Aktivnosti na suzbijanju alergenih korova, a posebno ambrozije na području Grada Osijeka

Aktivnosti na suzbijanju alergenih korova, a posebno ambrozije na području Grada Osijeka u cilju sprečavanja alergijskih bolesti

Alergije danas zauzimaju značajno mjesto u pobolu stanovnika Grada Osijeka. S obzirom na sve prisutniji problem širenja ambrozije s vrlo visokim koncentracijama peludi u zraku u vrijeme cvatnje biljke nameće se potreba za organiziranom kontrolom širenja, odnosno suzbijanjem tog alergenog korova, kako bi se koncentracije peludi u zraku smanjile na manje od 30 zrnaca u m3. To je i preporuka europskih aerobiologa, jer samo stalnim praćenjem koncentracije peludi u zraku i stalnim uništavanjem mladih biljaka ambrozije može se kontrolirati njeno širenje u svrhu prevencije pojava alergija.

Gradonačelnik Grada Osijeka donio je Plan aktivnosti na suzbijanju alergenih korova, posebno ambrozije na području Grada Osijeka za 2013. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 5/13.) s ciljem provedbe aktivnosti važnim za rješavanje ovoga javno zdravstvenog problema.

Navedenim Planom aktivnosti planirat će se provedba sljedećih aktivnosti:

  • mjerenje koncentracije peludi u zraku koje provodi Zavod za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije,
  • provođenje aktivnosti u cilju edukacije građana o štetnosti alergenih korova, posebno ambrozije,
  • provođenje organiziranih akcija uništavanja i suzbijanja ambrozije (Udruga Tuljan),
  • uključivanje gradskih četvrti i mjesnih odbora u provođenju planiranih aktivnosti,
  • edukacija učenika osnovnih škola o alergijskim bolestima,
  • praćenje zdravstvenih poteškoća građana,
  • poduzimanje mjera sukladno zakonskim i podzakonskim aktima
  • omogućavanje građanima dostupnost informacija o koncentraciji peludi u zraku putem sredstava za javno priopćavanje i dr.