Gradska četvrt Retfala

Sjedište:

Gradska četvrt Retfala
Strossmayerova 200

Telefon: 031/ 321 313

Fax: 031/302 737

e-mail: retfala@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči;

- s istoka: Ulica Antuna Kanižlića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-
Našice
- sa zapada: Petruš kanal od željezničke pruge Osijek-Našice do rijeke Drave
- sa sjevera: rijeka Drava od Petruš kanala do Ulice Antuna Kanižlića
- s juga: željeznička pruga Osijek-Našice od Petruš kanala do Ulice Antuna
Kanižlića

ABECEDNI POPIS ULICA

1. Alanska
2. Antuna Kanižlića - parna strana
3. Bele Bartoka
4. Bilogorska
5. Biokovska
6. Bjelolasička
7. Čvrsnička
8. Ćićarijska
9. Dalmatinska
10. Diljska
11. Fruškogorska
12. Ivane Brlić- Mažuranić
13. Ivanščice
14. Jahorinska
15. Jankovačka
16. Josipa Jurja Strossmayera - 128-354 i 141-353 a
17. Kalnička
18. Kapelska
19. Kaptolska
20. Kneza Borne
21. Kolodvorska
22. Kopačevska
23. Kordunska
24. Kozjačka
25. Križevačka
26. Krndije
27. Ljudevita Posavskog
28. Maceljska
29. Marjanska
30. Mlinska

31. Moslavačka
32. Mosorska
33. Naselje Viševica
34. Paklenička
35. Palićka
36. Papuk gore
37. Peručka
38. Platačka
39. Plješevička
40. Prenjska
41. Prominska
42. Psunjska
43. Retfala nova
44. Risnjačka
45. Sljemenska
46. Snježnička
47. Svilajska
48. Šandora Petofia
49. Šokačka
50. Trg hrvatskih branitelja
51. Učka
52. Vidove gore
53. Vijenac Dinare
54. Vijenac Medvednice
55. Vijenac Petrove gore
56. Vilajska
57. Virska
58. Vlašićka
59. Vranska
60. Vratnička
61. Zrinske gore
62. Zvečevska
63. Žumberačka

Stanovništvo:

Broj stanovnika - 14123 (podaci 2001.)
Broj kućanstava - 5200

Dan Gradske četvrti:

14. rujan "Uzvišenje svetog križa"