Mjesni odbor Sarvaš

Sjedište:

Mjesni odbor Sarvaš
Sarvaš, Osječka 64

Tel: 031/ 321 321

Fax:: 031/ 588 111

E-mail: sarvas@osijek.hr

Područje:

Pokriva cijelo područje naselja Sarvaš

ABECEDNI POPIS ULICA

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 1 875
Broj kućanstava - 464

Dan Mjesnog odbora:

24. lipnja "Rođenje Ivana Krstitelja"