Objekti mjesne samouprave

KORISNICI PROSTORIJA U GRADSKOJ ČETVRTI JUG II U 2014. GODINI

SRIJEMSKA 124 A

1. UHDDR TO JUG II
PROSTORIJA broj 2, površine 12 m²
u dane i sate: ČETVRTAK OD 17:00 DO 19:00 SATI
na rok i vrijeme: do 31.12.2014.
bez naknade, temeljem Javnog poziva

2. UDRUGA SINDIKATA UMIROVLJENIKA HRVATSKE OSIJEK
PROSTORIJA broj 3, površine 108 m²
u dane i sate: PONEDJELJAK i PETAK OD 17:00 DO 19:00 SATI i UTORAK i ČETVRTAK OD 09:00 DO 11:00 SATI
na rok i vrijeme: do 31.12.2014.
bez naknade, temeljem Javnog poziva

3. AKCIJA UMIROVLJENIKA SLAVONIJE I BARANJE
PROSTORIJA broj 4, površine 28 m²
u dane i sate: UTORAK OD 17:00 DO 20:00 SATI, SRIJEDA i PETAK 09:00 DO 12:00 SATI
na rok i vrijeme: do 31.12.2014.
bez naknade, temeljem Javnog poziva

4. MUH UDRUGA OSIJEK PODRUŽNICA JUG II
PROSTORIJA broj 4, površine 28 m²
u dane i sate: PONEDJELJAK 09:00 DO 11:00 SATI i ČETVRTAK OD 17:00 DO 19:00 SATI
na rok i vrijeme: do 31.12.2014.
bez naknade, temeljem Javnog poziva

5. KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA OSIJEK
PROSTORIJA broj 4, površine 28 m²
u dane i sate: PONEDJELJAK OD 17:00 DO 19:00 SATI
na rok i vrijeme: do 31.12.2014.
bez naknade, temeljem Javnog poziva

6. UDRUGA INVALIDA RADA GRADA OSIJEKA
PROSTORIJA broj 5, površine 50 m²
u dane i sate: PONEDJELJAK, SRIJEDA i PETAK OD 08:00 DO 14:00 SATI i OD 17:00 DO 20:00, UTORAK i ČETVRTAK OD 08:00 DO 14:00 SATI
na rok i vrijeme: do 31.12.2014.
bez naknade, temeljem Javnog poziva

KAŠTELANSKA 42 B

7. MUH UDRUGA OSIJEK - PODRUŽNICA CROATIA
PROSTORIJA broj 2, površine 10,50 m²
u dane i sate: PONEDJELJAK i ČETVRTAK OD 08:00 DO 10:00 SATI
na rok i vrijeme: do 31.12.2014.
bez naknade, temeljem Javnog poziva

8. UDRUGA IZVIĐAČA "SLAVONSKI HRAST"
PROSTORIJA broj 1, površine 30 m²
u dane i sate: PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK OD 18:00 DO 21:00 SATI i SUBOTA OD 09:00 DO 19:00 SATI
na rok i vrijeme: do 31.12.2014.
bez naknade, temeljem Javnog poziva

OPATIJSKA 26 F

9. DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK
PROSTORIJA broj 1, površine 17,10 m²
u dane i sate: treći ČETVRTAK u mjesecu od 08:00 DO 09:00 SATI
na rok i vrijeme: do 31.12.2014.
bez naknade, temeljem Javnog poziva

10. UDRUGA VETERANA 3. GARDIJSKE BRIGADE "KUNE"
PROSTORIJA broj 1, površine 17,10 m²
u dane i sate: PONEDJELJAK OD 08:12:00 i OD 17:00 DO 19:00, UTORAK OD 08:00 DO 12:00, SRIJEDA OD 08:00 DO 12:00 i OD 16:00 DO 20:00 i PETAK OD 08:00 DO 12:00 i OD 17:00 DO 19:00 SATI
na rok i vrijeme: do 31.12.2014.
bez naknade, temeljem Javnog poziva

11. UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA ZELENI OSIJEK
PROSTORIJA broj 2, površine 38,90 m²
u dane i sate: PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK OD 08:00 DO 17:00 SATI
na rok i vrijeme: do 31.12.2014.
bez naknade, temeljem Javnog poziva

MARTINA DIVALTA 163

12. UDRUGA DISTROFIČARA GRADA OSIJEK
PROSTORIJA broj 2, površine 14 m²
PROSTORIJA broj 1, površine 27,40 m²
u dane i sate: PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK, PETAK OD 08:00 DO 20:00 SATI
na rok i vrijeme: do 31.12.2014.
bez naknade, temeljem Javnog poziva

13. DRUŠTVO INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE
PROSTORIJA broj 3, površine 20,40 m²
PROSTORIJA broj 1, površine 27,40 m²
u dane i sate: PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA, ČETVRTAK i PETAK OD 08:00 DO 20:00 SATI
na rok i vrijeme: do 31.12.2014.
bez naknade, temeljem Javnog poziva