Gradska četvrt Gornji grad

Sjedište:

Gradska četvrt Gornji grad
Trg Lava Mirskog 1

Telefon: 031/ 321 312

Fax: 031/214 185

E-mail: gornjigrad@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči;

- s istoka: Ulica K.A. Stepinca od željezničke pruge Osijek-Dalj do rijeke Drave
- sa zapada: Ulica A. Kanižlića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-Našice
- sa sjevera: rijeka Drava od Ulice A. Kanižlića do Ulice K.A- Stepinca
- s juga: željeznička pruga Osijek-Našice s Našičkim naseljem do Ulice K.A.
Stepinca

ABECEDNI POPIS ULICA

Stanovništvo:

Broj stanovnika - 16520 (podaci 2001.)
Broj kućanstava - 6210

Dan Gradske četvrti:

29. lipnja "Sveti Petar i Pavle"