Socijalna skrb

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi socijalna skrb je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, s ciljem unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Mjere socijalne politike Grada Osijeka usmjerene su prema općem poboljšanju uvjeta života najsiromašnijih i socijalno isključenih građana s prebivalištem na području grada Osijeka.

Socijalna slika Grada Osijeka