Program deratizacije

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br. 79/07., 113/08., 43/09.) propisano je da su Republika Hrvatska, županije, odnosno Grad Zagreb, općine i gradovi obvezni osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti propisane ovim Zakonom te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.

Grad Osijek i Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Franje Krežme 1, Osijek, sklopili su Ugovor o obavljanju stručnog nadzora nad provođenjem usluge preventivne deratizacije na području grada Osijeka u 2015.

Program deratizacije