Gradska četvrt Jug II

Sjedište:

Gradska četvrt Jug II
Srijemska 124b

Telefon: 031/ 321 314

Fax: 031/563 455

E-mal: jug2@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči:

- s istoka: pogoni Elektroslavonije Osijek
- sa zapada: Huttlerova ulica od željezničke pruge Osijek-Dalj do Divaltove ulice i d
Divaltove ulice Ulicom Josipa Reihl-Kira do južne obilaznice
- sa sjevera: željeznička pruga Osijek-Dalj od Huttlerove ulice do pogona
Elektroslavonije Osijek
- s juga: polje i Poljoprivredni fakultet

ABECEDNI POPIS ULICA

1. Bakarska
2. Bapska
3. Baščanska
4. Biogradska
5. Biševska
6. Bokokotorska
7. Bračka
8. Brijunska
9. Buzetska
10. Creska
11. Crikvenička
12. Dugog otoka
13. Frankopanska - od 63 do kraja i od 160 do kraja
14. Gradačka
15. Humska
16. Hvarska
17. Josipa Huttlera - od 29 do kraja
18. Josipa Reihl Kira - od 1 do kraja
19. Južno predgrađe – parni 18-20 i neparni od 5-19
20. Kaštelanska
21. Korčulanska
22. Kornatska
23. Krčka
24. Kvarnerska
25. Labinska
26. Lastovska
27. Ledine
28. Lokrumska
29. Lopudska
30. Lošinjska
31. Lovranska
32. Makarska
33. Martina Divalta - od 156 do kraja i od 135 do kraja
34. Medulinska
35. Mljetska
36. Motovunska
37. Murterska
38. Naselje Miroslava Krleže
39. Olibska
40. Opatijska
41. Orebićka
42. Palagruška
43. Paška
44. Pašmanska
45. Pazinska
46. Pelješačka
47. Piranska
48. Plitvička
49. Porečka
50. Pulska
51.Rapska
52.Rastanci
53.Rovinjska
54.Senjska
55. Splitska
56. Srijemska - od 38 do kraja i od 27 do kraja
57. Starigradska
58. Stonska
59. Šibenska
60. Šoltanska
61. Tovarnička
62. Trogirska
63. Trpanjska
64. Tvornička - od 4 do kraja i 5-7
65. Ugljanska
66. Umaška
67. Velaluška
68. Velebitska
69. Viška
70. Voćarska - od 1 do kraja i od 6 do kraja
71. Zaostroška
72. Zlarinska

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 14 020 (podaci iz 2001.)
Broj kućanstava - 6 102

Dan Gradske četvrti:

30. svibnja