Program osiguranja pristupačnosti za osobe s invaliditetom u gradu Osijeku za razdoblje od 2010. do 2015. godine

Gradsko vijeće grada Osijeka usvojilo je Program osiguravanja pristupačnosti za osobe s invaliditetom u gradu Osijeku za razdoblje od 2010. do 2015. godine. Aktivnosti, poslovi i djelatnosti iz Programa pristupačnosti od značaja su za rješavanje svakodnevnog življenja osoba s invaliditetom i njihovog uključivanja u zajednicu na području grada Osijeka.

Program osiguravanja pristupačnosti za osobe s invaliditetom u gradu Osijeku za razdoblje od 2010. do 2015. godine možete pogledati ovdje.

Temeljem usvojenog Programa Gradonačelnik grada Osijeka osnovao je Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Osijeka kao stručnu radnu skupinu. Povjerenstvo postupa sukladno Programu pristupačnosti, važećim propisima i pravilima struke.