Zdravstvo

Javne potrebe u području zdravstva Grada Osijeka obuhvaćaju provedbu javnozdravstvenih mjera i veterinarskih mjera kako slijedi:

  • Program kontrole komaraca
  • Program deratizacije
  • Projekt "Osijek-zdravi grad"
  • Preventivni programi i aktivnosti na prevenciji ovisnosti
  • Kapitalne donacije za ustanove i udruge zdravstvene zaštite
  • Sklonište za životinje i higijeničarska služba
  • Kontrola kakvoće voda za kupanje na površinskim vodama kopna tijekom sezone kupanja

KATEGORIJE

Zdravstvo