Mjesni odbor Cvjetno

Sjedište:

Mjesni odbor Cvjetno
Vijenac lipa 36

Telefon: 031/ 321 322

Fax: 031/321 298

E-mail: cvjetno@osijek.hr

Područje:

Područje mjesnog odbora graniči:

- s istoka: Ulica Kestenova do Ulice sv.L.B. Mandića i Ulica Čempresa od Ulice sv. L.B. Mandića do željezničke pruge Osijek-Đakovo
- sa zapada: Ulica Vrba, odnosno granica naselja Livana
- sa sjevera: putem koji razdvaja građevinsko područje i poljoprivredno zemljište uključujući i kčbr. 10868/1
- s juga: željeznička pruga Osijek-Đakovo s naseljem Briješće

ABECEDNI POPIS ULICA

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 4000 (podaci 2001.)
Broj kućanstava -

Dan Mjesnog odbora:

12. svibnja "Sveti Leopold Bogdan Mandić"