da su Republika Hrvatska, županije, odnosno Grad Zagreb, općine i gradovi obvezni osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisane ovim Zakonom te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.

Temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, Grad Osijek i Zajednica ponuditelja Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije-nostelj ponude i Cosmosol d.o.o., Asanator d.o.o., Pestrid d.o.o., Sanitacije d.d. i Vetam d.o.o. zaključili su Okvirni sporazum o pružanju usluga kontrole i suzbijanja komaraca.

Grad Osijek i Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Franje Krežme 1, Osijek, sklopili su Ugovor o obavljanju stručnog nadzora nad provođenjem usluge preventivne deratizacije na području grada Osijeka u 2015.

Grad Osijek i Zajednica ponuditelja Odjel za biologiju, Sveučilišta J.J. Strossmayera, Cara Hadrijana 8a, Osijek i Gekom d.o.o., Trg Senjskih uskoka 1-2, Zagreb, sklopili su 28. travnja 2015. Ugovor o pružanju usluga monitoringa, istraživanja komaraca, razvoja prognostičkog modela, upravljanje sustavom suzbijanja komaraca i kontrola učinkovitosti tretmana u gradu Osijeku

Program kontrole komaraca