Pregled broja korisnika pomoći za stanovanje

Značajan dio građana grada Osijeka u lošem je socijalnom položaju i nema zadovoljavajući pristup javnim dobrima i uslugama, a zbog recesije, povećanja nezaposlenosti i proračunskih problema može se očekivati daljnje pogoršanje socijalne slike.

Osijek, kao i cijela Hrvatska, uslijed svjetske gospodarske krize, ali i domaćih poteškoća ima značajan broj osoba kojima prijeti nezaposlenost, siromaštvo i socijalna isključenost.

Na dan 09. ožujka 2016. godine Grad Osijek plaća režijske troškove za 1948 članova u 879 obitelji.

Pregled broja korisnika pomoći za stanovanje