Gradska četvrt Tvrđa

Sjedište:

Gradska četvrt Tvrđa
Vijenac Ivana Meštrovića 26f

Telefon: 031/ 321-319
Fax: 031/ 214-028

E-mail: tvrdja@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči:

- s istoka: ulica Kralja Petra Svačića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-Dalj (zapadna strana ulice),
- sa zapada: ulica Kardinala Alozija Stepinca od željezničke pruge Osijek-Dalj do rijeke Drave (istočna strana ulice-neparni brojevi),
- sa sjevera: rijeka Drava od ulice Kardinala Alozija Stepinca do ulice Kralja Petra Svačića,
- s juga: željeznička pruga Osijek-Dalj od ulice Kardinala Alozija Stepinca do ulice Kralja Petra Svačića.

ABECEDNI POPIS ULICA

1. Antuna Mihanovića
2. Bartula Kašića - parni od 2 do 58a
3. Cara Hadrijana - neparni od početka do 7, parni od 2 do 10
4. Danice Pinterović
5. Dobriše Cesarića
6. Europska avenija - neparni od početka do 5, parni od 2 do 8
7. Fakultetska
8. Franje Krežme
9. Franje Kuhača
10. Franje Markovića
11. Franjevačka
12. Istarska
13. Josipa Bösendorfera
14. Kamila Firingera
15. Kardinala Alozija Stepinca - neparni od početka do 59
16. Kneza Trpimira - neparni od početka do 9, parni od 2 do 4b
17. Kralja Zvonimira
18. Matije Antuna Reljkovića
19. Matije Petra Katančića
20. Otokara Keršovanija
21. Park kneza Branimira
22. Park kralja Petra Krešimira IV
23. Perivoj kralja Tomislava
24. Reisnerova - neparni od početka do 41a, parni od 2 do 26
25. Ruđera Boškovića
26. Šetalište kardinala Franje Šepera - neparni 1c
27. Tadije Smičiklasa
28. Trg Augusta Šenoe
29. Trg Franje baruna Trenka
30. Trg Jurja Križanića
31. Trg sv. Trojstva
32. Trg Vatroslava Lisinskog
33. Vatroslava Jagića
34. Vijenac Ivana Mažuranića
35. Vijenac Ivana Meštrovića
36. Vjekoslava Klaića
37. Vukovarska cesta - neparni od početka do 41, parni od 12 do 152
38. Zagrebačka

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 10 277 (podaci iz 2001.)
Broj kućanstava - 3 310

Dan Gradske četvrti:

29. rujna "Sveti Mihovil"