Mjesni odbor Klisa

Temeljem članka 72. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09. i 13/09., 9/13. i 11/13. – pročišćeni tekst) Vijeće Mjesnog odbora Klisa na 8. sjednici održanoj 9. veljače 2016. godine, donijelo je

PROGRAM
PRIORITETA ZA ODRŽAVANJE I POBOLJŠANJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
MJESNOG ODBORA KLISA ZA 2016.

ODRŽAVANJE NOGOSTUPA

1. Vukovarska ulica
- od broja 40 do 28

UKUPNO: 44.000,00

NERAZVRSTANE CESTE/CESTOVNI PRILAZI

1. Vukovarska 3A
- cesta oko 100 m

UKUPNO: 100.000,00

SVEUKUPNO: 144.000,00

Broj: 10/2016
Klisa, 9. veljače 2016.

Predsjednik
Vijeća Mjesnog odbora Klisa
Boško Gvero,v.r.