Mjesni odbor Cvjetno

Sjedište:

Mjesni odbor Cvjetno
Vijenac lipa 36

Telefon: 031/ 321 322

Fax: 031/321 298

E-mail: cvjetno@osijek.hr

Područje:

Područje mjesnog odbora graniči:

- s istoka: Ulica Kestenova do Ulice sv.L.B. Mandića i Ulica Čempresa od Ulice sv. L.B. Mandića do željezničke pruge Osijek-Đakovo
- sa zapada: Ulica Vrba, odnosno granica naselja Livana
- sa sjevera: putem koji razdvaja građevinsko područje i poljoprivredno zemljište uključujući i kčbr. 10868/1
- s juga: željeznička pruga Osijek-Đakovo s naseljem Briješće

ABECEDNI POPIS ULICA

1. Bagrema
2. Breza
3. Brijestova
4. Čempresa
5. Dudova
6. Duga
7. Grabova
8. Grobljanska
9. Jasena
10. Javora
11. Jela
12. Joha
13. Jorgovana
14. Kestenova
15. Klenova
16. Koščela
17. Kratka
18. Omorika
19. Smreka
20. Svetog Leopolda Bogdana Mandića-neparni od 113 do kraja, parni od 174 do kraja
21. Tiha
22. Tisa
23. Tuja
24. Vijenac lipa
25. Vrba
26. Vrtna
27. Zelena

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 4000 (podaci 2001.)
Broj kućanstava -

Dan Mjesnog odbora:

12. svibnja "Sveti Leopold Bogdan Mandić"