Gradska četvrt Novi grad

Sjedište:

Gradska četvrt Novi grad
Sjenjak 133
Telefon: 031/ 321 315

Fax: 031/573 400

E-mail: novigrad@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči:

- s istoka: Huttlerova ulica od željezničke pruge Osijek-Dalj do Divaltove ulice, parna
strana Divaltove ulice od kućnog broja 154 do 132 i Ulica Josipa Reihl-Kira od
Divaltove ulice do južne obilaznice
- sa zapada: Trpimirova ulica od željezničke pruge Osijek-Dalj prema
jugu do naselja Brijest
- sa sjevera: željeznička pruga Osijek-Dalj od Trpimirove ulice do
Huttlerove ulice
- s juga: od naselja Brijest granicom k.o. Tenja do Reihl-Kirove ulice

ABECEDNI POPIS ULICA

1. Aljmaška
2. Antunovačka
3. Banjalučka
4. Baranjska
5. Belišćanska
6. Belomanastirska
7. Bihaćka
8. Bjelovarska
9. Bogdanovačka
10. Bosanska
11. Brodska
12. Brune Bjelinskog
13. Ćelijska
14. Daljska
15. Daruvarska
16. Delnička
17. Drniška
18. Đakovačka
19. Erdutska
20. Ferde Livadića
21. Frankopanska - 1 - 61 i 2 -158
22. Gospićka
23. Hercegovačka
24. Ivana Gorana Kovačića
25. Ivana Zajca
26. Ivanovačka
27. Josipa Huttlera - 28 - 40
28. Josipa Reihl Kira - parna strana od 2 do kraja
29. Južno predgrađe – parni od 8-10, 22-24 i 30, neparni 23-29
30. Kneza Trpimira – 11 - 15
31. Kninska
32. Koprivnička
33. Kralja Petra Svačića
34. Kutinska
35. Laslovačka
36. Lipička
37. Ljubljanska
38. Martina Divalta - 1 -133d i 2 -154
39. Miholjačka
40. Nikole Šubića Zrinskog
41. Novogradiška
42. Nuštarska
43. Orahovička
44. Pakračka
45. Pleternička
46. Požeška
47. Prijedorska
48. Sarvaška
49. Sisačka
50. Sjenjak
51. Skopska
52. Slatinska
53. Srijemska - 1 - 23 i 2 - 36
54. Stadionsko naselje
55. Subotička
56. Šarengradska
57. Širokobriješka
58. Štitarska
59. Valpovačka
60. Varaždinska
61. Vatrogasna
62. Vijenac Ivana Česmičkog
63. Virovitička
64. Voćinska
65. Zagorska
66. Woodrowa Wilsona

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 14 100 (podaci 2001.)
Broj kućanstava - 5 317

Dan Gradske četvrti:

5. srpnja "Sveti Ćiril i Metod"