OBJAVLJENO 20.01.2015. 20:45

ODLUKA O MJESNOJ SAMOUPRAVI – Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/02., 2/09., 9/09. i 7A/10