Gradska četvrt Retfala

Sjedište:

Gradska četvrt Retfala
Strossmayerova 200

Telefon: 031/ 321 313

Fax: 031/302 737

e-mail: retfala@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči;

- s istoka: Ulica Antuna Kanižlića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-
Našice
- sa zapada: Petruš kanal od željezničke pruge Osijek-Našice do rijeke Drave
- sa sjevera: rijeka Drava od Petruš kanala do Ulice Antuna Kanižlića
- s juga: željeznička pruga Osijek-Našice od Petruš kanala do Ulice Antuna
Kanižlića

ABECEDNI POPIS ULICA

Stanovništvo:

Broj stanovnika - 14123 (podaci 2001.)
Broj kućanstava - 5200

Dan Gradske četvrti:

14. rujan "Uzvišenje svetog križa"