Mjesni odbor Tenja

Sjedište:

Mjesni odbor Tenja
Tenja, Svete Ane 1 E

Telefon: 031/ 321 310

Fax: 031/ 290 100

E-mail: tenja@osijek.hr

Područje:

Pokriva cijelo područje naselja Tenja

ABECEDNI POPIS ULICA

1. Ante Kovačića
2. Antuna Barca
3. Antuna Gustava Matoša
4. Antuna Mandića
5. Antunovačka
6. Augusta Šenoe
7. Augustina Tina Ujevića
8. Braće Radića
9. Branka Radičevića
10. Cetinska
11. Dore Pejačević
12. Dravska
13. Drinska
14. Dunavska
15. Fra Grge Martića
16. Hanibala Lucića
17. Ivana Gorana Kovačića
18. Ivana Mažuranića
19. Jagode Truhelke
20. Jana Pannoniusa
21. Josipa Kosora
22. Josipa Kozarca
23. Josipe Glembaj
24. Julija Klovića
25. Jure Kaštelana
26. Karlovačka
27. Koranska
28. Luke Botića
29. Ljudevita Gaja
30. Marije Ružička Strozzi
31. Matije Vlačića
32. Mihajla Pupina
33. Mirna
34. Miroslava Krleže
35. Nikole Šopa
36. Nikole Tesle
37. Orljavska
38. Osječka
39. Petra Berislavića
40. Petra Preradovića
41. Petra Zoranića
42. Petra Zrinjskog
43. Rudolfa Mađera
44. Ruđera Boškovića
45. Savska
46. Svete Ane
47. Tituša Brezovačkog
48. Tome Matića
49. Unska
50. Vjekoslava Hengla
51. Vjekoslava Majera
52. Vladimira Nazora
53. Vladka Mačeka
54. Vlahe Bukovca
55. Zagrebačka

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 7 401
Broj kućanstava - 2 231

Dan Mjesnog odbora:

26. srpnja "Sveta Ana"