Gradska četvrt Industrijska četvrt

Sjedište:

Gradska četvrt Industrijska četvrt

Osijek, Drinska 2/I
Telefon: 321 320

Fax: 031/275 616

E-mail: industrijskacetvrt@osijek.hr

Područje:

Gradska četrvrt graniči:

- s istoka: Ulica kneza Trpimira od željezničke pruge Osijek-Dalj do granice naselja Brijest, sjevernom stranom kčbr. 11131/1, 11120/1, 11116/1 i 11107, željezničkom prugom Osijek-Vinkovci prema jugu do križanja s Vinkovačkom cestom i obilaznom cestom za Antunovac
- sa zapada: Ulica čempresa od željezničke pruge Osijek-Vrpolje do Ulice sv.L.B. Mandića, Ulicom kestenova na zapad putem koji razdvaja građevinsko područje i poljoprivredno zemljište i vrtovima Ulice sv.L.B. Mandića do kućnog broja 324 i športsko-poslovna zračna luka Osijek
- sa sjevera: željeznička pruga Osijek-Dalj od Ulice kneza Trpimira do Vinkovačke ulice i željezničkom prugom Osijek-Našice do Našičkog bajera i Našičkog naselja
- s juga: nastavak obilaznice, Ankin dvor, granicom naselja Briješće prema sjeveru do željezničke pruge Osijek-Vrpolje, prugom prema istoku do Ulice čempresa.".

ABECEDNI POPIS ULICA

Stanovništvo:

Broj stanovnika - 6 920
Broj kućanstava - 2 000

Dan Gradske četvrti:

1. svibnja "Sveti Josip Radnik"