Program socijalne skrbi Grada Osijeka

Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/11.) utvrđeni su korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći u sustavu socijalne skrbi Grada Osijeka, uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnost i postupak. Svrha socijalnog programa je osigurati građanima viši standard socijalne zaštite od onoga koji se propisuje i osigurava na državnoj razini.

SOCIJALNA SKRB

I. Program socijalne skrbi Grada Osijeka

Program socijalne skrbi Grada Osijeka predstavlja cjelovit sustav mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana, a osobito najsiromašnijih i socijalno isključenih građana s prebivalištem na području grada Osijeka.

1. Pomoć za podmirenje troškova stanovanja

2. Pomoć za troškove ogrjeva

3. Pomoć prehrane u pučkoj kuhinji

4. Privremeni smještaj beskućnika u prihvatilište

5. Pomoć za troškove javnog gradskog prijevoza

a) pomoć za besplatan gradski prijevoz učenika srednjih škola i studenata

b) pomoć u organiziranju prijevoza osoba s invaliditetom

6. Pomoć za besplatan topli obrok učenika u osnovnim školama

7. Jednokratna pomoć

8. Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

9. Poklon djeci iz socijalno ugroženih obitelji za božićne blagdane

10. Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

11. Jednokratna pomoć za umirovljenike i socijalno ugrožene obitelji povodom Uskrsa i Božića

12. Pomoć u smještaju djece iz socijalno ugroženih obitelji u vrtiće i jaslice

13. Privremeni smještaj žrtava obiteljskog nasilja

14. Pomoć i njega u kući

15. Program višednevnog boravka u prirodi (škola u prirodi, ljetovanje) za djecu iz obitelji lošijeg imovinskog stanja

II. Potpore i donacije ustanovama i udrugama u socijalnoj skrbi

Program socijalne skrbi Grada Osijeka