Mjesni odbor Višnjevac

Sjedište:

Mjesni odbor Višnjevac
Strossmayerova 2

Tel: 031/321 317

Fax: 031/ 351 422

E-mail: visnjevac@osijek.hr

Područje:

Područje mjesnog odbora graniči:

- s istoka: Petruš kanal
- sa zapada: kanal Crni fok
- sa sjevera: rijeka Drava od Crnog foka do Petruš kanala
- s juga: obilaznica od pravca Petruš kanal do pravca Crni fok

ABECEDNI POPIS ULICA

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 6 712
Broj kućanstava - 2 217

Dan Mjesnog odbora:

8. rujna "Mala Gospa"