Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja u gradu Osijeku

Svjetski dan zdravlja obilježava se svake godine 7. travnja pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije s ciljem da se javnost senzibilizira na zdravstvene probleme koji utječu na širu populaciju, važnost prevencije i ulaganja u zdravlje.

Sveopći je cilj Svjetskog dana zdravlja integrirati Dan u stalnu politiku javnog zdravstva, koja će se provoditi nizom aktivnosti na razini ulice, susjedstva, na lokalnoj, državnoj i regionalnoj razini. Dan bi trebao služiti kao pokretač ili simbol potreba da se zdravlje što više uklopi i postane nezaobilazan dio urbanog planiranja i kreiranja urbane politike. Dan može biti pokretač dugoročne obveze da se zdravlju pristupa sa stajališta demografskih pokazatelja – ukazujući na čimbenike koji mogu utjecati na naše zdravlje – putem više sektora i partnera, uključujući civilno društvo i pojedinačne građane.

Zbog sve većeg broja udruga u gradu Osijeku, njihovog razvoja i razvoja potencijalnih partnerstava, te stvaranja suradnje između Grada Osijeka, udruga, njihovih članova i građana grada Osijeka ukazala se potreba jednogodišnjeg okupljanja i predstavljanja svih udruga na jednom mjestu. Udruge su iskazale želju i navele potrebu za otvaranjem novih komunikacijskih oblika i skraćivanja puta do krajnjih potencijalnih korisnika. Zbog navedenog, Grad Osijek već tradicionalno organizira predstavljanje udruga zdravstvene i socijalno humanitarne djelatnosti povodom Svjetskog dana zdravlja.