Gradska četvrt Industrijska četvrt

Sjedište:

Gradska četvrt Industrijska četvrt

Osijek, Drinska 2/I
Telefon: 321 320

Fax: 031/275 616

E-mail: industrijskacetvrt@osijek.hr

Područje:

Gradska četrvrt graniči:

- s istoka: Ulica kneza Trpimira od željezničke pruge Osijek-Dalj do granice naselja Brijest, sjevernom stranom kčbr. 11131/1, 11120/1, 11116/1 i 11107, željezničkom prugom Osijek-Vinkovci prema jugu do križanja s Vinkovačkom cestom i obilaznom cestom za Antunovac
- sa zapada: Ulica čempresa od željezničke pruge Osijek-Vrpolje do Ulice sv.L.B. Mandića, Ulicom kestenova na zapad putem koji razdvaja građevinsko područje i poljoprivredno zemljište i vrtovima Ulice sv.L.B. Mandića do kućnog broja 324 i športsko-poslovna zračna luka Osijek
- sa sjevera: željeznička pruga Osijek-Dalj od Ulice kneza Trpimira do Vinkovačke ulice i željezničkom prugom Osijek-Našice do Našičkog bajera i Našičkog naselja
- s juga: nastavak obilaznice, Ankin dvor, granicom naselja Briješće prema sjeveru do željezničke pruge Osijek-Vrpolje, prugom prema istoku do Ulice čempresa.".

ABECEDNI POPIS ULICA

1. Ariša
2. Bednjanska
3. Biđska
4. Bistrička
5. Borova
6. Bosutska
7. Bosutsko naselje
8. Breznička
9. Bunska
10. Cetinska
11. Čikolska
12. Dragonjska
13. Dravska
14. Drinska
15. Dunavska
16. Gacka
17. Hrastova
18. Ilovska
19. Jablanička
20. Jablanova
21. Jadranska
22. Jadrovska
23. Južno predgrađe - 43, 51- 51c i 52
24. Karašička
25. Kneza Trpimira - 8-8c
26. Koranska
27. Krapinsko naselje
28. Krbavska
29. Kupska
30. Lonjska
31. Miljacka
32. Mirna
33. Mrežnička
34. Murska
35. Neretvanska
36. Orljavska
37. Plivska
38. Ramska
39. Raška
40. Rijeke Dubrovačke
41. Sanska
42. Savska
43. Sutlanska
44. Sv. Josipa Radnika
45. Svetog Leopolda Bogdana Mandića - 14-172 i 19-111
46. Svetog Marka
47. Trebižatska
48. Ukrinska
49. Unska
50. Veličanska
51. Vijenac Kraljeve Sutjeske
52. Vinkovačka cesta - 2 -120 - od 5 do 63
53. Vrbaska
54. Vukanska
55. Zapadno predgrađe - 1 do 49 i od 14a do 64
56. Zrmanjska

Stanovništvo:

Broj stanovnika - 6 920
Broj kućanstava - 2 000

Dan Gradske četvrti:

1. svibnja "Sveti Josip Radnik"