Gradska četvrt Donji grad

Sjedište:

Gradska četvrt Donji grad
Trg bana J. Jelačića 25

Tel: 031/ 321 316

Fax: 031/530 585

E-mail: donjigrad@osijek.hr

Područje:

Gradska četvrt graniči:

- s istoka: naselje Nemetin
- sa zapada: Ulica K.P. Svačića od rijeke Drave do željezničke pruge Osijek-Dalj
- sa sjevera: rijeka Drava od Ulice K.P. Svačića do Nemetina
- s juga: željeznička pruga Osijek-dalj od Ulice K.P. Svačića do Nemetina

ABECEDNI POPIS ULICA

Stanovništvo:

Broj stanovnika – 11 020 (podaci 2001.)
Broj kućanstava - 5 100

Dan Gradske četvrti:

12. rujna "Preslavnog Imena Marijina"