Mjesni odbor Sarvaš

Sjedište:

Mjesni odbor Sarvaš
Sarvaš, Osječka 64

Tel: 031/ 321 321

Fax:: 031/ 588 111

E-mail: sarvas@osijek.hr

Područje:

Pokriva cijelo područje naselja Sarvaš

ABECEDNI POPIS ULICA

1. Augustina Tina Ujevića
2. Borovska
3. Dravska
4. Hrvatskih junaka
5. Iločka
6. Ivana Mažuranića
7. Janka Matka
8. Kolodvorska
9. Lovre Matačića
10. Ljudevita Gaja
11. Mihovila Pavleka Miškine
12. Nikole Tesle
13. Omiška
14. Osječka
15. Osječka Nova
16. Riječka
17. Stadionska
18. Trogirska
19. Vjekoslava Celestina

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 1 875
Broj kućanstava - 464

Dan Mjesnog odbora:

24. lipnja "Rođenje Ivana Krstitelja"